0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻISabiedrībai būtiskākie tiesību akti, kas stājas spēkā 2012.gada 1.janvarī ministriju skatījumā

Sabiedrībai būtiskākie tiesību akti, kas stājas spēkā 2012.gada 1.janvarī ministriju skatījumā

Tālāk tekstā apkopoti nozaru ministriju norādītie būtiskākie jaunie tiesību akti vai to grozījumi, kas skar lielu sabiedrības daļu un tie stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī. Tā ir tikai daļa no normatīvajiem aktiem, kas stājas spēkā nākamajā gadā, uzsver Ilze Eida, Valsts kancelejas  Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece. Finanšu joma No nākamā gadā fiziskām personām būs pienākums deklarēt savu mantisko stāvokli jeb aizpildīt tā saukto „nulles deklarāciju”. Mērķis šim jauninājumam ir izveidot sistēmu, lai konstatētu fizisko personu mantisko stāvokli, kas kalpotu par atskaites punktu godīgākas un tiesiskākas sabiedrības attīstībā. Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums lasāms šeit. 2012.gada budžeta likums…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Tālāk tekstā apkopoti nozaru ministriju norādītie būtiskākie jaunie tiesību akti vai to grozījumi, kas skar lielu sabiedrības daļu un tie stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī. Tā ir tikai daļa no normatīvajiem aktiem, kas stājas spēkā nākamajā gadā, uzsver Ilze Eida, Valsts kancelejas  Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece. Finanšu joma No nākamā gadā fiziskām personām būs pienākums deklarēt savu mantisko stāvokli jeb aizpildīt tā saukto „nulles deklarāciju”. Mērķis šim jauninājumam ir izveidot sistēmu, lai konstatētu fizisko personu mantisko stāvokli, kas kalpotu par atskaites punktu godīgākas un tiesiskākas sabiedrības attīstībā. Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums lasāms šeit. 2012.gada budžeta likums nodrošinās atbilstošas valsts fiskālās politikas īstenošanu, kā arī valsts budžeta izdevumus atbilstoši reālajai sociāli ekonomiskajai situācijai valstī un pasaulē. Šis ir pēdējais budžeta likums, kas tika sagatavots stingrā starptautisko aizdevēju uzraudzībā, ar šo likumu 2011.gada 22.decembrī tika veiksmīgi noslēgta starptautiskā aizdevuma Latvijai programma. Likums “Par valsts budžetu 2012.gadam” lasāms šeit. Ekonomikas joma Turpmāk licences melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai izsniegs Valsts vides dienests, nevis kā līdz šim – Ekonomikas ministrija. Tādējādi tiks mazināts administratīvais slogs un birokrātiskās procedūras uzņēmējiem. Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par kārtību, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi un izsniedzamas licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, un par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai maksājamās valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību” pieejami šeit. Izglītības un zinātnes joma No 2012.gada 1.janvāra uz valsts finansējumu varēs pretendēt arī privātpersonu dibinātās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes. Ministru kabineta noteikumi „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” pieejami šeit. Pedagogu darba samaksas princips „nauda seko skolēnam” tiks nodrošināts arī privātajās izglītības iestādēs. Janvārī spēkā stāsies noteikumi, kas nosaka vienotu kārtību, kādā valsts finansē pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, pamatizglītības un vidējās izglītības programmas, kuras īsteno privātās izglītības iestādes. Ministru kabineta noteikumi „Kārtība, kādā valsts finansē pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, pamatizglītības un vidējās izglītības programmas, kuras īsteno privātās izglītības iestādes” pieejami šeit. Kultūra Turpmāk uz valsts dotāciju profesionālās ievirzes mākslu, mūzikas un dejas izglītības programmas īstenošanai varēs pretendēt ne tikai pašvaldību izglītības iestādes. No 2012.gada šāda iespēja būs arī citām akreditētām izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas un izsniedz valsts atzītu izglītības dokumentu par šo programmu apguvi, t.sk., privāto dibinātāju izglītības iestādes. Ministru kabineta noteikumi "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslu, mūzikas un dejas izglītības programmas" pieejami šeit. Labklājības joma Pagarināta priekšlaicīgā pensionēšanās iespēja līdz 2013.gada 31.decembrim, t.i. personas var 2 gadus ātrāk pieprasīt vecuma pensiju (no 60 gadiem), ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem. Grozījumi likumā "Par valsts pensijām" pieejami šeit. Pašvaldības no 2012.gada janvāra varēs uzsākt īstenot algotos pagaidu sabiedriskos darbus, kuros varēs iesaistīties gandrīz 30 tūkst. bezdarbnieku, kas vairs nesaņem bezdarbnieku pabalstu. Ministru kabineta noteikumi „Noteikumos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” pieejami šeit. Sākot ar 2012.gada 1.janvāri vairs nepiešķirs piemaksas par apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gadam, taču tiks saglabātas jau piešķirtās piemaksas esošajā apmērā. Grozījumi likumā “Par valsts pensijām" pieejami šeit. Bezdarbniekiem, kuriem bezdarbnieka pabalsts piešķirts no 2012.gada 1.janvāra, tas tiks izmaksāts saskaņā ar kārtību, kāda bija spēkā līdz 2009.gada 1.jūlijam, kas nosaka, ka bezdarbnieka pabalstu izmaksā atkarībā no bezdarba ilguma, konkrētāk, bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no 1 gada līdz 9 gadiem (ieskaitot) – 4 mēnešus. Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”  pieejami šeit. Satiksmes joma Turpmāk gājēju pienākums pārvietoties pretim transportlīdzekļu braukšanas virzienam būs ne tikai ārpus apdzīvotām vietām, bet arī apdzīvotās vietās. Legalizētas arī tā sauktās velorikšas, proti, Ceļu satiksmes noteikumos paredzēts regulējumu pasažieru pārvadāšanai izgatavotu velosipēdu izmantošanai ceļu satiksmē, tai skaitā, dodot pilnvarojumu pašvaldībām noteikt kritērijus un kārtību šādu velosipēdu izmantošanai komercdarbībai. Precizēta atpūtai un sportam paredzētā inventāra (skrituļslidu, skrituļdēļu u.tml. inventāra) izmantošanu ceļu satiksmē. Ministru kabineta noteikumi „Ceļu satiksmes noteikumi” pieejami šeit. Lai samazinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju izmaksas, turpmāk pasažieru apmaiņu apdzīvotās vietās reģionālos starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutos nebūs jāveic tikai autoostās – tātad autobusiem šajos maršrutos nebūs obligāta prasība iebraukt autoostās. Ministru kabineta noteikumi „Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” pieejami šeit. Turpmāk aviopasažieriem būs jāmaksā drošības maksa. Ja pasažieris to veiks ar aviosabiedrības starpniecību, tad nodevas apmērs būs 6,5 eiro jeb 4,57 lati. Ja aviokompānijas vietā to veiks lidostā nodeva būs 7 eiro jeb 4,92 lati. Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par lidlaukā sniegto drošības un glābšanas pasākumu maksu” pieejami šeit. Tieslietu joma No nākamā gada zemesgrāmatu nodaļas būs iekļautas rajona (pilsētu tiesu) sastāvā. Turpmāk to kompetencē būs izskatīt arī pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu un saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā. Personām, kas gribēs iesniegt minētos pieteikumos, vairs nebūs jādodas uz tiesu, bet gan uz attiecīgo Zemesgrāmatu nodaļu. Grozījumi likumā "Par tiesu varu" pieejami šeit. Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par tiesu un tiesu namu darbības teritoriju” pieejami šeit. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības joma Precizēta licenču un atļauju saņemšanas kārtību darbībām ar jonizējošiem starojuma avotiem, proti, precizētas darbības, kurām nepieciešama licence un atļauja; paredzēta iesnieguma iesniegšana elektroniski, nosakot mazāk iesniedzamo dokumentu; paredzēts ilgāks licences darbības termiņš. Ministru kabineta noteikumi „Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība” pieejami šeit. Spēkā stāsies paaugstinātas nodokļa likmes par vairāku dabas resursu ieguvi (tai skaitā, smilts, dolomīts, kaļķakmens, ģipšakmens, laukakmeņi, kūdra); par sadzīves atkritumu un būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu apglabāšanu; par gaisa piesārņošanu ar oglekļa dioksīda (CO2) emisijām un ar PM10 daļiņām. Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā pieejami šeit. Sperts pirmais solis jaunās plānošanas sistēmas ieviešanai  - izstrādāts regulējums, lai pilnveidotu teritorijas plānošanas sistēmu Latvijā, vienkāršojot dokumentu izstrādes procedūru, tuvinot teritorijas plānošanas un būvniecības procesus, nosakot standartizētas prasības visām teritorijas izmantošanām. Teritorijas attīstības plānošanas likums pieejams šeit. Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ES ETS) tiek iesaistīta aviācijas nozare. Arī gaisa kuģu operatoriem tiks piešķirtas bezmaksas emisijas kvotas, ņemot vērā to vēsturiskās emisijas. Tāpat gaisa kuģu operatoriem būs jāveic savu aktivitāšu un emisiju ikgadējais monitorings, jāsagatavo gada pārskati un jānodod valstij emisijas kvotas, kas atbilst gaisa kuģu operatoru emitētajam CO2 emisiju apjomam. Grozījumi likumā „Par piesārņojumi”pieejami šeit. Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par kārtību, kādā aviācijas darbības iekļauj Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā” pieejami šeit. Veselības joma No nākamā gada 1.janvāra ārstam būs pienākums receptē ierakstīt konkrētās diagnozēs zāļu vai medicīniskās ierīces vispārīgo nosaukumu, savukārt farmaceita pienākums būs pacientam izsniegt lētākās attiecīgajam nosaukumam, zāļu formai un stiprumam atbilstošās zāles. To paredz grozījumi MK noteikumos par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību. Ministru kabineta noteikumi „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” pieejami šeit. No 2012.gada 1.janvāra pacientu iemaksu un līdzmaksājumu kompensācija tiks attiecināta tikai uz trūcīgajām personām, bet netiks turpināti šobrīd spēkā esošie atvieglojumi iedzīvotājiem ar ienākumu līmeni līdz 120 un 150 latiem. Ministru kabineta noteikumi „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” pieejami šeit. Zemkopības joma No 2012. gada 1. janvāra dējējvistu turēšana nemodernizētajos būros tiks uzskatīta par labturības prasību pārkāpumu. Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par dējējvistu labturības prasībām un dējējvistu turēšanas uzņēmumu reģistrācijas kārtību" pieejami šeit. Visiem uzņēmējiem, kuri ražo, pārstrādā un izplata izstrādājumus, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, turpmāk jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā kā ikvienam uzņēmumam, kas iesaistīts pārtikas apritē. Ministru kabineta noteikumi  „Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku” pieejami šeit. No jaunā gada Latvijā un ārvalstīs iepriekš nereģistrētai traktortehnikai – traktoriem un kombainiem – pirmreizējo valsts tehnisko apskati turpmāk var veikt vienu reizi 24 mēnešos pēc tam, kad attiecīgais transportlīdzeklis pirmoreiz reģistrēts Latvijā. Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” pieejami šeit.