Preču vai pakalpojumu loterijas organizēšana

Latvijas Republikā kopš 2004. gada 1. janvāra spēkā ir Preču un pakalpojumu loteriju likums, kas regulē preču un pakalpojumu loteriju norisi, kā arī stingri nosaka preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas kārtību un to, ka preču un pakalpojumu loteriju organizēšanai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā jāsaņem loterijas atļauja.

Vairāk uzziniet:

Ziņojuma veidlapa loterijas organizēšanai