0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIKā maksājams IIN no dividendēm, procentiem, vērtspapīriem un citiem ieguldījumiem?

Kā maksājams IIN no dividendēm, procentiem, vērtspapīriem un citiem ieguldījumiem?

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta materiāliem

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis metodisko materiālu par iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) no dividendēm, procentiem, vērtspapīriem un citiem ieguldījumiem. Tas ar skaidrojumiem un piemēriem palīdzēs IIN 20% nodokļa likmes piemērošanā šādiem Latvijas rezidenta gūto ienākumu veidiem: dividendēm, dividendēm pielīdzināmam ienākumam; procentu ienākumam un tam pielīdzināmam ienākumam, arī ar procentu ienākumu saistītam ienākumam; ienākumam no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas; ienākumam no noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu; ienākumam no mūža pensijas apdrošināšanas līgumiem (ar uzkrāto fondētās pensijas kapitālu atbilstoši Valsts fondēto pensiju likumam); ienākumam no finanšu instrumentu individuālas pārvaldīšanas saskaņā…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: rawpixel.com from Pexels

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis metodisko materiālu par iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) no dividendēm, procentiem, vērtspapīriem un citiem ieguldījumiem. Tas ar skaidrojumiem un piemēriem palīdzēs IIN 20% nodokļa likmes piemērošanā šādiem Latvijas rezidenta gūto ienākumu veidiem:

 • dividendēm, dividendēm pielīdzināmam ienākumam;
 • procentu ienākumam un tam pielīdzināmam ienākumam, arī ar procentu ienākumu saistītam ienākumam;
 • ienākumam no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas;
 • ienākumam no noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu;
 • ienākumam no mūža pensijas apdrošināšanas līgumiem (ar uzkrāto fondētās pensijas kapitālu atbilstoši Valsts fondēto pensiju likumam);
 • ienākumam no finanšu instrumentu individuālas pārvaldīšanas saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu (portfeļa pārvaldības pakalpojuma);
 • ienākumam no ieguldījumu konta.

Dividendes ir ienākums no kapitālsabiedrības kapitāla daļām vai akcijām vai kooperatīvās sabiedrības pajām, vai citām no parādu saistībām neizrietošām tiesībām piedalīties šīs kapitālsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības peļņas sadalē. Taču regulējums tiek piemērots arī nosacītajām dividendēm — peļņas daļai (pārskata gada un iepriekšējo pārskata gadu nesadalītās peļņas daļai, tai skaitā tai daļai, par kuru izveidota rezerve), par kuru palielina iekšzemes uzņēmuma vai pastāvīgās pārstāvniecības dalībnieka (akcionāra) pamatkapitāla vai tam pielīdzināta kapitāla ieguldītās daļas apmēru vai daļu skaitu.

Tāpat dividendēm pielīdzināms ienākums ir:

1) individuālā uzņēmuma (arī zemnieka vai zvejnieka saimniecības), kas ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, īpašnieka ienākums, veicot individuālā uzņēmuma (arī zemnieka vai zvejnieka saimniecības) pārskata gada un iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas sadali;

2) kooperatīvās sabiedrības veiktā peļņas atmaksa kooperatīvās sabiedrības biedriem atbilstoši viņu izmantoto kooperatīvās sabiedrības pakalpojumu apjomam vai jebkura cita kooperatīvās sabiedrības peļņas sadale tās biedriem;

3) personālsabiedrības biedram izmaksātā personālsabiedrības peļņas daļa, izņemot:

 • ienākumu no alternatīvo ieguldījumu fonda, kas Latvijas Republikā ir nodibināts kā komandītsabiedrība;
 • ienākumus no ārvalsts personālsabiedrības, ja šī personālsabiedrība ārvalstī nav uzņēmumu ienākuma nodokļa vai tam pielīdzināma nodokļa maksātāja, kā arī no alternatīvo ieguldījumu fonda, kas ir nodibināts kā komandītsabiedrība.

Ar nodokli apliekamajā ienākumā neietver dividendes, dividendēm pielīdzināmo ienākumu vai nosacītās dividendes, ja par aprēķinātajām dividendēm, dividendēm pielīdzināmo ienākumu vai nosacītajām dividendēm uzņēmuma līmenī no peļņas daļas, no kuras tiek maksātas dividendes, dividendēm pielīdzināms ienākums vai nosacītās dividendes, ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

 • Latvijas Republikā ir samaksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu,
 • ārvalstī ir samaksāts UIN vai tam pielīdzināms nodoklis vai ārvalstī no dividendēm, dividendēm pielīdzināma ienākuma vai nosacītajām dividendēm ir ieturēts IIN vai tam pielīdzināms nodoklis.

Ienākumi, par kuriem arī ir jāmaksā IIN, ir procentu ienākumi un tiem pielīdzināmie ienākumi, arī ar procentu ienākumu saistītie ienākumi. Procentiem pielīdzināms ienākums ir ienākums no parāda vērtspapīru atsavināšanas. Nodokli aprēķina un ietur attiecīgā kredītiestāde vai ieguldījumu sabiedrība.

Ienākums (peļņa) no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas veido ienākumu no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums. Izmaksājot ienākumu (peļņu) no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas, nodokli atbilstoši 20% likmei ietur privātais pensiju fonds.

Ienākums (peļņa) no noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu, kas veidojas kā pozitīva starpība starp aprēķināto apdrošināšanas atlīdzību un visām apdrošināšanas prēmijām, kuras apdrošināšanas līguma darbības laikā samaksātas par šo apdrošināšanas līgumu, veido ienākumu no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums. Izmaksājot ienākumu (peļņu) no noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu, nodokli atbilstoši 20% likmei ietur apdrošināšanas sabiedrība.

Ienākums no finanšu instrumentu individuālas pārvaldīšanas saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu (portfeļa pārvaldības pakalpojuma) ir ienākums, kas veidojas kā pozitīva starpība starp visu to aktīvu vērtību, kurus klients – rezidents – ir nodevis portfeļa pārvaldniekam ieguldījumu pārvaldes līguma darbības laikā, un visu to aktīvu vērtību, kurus klients ir izņēmis no ieguldījumu portfeļa līguma darbības laikā vai izbeidzoties ieguldījumu pārvaldes līgumam, novērtējot aktīvus pēc to nodošanas un izņemšanas dienas tirgus cenām.

Ja radies ar nodokli apliekamais ienākums no finanšu instrumentu individuālas pārvaldīšanas, no taksācijas gadā gūtā ienākuma nodokli aprēķina un maksā pats ienākuma saņēmējs, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Lasiet arī: