Sagatavotas Vadlīnijas sarunu procedūru piemērošanai publiskajos iepirkumos, kā arī skaidrojumi par pasūtītāja rīcību, ja prasībām atbilstošs ir tikai viens pretendents

6
(0)

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) sagatavojis jaunas Vadlīnijas sarunu procedūru piemērošanai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.pantam. Vadlīnijās sniegts skaidrojums par sarunu procedūras izvēles pamatojumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likumam  un saskaņošanu ar Iepirkumu uzraudzības biroju, kā arī par sarunu procedūras norisi. Vadlīnijas neattiecas uz sarunu procedūru piemērošanu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu. Ar Vadlīnijām var iepazīties šeit. Vēršam uzmanību, ka ar grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, kas stājās spēkā 2012.gada 1.augustā, ieviestas normas, kas vērstas uz tādas pasūtītāja rīcības novēršanu, kas var negatīvi ietekmēt konkurenci iepirkuma procedūrā. Publisko iepirkumu likuma 54.pants papildināts ar otro un trešo daļu un 56.pants…

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties