0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIPVN piemērošanas īpašais režīms preču importa darījumos

PVN piemērošanas īpašais režīms preču importa darījumos

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aktualizējis metodisko materiālu "Par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu preču piegādēm iekšzemē, preču iegādei Eiropas Savienības teritorijā, īpašajiem pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīmiem, preču importam". Tajā skaidrots arī par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanas īpašo režīmu preču importa darījumos, kā tas noteikts Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 85. pantā. Proti, par preču importu maksā PVN, uzrādot aprēķināto PVN atbilstošā taksācijas perioda PVN deklarācijā. Īpašo režīmu var piemērot reģistrēts nodokļa maksātājs, ja tas veic preču importu savas saimnieciskās darbības ietvaros un ir saņēmis VID atļauju. Minēto atļauju piešķir, ja nodokļa maksātājs…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Unsplash.com

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aktualizējis metodisko materiālu "Par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu preču piegādēm iekšzemē, preču iegādei Eiropas Savienības teritorijā, īpašajiem pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīmiem, preču importam". Tajā skaidrots arī par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanas īpašo režīmu preču importa darījumos, kā tas noteikts Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 85. pantā. Proti, par preču importu maksā PVN, uzrādot aprēķināto PVN atbilstošā taksācijas perioda PVN deklarācijā.

Īpašo režīmu var piemērot reģistrēts nodokļa maksātājs, ja tas veic preču importu savas saimnieciskās darbības ietvaros un ir saņēmis VID atļauju.

Minēto atļauju piešķir, ja nodokļa maksātājs atbilst visiem likuma 85. panta ceturtajā daļā minētajiem nosacījumiem.

Reģistrēts nodokļa maksātājs ir tiesīgs piemērot īpašo nodokļa režīmu preču importa darījumos pamatlīdzekļu importam bez VID atļaujas, ja tiek ievēroti visi nosacījumi:

  • reģistrēts nodokļa maksātājs importē pamatlīdzekli, ko paredzēts pilnībā vai daļēji izmantot ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai vismaz 12 kalendāra mēnešu laikā no brīža, kad veikts pamatlīdzekļa imports;
  • pamatlīdzekļa vērtība (bez nodokļa) sasniedz vai pārsniedz 700 eiro;
  • reģistrētam nodokļa maksātājam nav nodokļa parādu par iepriekšējiem taksācijas periodiem.

Likuma 85. panta sestajā daļā īpaši definēts, kādas automašīnas arī tiek uzskatītas par pamatlīdzekļiem tieši šā likuma izpratnē un, kādiem nosacījumiem izpildoties, ir piemērojams īpašais nodokļa režīms importa darījumos bez VID izdotas atļaujas.

Par pamatlīdzekli uzskata arī vieglo automašīnu, ja to importē reģistrēts nodokļa maksātājs, kura pamatdarbība ir autovadīšanas prasmes apmācība, taksometru pakalpojumu sniegšana, vieglo automašīnu nomas pakalpojumu sniegšana, vieglo automašīnu piegādes vai nomaksas pirkuma darījumi.

Latvijā importētās un pārdošanai paredzētās vieglās automašīnas, kas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izpratnē nav pamatlīdzekļi, tomēr 85. panta sestās daļas izpratnē ir kvalificējamas kā pamatlīdzekļi, ja tās importē reģistrēts nodokļa maksātājs, kura pamatdarbība ir vieglo automašīnu piegādes darījumi.

VID atgādina, ka preču imports ir preču ievešana Eiropas Savienības (ES) teritorijā no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām, tās izlaižot brīvā apgrozībā.

Preču importēšanas vieta ir tā ES dalībvalsts, kurā tiek pabeigta (noslēgta) muitas procedūra – preču izlaišana brīvā apgrozībā.

Ja preces, kas ievestas ES teritorijā, izlaiž brīvā apgrozībā iekšzemē, nodokli, kas aprēķināts saskaņā ar PVN likuma 41. pantu, preču saņēmējs maksā valsts budžetā pēc preču izlaišanas brīvā apgrozībā.

Nodokļa 0% likmi piemēro preču importam, ja reģistrēts nodokļa maksātājs, kas darbojas citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja vārdā, šīs preces 30 kalendāra dienu laikā pēc to importa nemainīgā veidā piegādā uz citu dalībvalsti preču saņēmējam, kurš ir citas dalībvalsts reģistrēts nodokļa maksātājs, un tā rīcībā ir dokumenti, kas apliecina, ka importētās preces ir vai tiks nosūtītas uz citu dalībvalsti.

Nodokļa 0% likmi piemēro preču importam, ja fiskālais pārstāvis, kas pārstāv trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētu nodokļa maksātāju vai citas dalībvalsts reģistrētu nodokļa maksātāju, šīs preces 30 kalendāra dienu laikā pēc to importēšanas piegādā uz citu dalībvalsti preču saņēmējam, kurš ir citas dalībvalsts reģistrēts nodokļa maksātājs, un tā rīcībā ir dokumenti, kas apliecina, ka importētās preces ir vai tiks nosūtītas uz citu dalībvalsti.

Importējot preces, ar nodokli apliekamajā vērtībā iekļauj pakalpojumu vērtību, ja pakalpojumi ir tieši saistīti ar preču importu un šo pakalpojumu vērtība (tai skaitā komisijas maksa, kā arī preču transportēšanas, iesaiņošanas un apdrošināšanas izmaksas, kas radušās līdz pirmajam galamērķim iekšzemē) nav iekļauta importēto preču muitas vērtībā, preču transportēšanas izmaksas līdz preču saņēmējam citā dalībvalstī, ja šī vieta ir zināma preču importa brīdī, normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus, kas aprēķināti par preču importu, izņemot PVN.

Ja starptautiskajā preču pārvadājumu pavadzīmē preču piegādes galapunkts nav konkrēti norādīts, nosakot ar nodokli apliekamajā vērtībā iekļaujamo preču transporta pakalpojuma vērtību, par preču saņemšanas vietu uzskata muitas deklarācijā norādīto preču saņēmēja adresi.

Ar nodokli apliekamā preču vērtība ir pārstrādes vai apstrādes pakalpojuma vērtība, ja nodokļa maksātājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā no iekšzemes ir izvedis jebkuru kustamu lietu, lai par samaksu pārstrādātu vai apstrādātu to trešajā valstī vai trešajā teritorijā, un pēc tam atkal ieved iekšzemē.

Nodokli par preču importu norāda nodokļa deklarācijā un iemaksā valsts budžetā tad, kad kļūst iekasējams muitas nodoklis, ja likumā nav noteikts citādi.

Jāņem vērā, ka ar nodokli apliekamajā preču vērtībā neiekļauj dabas resursu nodokli un vieglo automobiļu un motociklu nodokli.

Ar nodokli neapliek preču importu, kas netiek aplikts ar muitas nodokli saskaņā ar Padomes 2009. gada 16. novembra Regulu (EK) Nr. 1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (kodificēta versija), izņemot šīs regulas 23. pantā minētos preču sūtījumus.

Ar nodokli neapliek tādu preču importu, ko iekšzemē ieved personīgajā bagāžā fiziskā persona, kas ierodas no trešās valsts vai trešās teritorijas (turpmāk – ceļotājs), ja šādu preču importu neveic komerciālā nolūkā, t. i., neveic regulāri un ieved tikai tādas preces, kas paredzētas ceļotāja personīgajai vai ģimenes lietošanai vai dāvināšanai. Minēto preču veidam un daudzumam ir jābūt tādam, kas neliecina par šo preču importu komerciālā nolūkā.

Lasiet arī: