Saeimā vērtēs 2019. gada valsts budžetu un izmaiņas likumā par IIN

Foto: Saeimas kanceleja

Saeima 14.martā sanāks uz kārtējo plenārsēdi, kurā lems par gadskārtējā valsts budžeta projekta nodošanu izskatīšanai parlamenta komisijās. Valsts budžeta projekta paketē iekļauts likumprojekts “Par valsts budžetu 2019.gadam”, kā arī to pavadošais grozījumi 15 likumos.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūgusi Saeimu sēdes darba kārtībā iekļaut izmaiņas likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas paredz papildināt likumā noteikto ar nodokli neapliekamo ienākumu veidu uzskaitījumu ar šādu neapliekamo ienākumu veidu – čeku loterijas laimesti saskaņā ar Čeku loterijas likumu. Plānots, ka norma, kas paredz jaunu ar nodokli neapliekamu ienākuma veidu – čeku loterijas laimestus – stāsies spēkā 2019.gada 1.jūlijā. Tāpat likumprojekts paredz noteiktām, vismazāk aizsargātām maksātāju grupām, noteikt pārejas periodu, kura laikā maksātājam būtu iespēja iepazīties ar jaunajiem pienākumiem un pagarināt 2018. un 2019.gada ienākumu deklarācijā aprēķinātā nodokļa samaksas termiņu līdz 2020.gada 1.decembrim.

Likumprojektā paredzēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) samaksas termiņa pagarinājumu varēs izmantot maksātāji, kam veidojas IIN piemaksa (pamatā no diferencētā neapliekamā minimuma izmaiņām) un gada ienākums nepārsniedz 20 004 euro, t.i., zemo algu saņēmēji, arī autoratlīdzību saņēmēji, ja šīs personas negūst cita veida ienākumus (piemēram, ienākumu no saimnieciskās darbības, vai maksātāji, kas gūst ienākumu ārvalstīs, vai gūst ienākumu, kam nepiemēro diferencēto neapliekamo minimumu).

Savukārt, attiecībā uz personām, kurām arī līdz šim bija pienākums sniegt gada ienākumu deklarāciju un veikt IIN piemaksu (piemēram, saimnieciskās darbības veicējiem), saglabājas līdzšinējā kārtība un netiek attiecināts pārejas noteikumos noteiktais IIN samaksas termiņa pagarinājums.

Likumprojektā veikts arī tehniska rakstura grozījums – valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālā apmēra precizēšana atbilstoši aktuālajam apmēram.

Savukārt Ministru kabinets lūdzis darba kārtībā iekļaut Administratīvi teritoriālās reformas turpināšanas likumu.

Saeimas deputāti arī lems, vai komisijām nodot grozījumus likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, ar kuriem paredzēts deleģēt Ministru kabinetam tiesības noteikt profesiju un profesionālo nozaru atzīmējamās dienas, un grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”, kas paredz piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai, ko izmanto kuģos zvejai iekšējos un piekrastes ūdeņos.

Galīgajā lasījumā Saeima skatīs grozījumus Ieroču aprites likumā, ar kuriem cita starpā paredzēts noteikt, ka medībām domātos šaujamieročus varēs izmantot no 16 gadu vecuma, kā arī grozījumus likumā “Par policiju”, kas paplašina policijas darbinieku tiesības.

Vēl galīgajā lasījumā deputātiem jāskata grozījumi likumā “Par valsts noslēpumu”. Ar izmaiņām paredzēts noteikt, ka pieeja valsts noslēpumam un tiesības to izmantot savu amata pienākumu veikšanai būs arī Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam.

Tāpat trešajā lasījumā deputāti lems par grozījumiem Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) likumā. Izmaiņas likumā rosinātas, lai novērstu praksē konstatētās nepilnības un ieviestu uzlabojumus ceļu satiksmes negadījumā cietušo personu, apdrošināšanas ņēmēju un autovadītāju interesēs.

Otrajā lasījumā Saeima skatīs grozījumus, kas paredz personai tiesības kā papildu dzīvesvietas adresi norādīt ārstniecības iestādi, kurā tā ārstējas ilgstoši, vai ieslodzījuma vietas adresi.

Saeimas sēdes darba kārtībā ir arī lēmuma projekts par kolektīvā iesnieguma “Par Bisfenolu A saturoša pārtikas iepakojuma aizliegšanu” turpmāko virzību.

Saeimas 14.marta sēdes apstiprinātajā darba kārtībā ir 38 jautājumi.

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

  Subscribe  
Paziņot par