Sākusies Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana

Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam (RTP2030) pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana ilgs līdz 10. aprīlim, informē Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

Rīgas teritorijas plānojums ir pilsētas ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Dokumenta izstrāde tika uzsākta 2012. gadā un pēc RTP2030 apstiprināšanas tā darbības periods būs līdz 2030.gadam. RTP2030 1. redakcijas publiskās apspriešanas laikā tika saņemti ap 2000 iedzīvotāju priekšlikumi un atzinumi no 51 institūcijas. Priekšlikumi un institūciju atzinumi ir izvērtēti, sagatavojot RTP2030 pilnveidoto redakciju.

RTP2030 pilnveidotās redakcijas apspriešanas sanāksme paredzēta 28. martā plkst. 17.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1, Rīgā.

Interesenti ir aicināti aktīvi iesaistīties publiskās apspriešanas norisē, iepazīties ar RTP2030 pilnveidoto redakciju, konsultēties ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālistiem un sniegt savus priekšlikumus par redakcijā iestrādātajiem risinājumiem.

Ar RTP2030 pilnveidoto redakciju un precizēto SIVN Vides pārskatu līdz 10.aprīlim var iepazīties:

  • interneta portālā geolatvija.lv un www.rdpad.lv/rtp/izstrade;
  • izstādē Rīgas domē, 2. stāva vestibilā, Rātslaukumā 1;
  • klātienē RD Pilsētas attīstības departamentā (Amatu ielā 4, 5. stāvā) pirmdienās un ceturtdienās no  14.00 līdz 18.00.

Rakstiski priekšlikumi par RTP2030 pilnveidoto redakciju iesniedzami līdz 10.aprīlim:

  • interneta portālā geolatvija.lv,
  • sūtot pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 (pasta zīmogs 10.04.2019.),
  • klātienē jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

RTP2030 neparedz izmaiņas teritorijas izmantošanai un apbūvei Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, kur spēkā saglabājas 2006. gada saistošie noteikumi Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.”

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

Please Login to comment
  Subscribe  
Paziņot par