0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIPVN 0% likmes tieša piemērošana, pamatojoties uz PVN un/vai akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātu

PVN 0% likmes tieša piemērošana, pamatojoties uz PVN un/vai akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātu

Pēc VID informatīvā materiāla

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis jaunu informatīvo materiālu "PVN 0 procentu likmes tieša piemērošana, pamatojoties uz PVN un/vai akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātu". Tajā skaidrots, ka pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un/vai akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikāts, kas noteikts Padomes 2011. gada 15. marta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 282/2011  II pielikumā, ir paredzēts tam, lai apstiprinātu, ka darījums atbilst atbrīvojumam no PVN un/vai akcīzes nodokļa saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 50. pantu un likuma “Par akcīzes nodokli” 20. panta otrās daļas 1. punkta “b” apakšpunktu, ceturto un vienpadsmito daļu. Šādu sertifikātu lieto: diplomātiskā vai konsulārā…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī*

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Lukas: https://www.pexels.com/

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis jaunu informatīvo materiālu "PVN 0 procentu likmes tieša piemērošana, pamatojoties uz PVN un/vai akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātu". Tajā skaidrots, ka pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un/vai akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikāts, kas noteikts Padomes 2011. gada 15. marta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 282/2011  II pielikumā, ir paredzēts tam, lai apstiprinātu, ka darījums atbilst atbrīvojumam no PVN un/vai akcīzes nodokļa saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 50. pantu un likuma “Par akcīzes nodokli” 20. panta otrās daļas 1. punkta “b” apakšpunktu, ceturto un vienpadsmito daļu.

Šādu sertifikātu lieto:

  • diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība: diplomātiskie vai konsulārie aģenti un to ģimenes locekļi; administratīvi tehniskais personāls un to ģimenes locekļi.
  • ES iestādes, kurām piemēro 1965. gada 8. aprīļa Protokolu par privilēģijām un imunitāti ES.
  • ES institūcijas vai tās pārstāvniecības ES teritorijā: ar ES institūciju vai tās pārstāvniecību saistītā persona, kurai Latvijas Republikā ir diplomātiskais statuss.
  • Starptautiskās organizācijas:  starptautiskās organizācijas vai tās pārstāvniecības darbinieki, kuriem Latvijas Republikā ir diplomātiskais statuss.
  • Latvijas Republikā reģistrētām ES institūcijām.
  • Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) struktūrvienības, ja par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem samaksāts no NATO līdzekļiem (spēkā ar 2022. gada 7. martu).
  • Dalībvalstu bruņotie spēki, kuri piedalās ES darbībā saskaņā ar kopējo drošības un aizsardzības politiku (spēkā ar 2022. gada 1. jūliju).
  • Eiropas Komisijas vai jebkuras aģentūras vai struktūras, kas izveidotas saskaņā ar ES tiesību aktiem, pildot uzdevumus, kas tai noteikti ES tiesību aktos, lai reaģētu uz Covid-19 pandēmiju (spēkā ar 2021. gada 1. janvāri).

Preču piegādātājs un pakalpojumu sniedzējs (sertifikātā norādītais reģistrētais nodokļa maksātājs) tieši piemēro atbrīvojumu no PVN tikai tad, ja sertifikāta lietotājs iesniedz PVN  atbrīvojuma sertifikāta oriģinālu (var apskatīt informatīvā materiāla pielikumā), kas izsniegts saskaņā ar Latvijas Republikas (LR) tiesību aktos noteikto un aizpildīts atbilstoši Regulas Nr.282/2011 II pielikumam.

Piemērs

Latvijā reģistrēts nodokļa maksātājs piegādā pārtikas preces NATO dalībvalstu bruņoto spēku vienībām. Lai pārtikas preču piegādēm varētu piemērot PVN 0 procentu likmi, preču piegādātāja rīcībā ir jābūt LR kompetentās iestādes apstiprināta atbrīvojuma sertifikāta oriģinālam (sertifikātā norāda konkrētās preces). Tas nozīmē, ja preču saņēmējs papildus LR Nacionālo bruņoto spēku pieņemtā lēmuma kopijai iesniegs minēto sertifikātu, tad šādā gadījumā sertifikātā norādītajam preču saņēmējam jāizraksta PVN rēķins par sertifikātā norādītajām precēm, piemērojot PVN 0 procentu likmi ar atsauci uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 50. pantu, un jāsaglabā sertifikāta oriģināls un LR Nacionālo bruņoto spēku lēmuma kopija savos grāmatvedības dokumentos.

Šāda preču piegāde norādāma PVN deklarācijas 40. un 43. rindā (bez darījuma atšifrēšanas deklarācijas pielikumos).

Ārlietu ministrija vai Aizsardzības ministrija kā LR kompetentā iestāde apstiprina sertifikātu, ko noformē preču iegādei un pakalpojumu saņemšanai citā dalībvalstī vai iekšzemē, kā arī piešķir vai atsauc tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas. Informatīvajā materiālā ir skaidrots, kā šāds pielikums ir aizpildāms.

Tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas

Ja tiek iegādājas preces vai saņemti pakalpojumi oficiālām vajadzībām, LR kompetentās iestādes var pieņemt lēmumu piešķirt tiesības lietot sertifikātu bez apstiprināšanas uz laiku, kas nepārsniedz 36 mēnešus.

Ja iekšzemē tiek būvēts nekustamais īpašums oficiālām vajadzībām, LR kompetentās iestādes var pieņemt lēmumu piešķirt šai personai tiesības lietot iekšzemē sertifikātu bez apstiprināšanas šā nekustamā īpašuma būvniecībai paredzēto preču iegādei un pakalpojumu saņemšanai nekustamā īpašuma celtniecības projekta izpildes laikā.

Sertifikātā norādītais reģistrētais nodokļa maksātājs izraksta sertifikāta iesniedzējam PVN rēķinu par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125. pantu (norādot atsauci uz Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 151. pantu vai Pievienotās vērtības nodokļa likuma 50. pantu), piemērojot PVN 0 procentu likmi un darījumus norādot PVN deklarācijas 40. un 43. rindā (sniegtos pakalpojumus arī 48. rindā), neatšifrējot tos PVN deklarācijas pielikumā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: