LR GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJAS VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA

Ruta  ŠneidereRuta Šneidere ir studējusi Latvijas Universitātē un ieguvusi ekonomikas doktora grādu grāmatvedībā un uzskaites teorijā. Zinātniskās monogrāfijas „ Finanšu analīzes metodes uzņēmumu maksātnespējas prognozēšanai” autore.
Praktisko pieredzi grāmatvedībā ieguvusi strādājot astoņus gadus starptautiskajā kompānijā par galveno grāmatvedi un vēlāk par finanšu direktori.
Līdztekus docentes pamatdarbam LU, vada Latvijas Republikas Grāmatvežu asociāciju. Piedalījusies daudzās starptautiskajās konferencēs, kur uzstājusies ar referātiem par finanšu pārskatu kvalitātes un grāmatvežu kvalifikācijas jautājumiem, kā arī par grāmatvedības politikas attīstības tendencēm Latvijā. Stažējusies Kipras starptautiskajā menedžmenta institūtā.
www.lrga.lv

EKSPERTA ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM UN

Kādi finanšu faktori negatīvi ietekmē uzņēmuma maksātspēju?

– Kādi faktori ietekmē uzņēmuma maksātspēju?

– Kādi rādītāji liecina par to, ka uzņēmumam draud maksātnespēja?

– Kādas koncepcijas tiek izstrādātas grāmatvežu profesionālo jautājumu risināšanai?

– Grāmatvežu asociācija: jaunie pārskatu sagatavošanas noteikumi ir nepilnīgi!

– Grāmata “Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai”

 – Kādas ir grāmatvežu kvalifikācijas problēmas un kā tās risināt?

Atbildēt