0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIPVNPVN piemērošana tūrisma pakalpojumiem

PVN piemērošana tūrisma pakalpojumiem

Vasara ir ne tikai atvaļinājumu, bet arī tūrisma karstākā sezona. Un tūrisms iegūst arvien lielāku nozīmi Latvijā. Uzņemošajam tūrismam ir potenciāls. Šajā nozarē strādājošajiem, tāpat kā citās jomās, ir savas specifiskas nodokļu piemērošanas un arī uzskaites īpatnības. Inas Spridzānes, sertificētas nodokļu konsultantes, speciāli žurnālam Bilance   (nr.337-338) sagatavotajā rakstā apkopots tūrismam svarīgākais attiecībā uz pievienotā vērtības nodokļa (PVN) piemērošanas specifiku.  Atgādinām, ka žurnālā BILANCE  pirms 6 mēnešiem publicētos rakstus iespējams lasīt portālā  PLZ.LV žurnālu arhīva E-versijā ŠEIT. Pievienotās vērtības nodokļa likuma 136. pantā (Īpašs nodokļa piemērošanas režīms tūrisma operatora sniegtajam pakalpojumam) ir noteiktas normas PVN piemērošanai tūrisma pakalpojumiem. Kas ir…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī*

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

turismsVasara ir ne tikai atvaļinājumu, bet arī tūrisma karstākā sezona. Un tūrisms iegūst arvien lielāku nozīmi Latvijā. Uzņemošajam tūrismam ir potenciāls. Šajā nozarē strādājošajiem, tāpat kā citās jomās, ir savas specifiskas nodokļu piemērošanas un arī uzskaites īpatnības.

Inas Spridzānes, sertificētas nodokļu konsultantes, speciāli žurnālam Bilance   (nr.337-338) sagatavotajā rakstā apkopots tūrismam svarīgākais attiecībā uz pievienotā vērtības nodokļa (PVN) piemērošanas specifiku.

 Atgādinām, ka žurnālā BILANCE  pirms 6 mēnešiem publicētos rakstus iespējams lasīt portālā  PLZ.LV žurnālu arhīva E-versijā ŠEIT.

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 136. pantā (Īpašs nodokļa piemērošanas režīms tūrisma operatora sniegtajam pakalpojumam) ir noteiktas normas PVN piemērošanai tūrisma pakalpojumiem.

Kas ir tūrisma operators un tūrisma pakalpojums

 Definīcijas ir atrodamas Tūrisma likumā, kurā noteikts, ka “tūrisma pakalpojumus drīkst sniegt tiesību subjekts, kura darbības mērķis ir atsevišķu vai kompleksu tūrisma pakalpojumu sniegšana tūristiem”, un šo subjektu uzskaitījums ietver tūrisma operatoru, tūrisma aģentu, tūristu mītnes, tūrisma informācijas centru un tūristu gidu (Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu). Tā kā PVN likuma 136. pantā ir noteikts, ka īpašais režīms attiecas tikai uz tūrisma operatoru, citiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem 136. pantā noteiktais režīms nav piemērojams.

Saskaņā ar Tūrisma likumu operators ir komersants, kas organizē tūrisma pakalpojumu sniegšanu Latvijā vai ārvalstīs un šos pakalpojumus piedāvā vai pārdod klientiem tieši vai ar tūrisma aģenta starpniecību.

Tūrisma operators sniedz arī cita veida pakalpojumus, piemēram, ir starpnieks lidmašīnu, prāmju vai citu transportlīdzekļu biļešu pārdošanā vai sniedz transporta pakalpojumus ar savu vai īrēto transportlīdzekli. Tomēr tas nenozīmē, ka šiem tūrisma operatora sniegtajiem pakalpojumiem var piemērot īpašo režīmu.

Tūrisma pakalpojums ir mērķtiecīga darbība tūristu interešu un vajadzību apmierināšanai, bet pats tūrists - fiziskā persona, kura ceļo ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas ne ilgāk kā vienu gadu, uzturas sabiedriskā vai privātā mājvietā ne mazāk kā vienu nakti un apmeklētajā vietā neveic algotu darbu. Tātad tūrista minimālās vajadzības ir saņemt transporta un izmitināšanas pakalpojumus, kas ir komplekss pakalpojums.

Komplekss tūrisma pakalpojums saskaņā ar šo likumu ir tūrisma pakalpojumu apvienojums, kas sagatavots iepriekš vai pēc klienta pieprasījuma un attiecas uz:

  • a) periodu, kas ir garāks par 24 stundām un ietver vismaz divus no šādiem tūrisma pakalpojumiem — transportu, izmitināšanu vai citu tūrisma pakalpojumu, kas nav transporta vai izmitināšanas palīgpakalpojums un aizņem proporcionāli lielāko daļu no tūrisma pakalpojumu apvienojuma,
  • b) periodu, kas ir īsāks par 24 stundām, ietver izmitināšanu un vismaz vienu no šādiem tūrisma pakalpojumiem — transportu vai citu tūrisma pakalpojumu, kas nav transporta vai izmitināšanas palīgpakalpojums un aizņem proporcionāli lielāko daļu no tūrisma pakalpojumu apvienojuma.

Klients Tūrisma likumā definēts kā fiziskā vai juridiskā persona, kas piekrīt saņemt kompleksu tūrisma pakalpojumu vai pērk kompleksu tūrisma pakalpojumu trešās personas interesēs, tātad attiecībā uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem klients varbūt gan pats tūrists, gan arī tūrisma aģents, kas Tūrisma likumā definēts kā komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, kas tūrisma operatora vārdā uz pilnvarojuma vai cita civiltiesiska līguma pamata piedāvā vai pārdod tūrisma operatora sagatavotos tūrisma pakalpojumus. Kā tūrisma aģenti var darboties arī tūrisma operatori, kas pārdod ne tikai savus, bet arī citu operatoru sagatavotos ceļojumus.

Lai gan PVN likumā pakalpojumu saņēmējs ir definēts nedaudz atšķirīgi, no tā normām var izsecināt, ka pakalpojumu saņēmējs var būt gan fiziskā, gan juridiskā persona, tātad pakalpojumu saņēmējam nav jābūt ceļojuma gala saņēmējam (patērētājam).

 

PVN likuma normas

PVN likumā noteikts, ka PVN režīmu piemēro tūrisma operatora sniegtajam tūrisma pakalpojumam, ja tūrisma operators darbojas savā vārdā un tās personas labā, kura saņem tūrisma pakalpojumu (ceļotājs), un izmanto citu personu preču piegādes un pakalpojumus ceļotājam sniegtā tūrisma pakalpojuma nodrošināšanai.

Tādējādi īpašo nodokļa piemērošanas režīmu nepiemēro pakalpojumiem, ko sniedz tūrisma aģents, kurš tūrisma operatora vārdā uz pilnvarojuma vai cita civiltiesiska līguma pamata pārdod ceļotājam tūrisma operatora sagatavotos tūrisma pakalpojumus. Šādā gadījumā aģents faktiski ir starpnieks un PVN starpniecības pakalpojumam piemēro likumā noteiktajā vispārīgajā kārtībā. Līdz ar to tūrisma pakalpojumu sniegšanā ir iespējami šādi scenāriji:

  • 1)      tūrisma operators (pakalpojuma sniedzējs) saņem atlīdzību par savu pakalpojumu no tūrista (fiziskas vai juridiskas personas). Šajā gadījumā operators PVN maksā saskaņā ar PVN likuma 136. pantā noteikto īpašo režīmu;
  • 2)      tūrisma aģents savā vārdā pārdod no cita operatora nopirkto produktu (ceļojumu) un saņem atlīdzību no tūrista. Arī šajā gadījumā aģents PVN maksā saskaņā īpašo režīmu;
  • 3)      tūrisma aģents saskaņā ar pilnvarojumu pārdod cita operatora produktu šā operatora vārdā un saņem atlīdzību no tūrista, ko pilnā apmērā pārskaita operatoram, par starpniecības pakalpojumu saņemot atlīdzību. Šajā gadījumā īpašais režīms nav piemērojams, bet starpniecības atlīdzība ar PVN ir jāapliek vispārējā kārtībā.

PVN aprēķināšana īpašajam režīmam

Likums nosaka, ka ar PVN ir jāapliek starpība starp visu summu (bez nodokļa), ko samaksā pakalpojuma saņēmējs (ceļotājs), un tūrisma operatora faktiskajām izmaksām par citu personu veiktajām preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem, ja šie darījumi dod tiešu labumu ceļotājam. Jāņem vērā, ka ar nodokli apliekamo vērtību nosaka katram konkrētajam braucienam, nevis kopumā par taksācijas periodu.

Piemērs. Tūrisma operatora ieņēmumi par tūristu grupas divu dienu ceļojumu pa Latviju ir 2000 EUR. Operatoram ceļojuma organizācijas laikā radās šādi izdevumi: transporta izdevumi, tajā skaitā degviela - 350 EUR (ar PVN), maksa par naktsmītni - 300 EUR (ar PVN), maksa par muzeju apmeklējumu- 300 EUR.

Pakalpojuma vērtība bez PVN : 2000 - 350 – 300 - 300= 1050:1.21= 867,77 EUR, valsts budžetā maksājamais PVN par konkrēto pakalpojumu ir182,23 EUR (867,77 x 21%).

Sastādot taksācijas perioda nodokļa deklarāciju un aprēķinot valsts budžetā maksājamā nodokļa apmēru, kā priekšnodoklis operatoram ir atskaitāms tikai tas PVN, kas samaksāts par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem tūrisma operatora paša sniegtā pakalpojuma nodrošināšanai (piemēram, konkrētā pakalpojuma reklāmas izdevumi), kā arī par dažādiem administratīvajiem pakalpojumiem samaksātais nodoklis, piemēram, operatora darbiniekiem nepieciešamo telpu noma un ar to uzturēšanu saistīti izdevumi, elektronisko sakaru pakalpojumi un tamlīdzīgi izdevumi. Savukārt par produkta (ceļojuma) nodrošināšanai tieši nepieciešamajiem pakalpojumiem un precēm piemēroto PVN tūrisma operatoram nav tiesību atskaitīt kā priekšnodokli, un tas tiek ņemts vērā, nosakot produkta (ceļojuma) tiešās izmaksas un ar nodokli apliekamo paša operatora vai aģenta sniegto pakalpojuma vērtību. Lai nodrošinātu pareizu maksājamā nodokļa aprēķināšanu, operatora grāmatvedībā ir ieteicams veidot kaut ko līdzīgu atsevišķajai priekšnodokļa uzskaitei, t.i., atsevišķi būtu jāuzskaita PVN, kas attiecas uz konkrētiem ceļojumiem un kas nav atskaitāms kā priekšnodoklis, un atskaitāmais priekšnodoklis.

Ja tūrisma aģents tūristiem savā vārdā pārdod cita tūrisma operatora sagatavoto ceļojumu, nodokli aprēķina tādā pašā kārtībā. Šajā gadījumā ar nodokli apliekamo bāzi veidos starpība starp tūrisma aģenta klientiem samaksāto maksu par ceļojumu un atlīdzību, ko aģents samaksājis tūrisma operatoram par nopirkto produktu. Tūrisma aģents savā vārdā izsniedz rēķinus klientiem un ir pilnībā atbildīgs par ceļojuma norisi. Jāatceras, ka secinājums par to, vai persona (tūrisma aģents) darbojas savā vārdā, ir izdarāms, pamatojoties uz līguma nosacījumiem, nevis tikai atkarībā no tā, kādas personas vārdā ir izrakstīts nodokļa rēķins, jo rēķinu izrakstīšanas kārtību nosaka darījuma ekonomiskais saturs un būtība.

Ja tūrisma aģents saskaņā ar līgumu ar tūrisma operatoru darbojas kā starpnieks, aģentam PVN ir jāmaksā tikai par savu starpniecības atlīdzību. Rēķinus par ceļojumu savā vārdā izsniedz un nodokli saskaņā ar īpašo režīmu maksā tūrisma operators. Ja klienti (tūristi) maksā aģentam arī par operatora sagatavoto ceļojumu, aģents to pilnā apmērā pārskaita operatoram.

www.vid.gov.lv ir publicēta 2012. gada 16. janvāra uzziņa par PVN piemērošanu tūrisma pakalpojumiem (meklēt sadaļā «Tiesību akti/Par pievienotās vērtības nodokli/uzziņas»).

Nodokļa likmes

PVN likums nosaka, ka tūrisma operatora sniegtā tūrisma pakalpojuma vērtība apliekama ar nodokļa standartlikmi. Ja tūrisma pakalpojumu sniedz gan Eiropas Savienības teritorijā, gan ārpus tās, ar nodokļa 0% likmi apliek tikai to pakalpojuma daļu, kas sniegta ārpus Eiropas Savienības (ES) teritorijas.

Ja ceļojuma galamērķis un viss ceļojums noris ārpus ES teritorijas, visam paša operatora sniegtajam pakalpojumam ir piemērojama 0% nodokļa likme. Par attaisnojuma dokumentiem šajā gadījumā kalpos viesnīcu, ceļojuma apdrošināšanas un citi rēķini par pakalpojumiem, kas operatoram ir jāapmaksā saistībā ar šo ceļojumu un kas arī liecina par ceļojuma norises vietu.

Kā rīkoties, ja ceļojums ir kombinēts, tas noris gan ES teritorijā, gan ārpus tās? Viens no variantiem ir sadalīt operatora sniegtā pakalpojuma vērtību proporcionāli operatora izmaksām, kas tam ir radušās, veidojot ceļojuma daļu ārpus ES teritorijas, un kopējām izmaksām. Šo proporciju tādā gadījumā izmanto, lai noteiktu pakalpojuma daļu, kas ir apliekama ar 0% likmi, un daļu, kas ir apliekama ar PVN standarta likmi. Iespējams, ir arī citi kritēriji paša operatora sniegtā pakalpojuma sadalei - attālums vai ceļojumā pavadītais laiks. Tā kā Latvijas tiesību akti atbildi uz šo jautājumu nesniedz, operatoriem riska samazināšanai ir ieteicams rakstiski vērsties Valsts ieņēmumu dienestā viedokļu saskaņošanai.

Eiropas Savienības tiesas spriedums lietā C-189/11

Dažādās ES valstīs attiecībā uz tūrisma īpašā režīma piemērošanu prakse ir atšķirīga. Iespējams, šai dažādībai punktu pieliks 2013. gada 26. septembra Eiropas Savienības tiesas (EST) spriedums lietā C-189/11, kurā tiesājās Eiropas Komisija ar Spāniju par Spānijas tiesību normu par īpašo režīmu ceļojumu aģentūrām iespējamo nesaderību ar PVN direktīvas[1] 306.–310. pantu, konkrēti, sakarā ar šā režīma piemērošanu pakalpojumiem, kas tiek sniegti personām, kuras nav ceļotāji (gala patērētāji). Jāatzīmē, ka Komisija bija vērsusies arī pret vairākām citām dalībvalstīm (Poliju, Čehiju, Itāliju, Franciju, Somiju, Grieķiju un Portugāli).

Komisija savā pieteikumā uzskatīja, ka PVN direktīvas 306.–310. pantā paredzētais īpašais režīms ceļojumu aģentūrām ir piemērojams vienīgi gadījumā, ja ceļojumi tiek pārdoti ceļotājiem (gala patērētājiem), nevis kā to praktizēja Spānija un citas valstis, proti, ka īpašo režīmu piemēro ceļojumu pārdošanai visu veidu klientiem, arī citiem tūrisma operatoriem. Komisijas ieskatā jēdziens „ceļotāji (gala patērētāji)” nav piemērojams fiziskai vai juridiskai personai, kas tālāk pārdod pakalpojumu citai personai, attiecīgi īpašais režīms ceļojumu aģentūrām nav piemērojams stadijā pirms šāda pakalpojuma pārdošanas galapatērētājam.

Saskaņā ar EST spriedumu PVN direktīvas 306.–310. pants ir jāinterpretē, pamatojoties uz klientu vērsto pieeju, tātad klients var būt ne tikai ceļotājs (gala patērētājs), bet arī juridiska persona, tai skaitā cits tūrisma operators, līdz ar to tiesa lēma Komisijai par sliktu.

Komisijai bija arī citi iebildumi par to, kā Spānijā tiek piemērots PVN tūrisma pakalpojumiem, piemēram, par to, ka atsevišķos gadījumos tiek dotas tiesības atskaitīt priekšnodokli vienlaikus ar īpašā režīma piemērošanu, kā arī to, ka nodokļa bāzes noteikšana saskaņā ar Spānijas tiesību aktiem tiek veikta nevis par katru konkrēto ceļojumu, bet gan kopumā par katru taksācijas periodu. Šajos jautājumos tiesa lēma par sliktu Spānijai, proti, konstatēja, ka īpašais režīms ceļojumu aģentūrām un it īpaši PVN direktīvas 308. pants, uz ko ir atsaukusies Spānija, neparedz nekādu iespēju noteikt nodokli vispārīgā veidā, t.i., taksācijas periodam, jo peļņas daļa ir jānosaka katram pakalpojumam atsevišķi.

Minētais tiesas spriedums ir radījis galvassāpes ne tikai Spānijas, bet arī Lielbritānijas tūrisma nozarei, jo līdzšinējā prakse šajās valstīs ir bijusi savādāka. Tāpēc ar jaunu spēku ES ir uzviļņojusi arī diskusija tūrisma nozarē par to, ka PVN īpašais režīms ir novecojis un jāmaina, jo, pēc nozares pārstāvju domām, tā piemērošana tagadējā veidā pasliktina ES dalībvalstu tūrisma operatoru spēju konkurēt ar trešo valstu tūrisma aģentūrām. Laiks rādīs, vai izmaiņas tiešām notiks.

      [1] Tūrisma likuma 11. pants.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: