0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

PVN kases princips

Linda Puriņa, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte

PVN piemērošanā ir ierasta kārtība, ka gan nodokļa aprēķināšana, gan priekšnodokļa atskaitīšana ir saistīta tieši ar preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas brīdi. Protams, ir arī gadījumi, kad PVN maksāšana vai priekšnodokļa atskaitīšana notiek tad, kad saņemts vai veikts maksājums, — runa ir par avansa maksājumiem. Tomēr PVN likumā ir paredzēts arī tāds PVN uzskaites modelis, kurā PVN maksāšana un priekšnodokļa atskaitīšana notiek pēc tā sauktā kases principa, jeb modelis, kad PVN…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu, nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesī


ABONĒT

Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai
 Esi abonents?

Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
PVN kases princips
Ilustrācija: © lauritta – stock.adobe.com
Linda Puriņa, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte
Linda Puriņa,
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte
Foto: Aivars Siliņš

PVN piemērošanā ir ierasta kārtība, ka gan nodokļa aprēķināšana, gan priekšnodokļa atskaitīšana ir saistīta tieši ar preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas brīdi. Protams, ir arī gadījumi, kad PVN maksāšana vai priekšnodokļa atskaitīšana notiek tad, kad saņemts vai veikts maksājums, — runa ir par avansa maksājumiem. Tomēr PVN likumā ir paredzēts arī tāds PVN uzskaites modelis, kurā PVN maksāšana un priekšnodokļa atskaitīšana notiek pēc tā sauktā kases principa, jeb modelis, kad PVN piemērošanai noteicošā ir tieši naudas saņemšana vai samaksa. PVN īpašo uzskaites kārtību paredz PVN likuma 137. pants, kurā ir noteikts personu loks, kurām ir tiesības īpašo kārtību piemērot. 

Reizēm uzņēmējiem PVN kases princips šķiet vilinošs, jo pievilcīgākais ir tieši tas, ka par pārdošanas darījumiem PVN var maksāt tikai tad, kad saņemta samaksa. Bet jāņem vērā, ka arī priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības ir tikai tad, kad veikta samaksa. 

PVN kases principa piemērošanas kritēriji

Noteicošais kritērijs, kas ļauj PVN maksātājam izvēlēties kases principu PVN uzskaitē, ir darījumu vērtība. Īpašo kārtību, pirmkārt, drīkst izvēlēties, ja, reģistrējoties PVN maksātāju reģistrā, taksācijas gadā neplāno par 100 000 eiro lielāku darījumu apjomu. Jau reģistrēts PVN maksātājs kases principu drīkst izvēlēties, ja iepriekšējā taksācijas gadā kopējā darījumu vērtība nav pārsniegusi 100 000 eiro.

Likumā ir paredzēta iespēja kases principu izvēlēties arī tad, ja darījumu vērtības kopsumma pārsniedz 100 000 eiro. Šāda iespēja ir lauksaimniekiem un dzīvojamo māju pārvaldniekiem. 

Īpašo kārtību1 ir tiesības piemērot arī PVN maksātājam, kuram iepriekšējā taksācijas gadā kopējā darījumu vērtība ir sasniegusi 100 000 eiro, bet nav pārsniegusi 500 000 eiro un kurš ir:

  1. PVN maksātājs, kas darbojas zivsaimniecības nozarē, — attiecībā uz svaigu, saldētu vai atdzesētu zivju un vēžveidīgo piegādēm;
  2. lauksaimniecības produkcijas ražotājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība — attiecībā uz šādu lauksaimniecības produktu piegādi: a) dzīvi dzīvnieki, b) piens un piena pārstrādes produkti, c) putnu olas, d) dabiskais medus, e) dārzeņi, sakņaugi, bumbuļaugi, f) graudaugu produkti, g) eļļas augu sēklas un augļi, dažādi graudi, sēklas un augļi.

Tāpat īpašā kārtība2 ir pieejama reģistrētam PVN maksātājam, kuram iepriekšējā taksācijas gadā kopējā darījumu vērtība ir sasniegusi 100 000 eiro, bet nav pārsniegusi 2 000 000 eiro un kurš sniedz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumus, — attiecībā uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanu.

Nosakot darījumu vērtības summu, ir atļauts šajā summā neieskaitīt piegādāto pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtību, ja šāda piegāde veikta vienu reizi 12 mēnešos.

Ko nozīmē īpašā kārtība?

Tas nozīmē, ka PVN maksā budžetā par to taksācijas periodu, kurā saņemta samaksa par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem. Priekšnodokli par saņemtajām precēm un pakalpojumiem šo darījumu nodrošināšanai ir tiesības atskaitīt tajā taksācijas periodā, kurā tie samaksājuši no citiem reģistrētiem nodokļa maksātājiem saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas.

Attiecībā uz tiem PVN maksātājiem, kas izmanto 137. panta otrās vai 2.1 daļas nosacījumus, kases principam ir ierobežojumi. Ierobežojumi šiem PVN maksātājiem attiecas uz aprēķinātā PVN iemaksu budžetā. PVN maksā par to taksācijas periodu, kurā saņemta samaksa par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, taču ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc nodokļa rēķina izrakstīšanas. Ja, piemēram, 2021. gada janvārī tiek izrakstīts rēķins un piegādātas preces, bet samaksa tiek saņemta 2021. gada oktobrī, tad jau 2021. gada jūlijā par šo preču piegādi aprēķinātais PVN iekļaujams PVN deklarācijā, lai arī samaksa vēl nav saņemta.

Ja PVN maksātājs piemēro 137. panta otro daļu, tad jāņem vērā, ka kases princips tiek attiecināts tikai uz tām lauksaimniecības produktu piegādēm, kas minētas likumā. Ja šāds PVN maksātājs, piemēram, sniedz tehnikas pakalpojumus vai pārdod savu pamatlīdzekli — šiem darījumiem tiks piemērots parastais PVN piemērošanas princips. Savukārt, ja šis PVN maksātājs būtu tāds, kura apliekamo darījumu vērtība nav pārsniegusi 100 000 eiro, viņš kases principu drīkst piemērot arī tehnikas pakalpojumu un pamatlīdzekļu pārdošanas darījumiem.

Kases principu nav atļauts attiecināt uz sniegtajiem pakalpojumiem un preču piegādēm, kuru sniegšanas vai piegādes vieta nav iekšzeme, kā arī preču piegādei Eiropas Savienības teritorijā un preču eksportam. 

Atsauce PVN rēķinā

Vēl viena svarīga nianse, kas jāievēro, — ja PVN tiek uzskaitīts pēc kases principa, tad PVN rēķinā jālieto norāde "naudas līdzekļu uzskaite". Šī atsauce ir svarīga preču un pakalpojumu saņēmējam attiecībā uz priekšnodokļa atskaitīšanas brīdi.

Pieteikšanās un atteikšanās kārtība no PVN kases principa

Ja PVN maksātājs izvēlas kases principu, tad viņam ir pienākums par to informēt Valsts ieņēmumu dienestu līdz taksācijas gada 31. janvārim. Ja, piemēram, PVN maksātājs 2022. gadā vēlas izmantot kases principu, tad viņam līdz 2022. gada 31. janvārim par to jāinformē VID. Ja persona iesniedz iesniegumu par reģistrāciju PVN maksātāju reģistrā un sev par piemērotāko redz kases metodi, tad šādā gadījumā par 137. panta režīma izvēli norāda vienlaikus ar iesniegumu par reģistrāciju PVN reģistrā.

Iesniegumam par kases principa piemērošanu PVN uzskaitē nav noteiktas formas veidlapas.

Ja PVN maksātājs ir izvēlējies kases principu, tad tas ir jāizmanto visu taksācijas gadu un atteikties var tikai ar nākamo taksācijas gadu. Lai atteiktos no 137. panta režīma, informācija Valsts ieņēmumu dienestam jānosūta līdz taksācijas gada 31. decembrim. Tātad, lai, piemēram, atteiktos no kases principa PVN uzskaitē no 2022. gada, iesniegums VID jāiesniedz līdz 2021. gada 31. decembrim.

Kas jāņem vērā, beidzot piemērot kases principu?

Ja PVN maksātājs atsakās no kases principa un uz gada beigām (runa ir par pēdējo taksācijas gadu, kad piemērots kases princips) ir debitoru parādi par darījumiem, kur preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana veikta, izmantojot PVN kases principu, vai ir kreditoru parādi par darījumiem, kuros priekšnodoklis nav atskaitīts, aprēķināto PVN un priekšnodokli norāda PVN deklarācijā ne vēlāk kā pēctaksācijas gada jūnija vai otrā ceturkšņa PVN deklarācijā (arī tad, ja debitoru vai kreditoru parādi vēl nav samaksāti). Tātad, piemēram, atsakoties no kases principa no 2022. gada, ne vēlāk kā 2022. gada jūnija (vai otrā ceturkšņa) PVN deklarācijā jāiekļauj tie 137. panta kārtībā uzskaitītie darījumi, par kuriem samaksa vēl nav saņemta vai veikta.

Kam jāpievērš uzmanība, saņemot rēķinu ar atsauci "naudas līdzekļu uzskaite"?

Par PVN kases principu svarīgi zināt jebkuram PVN maksātājam. PVN likuma 97. pants, kas reglamentē priekšnodokļa atskaitīšanas brīdi, nosaka sekojošo — ja reģistrēts nodokļa maksātājs saņem no cita reģistrēta nodokļa maksātāja nodokļa rēķinu ar atzīmi "naudas līdzekļu uzskaite", priekšnodoklis par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitāms ne agrāk kā tajā taksācijas periodā, kurā šis reģistrētais nodokļa maksātājs ir samaksājis saņemtajā nodokļa rēķinā norādīto nodokļa summu. Tātad jāpievērš uzmanība tam, kāda atzīme ir saņemtajā PVN rēķinā. Praksē esmu novērojusi, ka tie nodokļu maksātāji, kuri izmanto īpašo PVN uzskaites kārtību, piezīmi par naudas līdzekļu uzskaiti PVN rēķinos parasti ir izcēluši.

1 PVN likuma 137. panta otrā daļa. 2 PVN likuma 137. panta 2.1 daļa.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada novembra (479.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: