0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBASaeimā galavariantā skata arī grozījumus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

Saeimā galavariantā skata arī grozījumus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

Arī grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā ir to likumprojektu skaitā, ka šonedēļ Saeimā iziet finiša taisnē un 15. decembrī varētu tikt pieņemti galīgajā lasījumā. Atsevišķi grozījumu jautājumi, kas attiecās uz mikrouzņēmumu izmantošanu nodokļu optmizācijas nolūkos,  tapuši karstās diskusijās un sākotnējais ieplānotais grozījumu variants, par ko plz.lv rakstīja jau tad, kad darbs pie šiem grozījumiem tikko bija uzsākts (http://www.plz.lv/?p=3952), tagad iepriekš minētajos jautājumos mainījies, un šīs izmaiņas iezīmē plz.lv publicētā atbilde uz jautājumu par to, vai mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs varēs sniegt pakalpojumus savam bijušajam darba devējam (http://www.plz.lv/?p=5223). Savukārt Saeimas mājas lapā pieejamā informācija liecina, ka pašlaik Mikrouzņēmumu nodokļa likumā plānotas  šādas izmaiņas.…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Arī grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā ir to likumprojektu skaitā, ka šonedēļ Saeimā iziet finiša taisnē un 15. decembrī varētu tikt pieņemti galīgajā lasījumā. Atsevišķi grozījumu jautājumi, kas attiecās uz mikrouzņēmumu izmantošanu nodokļu optmizācijas nolūkos,  tapuši karstās diskusijās un sākotnējais ieplānotais grozījumu variants, par ko plz.lv rakstīja jau tad, kad darbs pie šiem grozījumiem tikko bija uzsākts (http://www.plz.lv/?p=3952), tagad iepriekš minētajos jautājumos mainījies, un šīs izmaiņas iezīmē plz.lv publicētā atbilde uz jautājumu par to, vai mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs varēs sniegt pakalpojumus savam bijušajam darba devējam (http://www.plz.lv/?p=5223). Savukārt Saeimas mājas lapā pieejamā informācija liecina, ka pašlaik Mikrouzņēmumu nodokļa likumā plānotas  šādas izmaiņas. 1)  Likumprojekts precizē atsevišķu normu piemērošanu, paredzot, ka: -  mikrouzņēmuma darbinieku skaitā iekļaujami arī prokūristi, lai, izmantojot prokūrista pakalpojumus, nevarētu mākslīgi palielināt mikrouznēmumu darbinieku skaitu; -  par mikrouzņēmuma SIA valdes locekļiem var būt tikai mikrouzņēmuma darbinieki (t.i., fiziskas personas, kuras uz darba līguma pamata nodarbina mikrouzņēmums, un mikrouzņēmuma īpašnieks, kā arī prokūrists), bet to skaits netiek ierobežots vai noteikts, jo likumā ir ierobežots jau mikrouzņēmuma darbinieku skaits; -  par prombūtnē esošu mikrouzņēmuma darbinieku ir uzskatāma tāda persona, ar kuru mikrouzņēmumam ir darba tiesiskās attiecības, bet kura noteiktu laika periodu nepilda darba pienākumus un par šo periodu nesaņem ienākumu no mikrouzņēmuma, piemēram, persona, kura atrodas mācību atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, grūtniecības, dzemdību, bērna kopšanas atvaļinājumā, atvaļinājumā bērna tēvam, adoptētajiem vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu, kā arī atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas vai slimo un šajā laika periodā saņem slimības pabalstu, kuru neizmaksā darba devējs; - mikrouzņēmuma īpašnieka ienākums ir  attiecīgā ceturkšņa katrā mēnesī personīgajam patēriņam izņemtie līdzekļi no mikrouzņēmuma un citi naudā, pakalpojumu vai citā veidā gūtie ienākumi no mikrouzņēmuma, izņemot dividendes, bet uz darba līguma pamata nodarbināta mikrouzņēmuma darbinieka ienākums ir uz pašreizējo vai iepriekšējo darba attiecību pamata par attiecīgā ceturkšņa katru mēnesi aprēķinātā darba alga un ar darba algu tieši nesaistītie  maksājumi vai labumi, ko darbinieks tieši vai netieši gūst naudā vai citās lietās no darba devēja par darbu mikrouzņēmumā, ja šajā likumā nav noteikts citādi. Ja mikrouzņēmuma īpašniekam ir darba līgums ar mikrouzņēmumu, tad šādi mikrouzņēmuma īpašnieka ienākumi, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām, ir attiecināmi uz mikrouzņēmuma darbinieka ienākumiem. 2) Likumprojekts paredz, ka darba devējam, aizpildot mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju, tajā kā mikrouzņēmuma darbinieka ienākums nav jāuzrāda labums no mikrouzņēmumam  piederoša vai  tā rīcībā esoša vieglā pasažieru automobiļa izmantošanas tādiem uzdevumiem vai vajadzībām, kas nav saistītas ar darba pienākumu vai saimnieciskās darbības veikšanu mikrouzņēmumā, ja labuma gūšanas mēnesī par vieglo pasažieru automobili maksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli. Mikrouzņēmuma darbinieka vai viņa laulātā vai radinieka (radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē)  nāves gadījumā darba devēja piešķirtais bēru pabalsts, kura vērtība nepārsniedz 150 latu, arī nav jāuzrāda kā mikrouzņēmuma darbinieka ienākums. Attiecībā uz mikrouzņēmuma darbinieka komandējuma un darba brauciena izdevumu kompensācijām, kuras nav uzskatāmas par  mikrouzņēmuma darbinieka ienākumu mikrozuņēmumā, ir jāievēro Ministru kabineta noteikumos, kas paredz saistībā ar komandējumu vai darba braucienu radušos izdevumu kompensācijas apmēru, noteikto (šobrīd to nosaka Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra  noteikumi  Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi"). Pie mikrouzņēmuma darbinieka ienākuma nav pieskaitāmas arī tādas kompensācijas izmaksas, ko darba devējs darbiniekam izmaksā sakarā ar darbiniekam piederoša personiskā transportlīdzekļa (kas atbilstoši darba līgumam tiek izmantots darba vajadzībām) nolietošanos un kas noteikta 0,03 latu apmērā par katru nobraukto kilometru, bet ne vairāk kā 40 latu mēnesī, un citas kompensācijas, kuras izmaksā darba devējs saskaņā ar Darba likumu un kuras ir pamatotas ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem. 3)  Likumprojekts nosaka, ka darba devēja izdevumi par darbinieku apmācību un izdevumi, kas nepieciešami Darba aizsardzības likumā noteikto darba aizsardzības prasību izpildei, aizpildot mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju, nav jāattiecina uz darbinieka ienākumu. 4) Lai novērstu mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusa izmantošanu kā izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, ņemot vērā, ka mikrouzņēmumu nodoklis tiek maksāts no mikrouzņēmuma apgrozījuma, tad, ja mikrouzņēmumam nav apgrozījuma taksācijas periodā, kas nesakrīt ar kalendāra gadu, kurā tika veikta šī mikrouzņēmuma reģistrācija, tas ar nākošo taksācijas gadu zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu. 5) Likumprojekts paredz, ka, ja mikrouzņēmuma darbinieka ienākums no mikrouzņēmumu pārsniedz 500 latu saistībā ar Darba likumā noteiktā atlaišanas pabalsta aprēķināšanu vai kompensācijas izmaksu par neizmantoto atvaļinājumu darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā un ar šo personu darba attiecības netiek atjaunotas 6 mēnešu laikā pēc to izbeigšanas, mikrouzņēmuma darbinieka ienākuma apmēra kritērijs (500 lati mēnesī) netiek uzskatīts par pārsniegtu un noteiktā nodokļa papildlikme šim mikrouzņēmuma darbinieka ienākuma pārsniegumam nav jāpiemēro. 6)  Lai nodrošinātu likuma darbības izvērtēšanu ilgstošākā periodā, atbilstoši informatīvajā ziņojumā "Par Mikrouzņēmumu nodokļa likuma praktiskās īstenošanas gaitu un rezultātiem no 2010.gada 1.septembra līdz 2011.gada 30.jūnijam" norādītajam likumprojekts paredz, ka līdz 2015.gada 1.oktobrim Ministru kabinets vērtē šā likuma praktiskās īstenošanas gaitu un rezultātus, it īpaši attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu pieejamību mikrouzņēmumu darbiniekiem, un katru gadu līdz 1.oktobrim iesniedz Saeimai ziņojumu par to. Minēto ziņojumu sagatavos un iesniegs Labklājības ministrija. Vairāk par plānotajiem grozījumiem Jūs varat uzzināt Saeimas mājas lapā, šeit. Plz.lv sekos līdzi grozījumu pieņemšanas gaitai un informēs Jūs  par to galavariantu.