Skaidrojums par garantijas naudas iegrāmatošanu, kas iekļauta līgumā par telpu iznomāšanu

6
(0)

Jautājums. SIA"X", kas ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja,  noslēdz līgumu par telpu iznomāšanu un tajā iekļauj garantijas naudu, ko klientam jāsamaksā 3 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas. Kā grāmatvedībā atspoguļot šo darījumu? Kā grāmatojams rēķins par garantijas naudu?  Vai pēc naudas saņemšanas budžetā jāsamaksā PVN? Uz jautājumu atbild Elīna Putniņa, Rödl & Partner Nodokļu konsultāciju nodaļas vadītāja. Saskaņā ar 2006.gada 14.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.933 „Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība” 2.punkta 2.1.apakšpunktu likuma normas nepiemēro līgumsodiem, drošības naudai, rokas naudai, biedru naudai, apdrošināšanas sabiedrību izmaksātajai atlīdzībai par apdrošināšanas gadījumu, pasākumu dalības maksai un izdevumu kompensāciju maksai,…

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties