PVN bāzē ietilpst tikai tie nodokļu maksājumi, kas ir tiešā saiknē ar sniegto pakalpojumu

334
(5)

Aprēķinot pievienotās vērtības nodokli (PVN) valsts zemes nomas darījumam, izdevumi par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu ar PVN apliekamajā vērtībā nav ietverami, secinājis Senāta Civillietu departaments, pieņemot spriedumu lietā  Nr. C26128713, SKC-201/2019. Lai atzītu, ka nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija ietilpst ar PVN apliekamajā vērtībā, ir nepieciešams konstatēt, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksājums ir cieši saistīts ar sniegto zemes nomas pakalpojumu. Atbilstoši likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli” šā nodokļa objekts ir: zeme; ēkas vai to daļas; saimnieciskā darbībā izmantojamās inženierbūves (sk. šā likuma 1.pantu). Savukārt nodokļa maksātāji ir Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 EUR / mēnesī*
Pirmās 15 dienas bez maksas

ABONĒT

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt

Esi BilancePLZ abonents?