Darba aizsardzība

0
DARBA AIZSARDZĪBA UZŅĒMUMĀ. PALĪGS JAUNAJIEM KOMERSANTIEM (LDDK 2013. gada izdevums).

Noderīgas saites

0
SAEIMA MINISTRU KABINETS FINANŠU MINISTRIJA EKONOMIKAS MINISTRIJA LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS Valsts kase Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Valsts darba inspekcija Pilsonības...

Noderīgi kalkulatori

0
Darba algas kalkulators Autoratlīdzības aprēķina kalkulators Slimības pabalsta kalkulators Kalkulators diferencētā neapliekamā minimuma ietekmes aprēķinam Bērna un vecāku pabalsta kalkulators Bezdarbnieku pabalsta kalkulators PROFESIJU KLASIFIKATORS NACE KALSIFIKATORS Rīki pieejami tikai abonentiem!  ABONĒT Reģistrējies tagad...

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

0
Iesniegt ziņojumu Finanšu izlūkošanas dienestam Nodokļu maksātāja (juridiskās personas) ziņojums par atbildīgo personu iecelšanu Nodokļu maksātāja (juridiskās vai fiziskās personas) ziņojums par...

Gada pārskata veidlapas un iesniegumi

0
Finanšu pārskata veidlapas (sazipots fails) Bilances aktīvs Bilances pasīvs Sabiedrības gada pārskats  Sabiedrības gada pārskats turp. Dokumenta atvasinājuma pareizības apliecinājums Saraksts Pielikums ...

Paziņošanas un deklarēšanas veidlapas

0
Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai (Covid-19) Iesniegums nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai (termiņa nokavējums radies nepārvaramas varas rezultātā) Informācija par aizdevumu fiziskajai personai  Iesniegums par galvenajai ienākumu...

VID publiskojamā datubāze

0
NODOKĻU MAKSĀTĀJI Pievienotās vērtības nodokļa maksātāji Citu ES dalībvalstu ar PVN apliekamās personas Citu ES dalībvalstu fizisko personu nodokļu maksātāja identifikācijas numura pārbaude Saimnieciskās...

Nodokļu maksātāju reģistrācijas un paziņojumu veidlapas

0
Nodokļu maksātāja (fiziskās personas) reģistrācijas lapa_MK noteikumu Nr.537 1.pielikums Nodokļu maksātāja (fiziskas personas) ziņojums par izmaiņām reģistrācijas lapā MK noteikumu Nr.537 4.pielikums Nodokļu maksātāja (valsts institūcijas...

Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) un mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) veidlapas

0
UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKĻA VEIDLAPAS Rezidenta apliecība Rezidenta apliecība - iesniegums nodokļu atvieglojumu piemērošanai Iesniegums - pieprasījums par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 5.panta sestās daļas nepiemērošanu MIKROUZŅĒMUMU NODOKĻA...

Iedzīvotāju ienākumu nodokļa, solidaritātes nodokļa (IIN) un VSAOI veidlapas

0
IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLIS Apliecinājums/Certificate par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijas Republikā GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJA Gada ienākumu deklarācija 2018.gada ienākumiem (Pielikums D) Gada ienākumu deklarācija...

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) veidlapas

0
Iesniegums reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā Iesniegums atļaujas īpaša PVN režīma piemērošanai importa darījumos piešķiršanai Iesniegums samaksas termiņa...

Saimnieciskās darbības veicējiem

0
Ieņēmumu uzskaites reģistrs Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls Ziņojums par veiktajām obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja saimnieciskās...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: