0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSFINANSESPubliskai apspriedei nodoti ES fondu plānošanas dokumentu projekti

Publiskai apspriedei nodoti ES fondu plānošanas dokumentu projekti

Finanšu ministrija (FM) publiskai apspriedei nodevusi 2014.-2020.gada perioda Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas dokumentu projektus – Partnerības līgumu Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam un Darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība”. Līdz šā gada 3.jūnijam FM aicina visus interesentus iepazīties ar plānošanas dokumentu projektiem un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem precizējumiem un papildinājumiem. Dokumentu projekti pieejami mājaslapā www.esfondi.lv.

Pie plānošanas dokumentu projektu sagatavošanas no šā gada janvāra intensīvi strādāja FM kā ES fondu vadošā iestāde sadarbībā ar atbildīgajām nozaru ministrijām, vienlaikus konsultējoties ar Eiropas Komisiju. Lai nodrošinātu kvalitatīvu sagatavošanos 2014.-2020.gada ES fondu investīciju periodam, 2012.gada septembrī tika izveidota partnerības platforma – Pagaidu uzraudzības komiteja.

Plānošanas dokumentu projekti tika sagatavoti, balsoties uz šādiem principiem: sasaiste ar ES 2020 un citiem plānošanas dokumentiem, stratēģiskais redzējums balstīts uz trūkumu un vajadzību analīzi, risinājumi vērsti uz efektīvu, ilgtspējīgu attīstību un rezultātiem. Plānošanas dokumentos definētie prioritārie virzieni un specifiskie atbalsta mērķi koncentrēti uz konkrētu rezultātu sasniegšanu, kas dos vislielāko atdevi ekonomikas attīstībai, kā arī veicinās Kohēzijas politikas mērķu sasniegšanu.

2014.-2020.gadā nozīmīgākās ES investīcijas paredzēts novirzīt sekojošiem mērķiem:

  • nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaita samazināšana, sniedzot atbilstošas apmācības, uzlabojot veselības stāvokli un integrējot darba tirgū;
  • nodarbinātības veicināšana, integrējot ilgtermiņa bezdarbniekus un jauniešus darba tirgū;
  • primārās enerģijas patēriņa samazināšana, uzlabojot energoefektivitāti privātajā un publiskajā dzīvojamajā fondā, uzlabojot energoefektivitāti industriālajā ražošanā un atbalstot energoefektivitātes palielināšanu sabiedriskajā transportā;
  • investīciju palielināšana pētniecībā un attīstībā, veicināt privāto investīciju piesaisti, kā arī sadarbību starp pētniecības institūcijām un uzņēmējiem;
  • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un transporta infrastruktūras uzlabojumi, kas tieši ietekmē ekonomikas produktivitāti, kalpo par pamatu inovācijām un palielina iekšējo un ārējo mobilitāti cilvēkiem un precēm.
Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Finanšu ministrija (FM) publiskai apspriedei nodevusi 2014.-2020.gada perioda Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas dokumentu projektus - Partnerības līgumu Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam un Darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība". Līdz šā gada 3.jūnijam FM aicina visus interesentus iepazīties ar plānošanas dokumentu projektiem un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem precizējumiem un papildinājumiem. Dokumentu projekti pieejami mājaslapā www.esfondi.lv. Pie plānošanas dokumentu projektu sagatavošanas no šā gada janvāra intensīvi strādāja FM kā ES fondu vadošā iestāde sadarbībā ar atbildīgajām nozaru ministrijām, vienlaikus konsultējoties ar Eiropas Komisiju. Lai nodrošinātu kvalitatīvu sagatavošanos 2014.-2020.gada ES fondu investīciju periodam, 2012.gada septembrī tika izveidota partnerības platforma - Pagaidu uzraudzības komiteja. Plānošanas dokumentu projekti tika sagatavoti, balsoties uz šādiem principiem: sasaiste ar ES 2020 un citiem plānošanas dokumentiem, stratēģiskais redzējums balstīts uz trūkumu un vajadzību analīzi, risinājumi vērsti uz efektīvu, ilgtspējīgu attīstību un rezultātiem. Plānošanas dokumentos definētie prioritārie virzieni un specifiskie atbalsta mērķi koncentrēti uz konkrētu rezultātu sasniegšanu, kas dos vislielāko atdevi ekonomikas attīstībai, kā arī veicinās Kohēzijas politikas mērķu sasniegšanu. 2014.-2020.gadā nozīmīgākās ES investīcijas paredzēts novirzīt sekojošiem mērķiem:
  • nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaita samazināšana, sniedzot atbilstošas apmācības, uzlabojot veselības stāvokli un integrējot darba tirgū;
  • nodarbinātības veicināšana, integrējot ilgtermiņa bezdarbniekus un jauniešus darba tirgū;
  • primārās enerģijas patēriņa samazināšana, uzlabojot energoefektivitāti privātajā un publiskajā dzīvojamajā fondā, uzlabojot energoefektivitāti industriālajā ražošanā un atbalstot energoefektivitātes palielināšanu sabiedriskajā transportā;
  • investīciju palielināšana pētniecībā un attīstībā, veicināt privāto investīciju piesaisti, kā arī sadarbību starp pētniecības institūcijām un uzņēmējiem;
  • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un transporta infrastruktūras uzlabojumi, kas tieši ietekmē ekonomikas produktivitāti, kalpo par pamatu inovācijām un palielina iekšējo un ārējo mobilitāti cilvēkiem un precēm.