PVN piemērošana no 2020. gada, ja piegādātājam atgriež būvizstrādājumus, sadzīves elektroniskās iekārtas un sadzīves elektrisko aparatūru

135
(5)

Atgādinām, ka reģistrētiem  iekšzemes pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājiem,  sākot  ar  2020. gada  1.janvāri,   veiktajām būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras  (turpmāk –preču)  piegādēm  būs  jāpiemēro  vispārīgā  PVN  maksāšanas kārtība. To paredz Eiropas Komisijas lēmums,  ka  Latvijai netiks  piešķirta  atļauja ieviest  apgriezto  jeb reverso PVN maksāšanas kārtību būvizstrādājumu,  sadzīves  elektronisko  iekārtu  un  sadzīves  elektriskās aparatūras piegādēm. Valsts ieņēmumu dienests skaidro: ja klients (reģistrēts PVN maksātājs) 2020.gadā piegādātājam atgriezīs preci, kura saņemta  saskaņā  ar  2019.gadā  izrakstīto  PVN  rēķinu  un  kurai  2019.gadā  bija piemērojama Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktā apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība un šī atgriešana nebūs saistīta…

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties