Rosina jaunu nodokļu parāda saistību pastiprināšanas veidu – kredītiestādes izsniegtu garantiju

62
(0)

Valdības sēdē 4. decembrī tika skatīts Finanšu ministrijas sagatavotais likumprojekts Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””. Grozījumi paredz pilnveidot tiesisko regulējumu nodokļu administrēšanas jomā, ieviešot jaunu nodokļu parāda saistību pastiprināšanas veidu – kredītiestādes izsniegtu garantiju. Plānots, ka regulējums stāsies spēkā 2019.gada 1.janvārī.

Kā norādīts tiesību akta anotācijā, no likuma “Par nodokļiem un nodevām” 28. panta sestās daļas izriet, ka nodokļa pārmaksa, kuras pamatotība tiek papildus izvērtēta, netiek atmaksāta līdz nodokļu revīzijas (audita) beigām, ja nodokļu maksātājs neiesniedz šā panta piektajā daļā minēto galvojumu vai negarantē šīs summas atmaksāšanu ar ķīlu. Tātad, šobrīd iespējamā nodokļa parāda saistība var tikt pastiprināta tikai ar galvojumu vai nodrošināta ar ķīlu saskaņā ar Civillikuma noteikumiem.

Vienlaikus VID ir konstatējis, ka nodokļu maksātāji nodokļu parādu saistību pastiprināšanai iesniedz arī banku garantijas, kas tiek izdotas saskaņā ar Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem “Vienotie pieprasījuma garantijas noteikumi” (publikācija Nr. 758, 2010. gada redakcija), kurus piemēro darījumos ar ievērojamām naudas summām, pieprasot garantiju izsniegšanu.

Šādos gadījumos trešā persona (kredītiestāde) garantē par citas personas jeb parādnieka saistībām un šo saistību neizpildes gadījumā apņemas garantijas adresātam samaksāt konkrētu naudas summu.

Taču, ņemot vērā, ka kredītiestādes izsniegtās garantijas ir balstītas uz Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem un Civillikuma normas par galvojumu šajos gadījumos nav piemērojamas, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 28. panta regulējums ir papildināms ar jaunu nodokļu parāda saistību pastiprināšanas veidu – kredītiestādes izsniegtu garantiju. Līdz ar to turpmāk nodokļu maksātājam, lai saņemtu pārmaksāto nodokli, kura pamatotība tiek vērtēta nodokļu revīzijā (auditā), būs tiesības iespējamo nodokļa parāda saistību pastiprināt ne tikai ar galvojumu vai nodrošināt ar ķīlu, bet arī ar kredītiestādes izsniegtu garantiju, savukārt VID, lai nodokļu maksātājam atmaksātu pārmaksāto nodokļu summu, kura pamatotība vēl nav apstiprinājusies nodokļu revīzijas (audita) laikā, būs tiesības cita starpā prasīt iesniegt kredītiestādes izsniegtu garantiju.

Likumprojekts vēl jāskata Saeimā.

Novērtējiet šo rakstu
(0)