0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAIr spēkā grozījumi noteikumos par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un kārtībā, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli ieskaita budžetā

Ir spēkā grozījumi noteikumos par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un kārtībā, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli ieskaita budžetā

Aicinām pievērst uzmanību, ka grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.819 “Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību” stājās spēkā šā gada 18. novembrī. Par šiem grozījumiem, kad tie tika skatīti Ministru kabineta sēdē, jau rakstījām, uzsverot, ka grozījumu mērķis ir nodrošināt vienkāršu un  vienveidīgu mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju aizpildīšanas kārtību, novērst neviennozīmīgās normatīvā akta interpretācijas. Atgādinām, ka jaunā redakcijā ir izteikts iepriekš minēto noteikumu 8.punkts, kurā tiek nodalīts veids, kādā gūtos ienākumus no mikrouzņēmuma uzrāda mikrouzņēmuma īpašnieks, kas nav darba attiecībās ar mikrouzņēmumu, un algots darbinieks. Ir  precizēta kārtība, kādā tiek uzrādīta izmaksātā atvaļinājuma nauda, gadījumos, kad tā…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Aicinām pievērst uzmanību, ka grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.819 “Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību” stājās spēkā šā gada 18. novembrī. Par šiem grozījumiem, kad tie tika skatīti Ministru kabineta sēdē, jau rakstījām, uzsverot, ka grozījumu mērķis ir nodrošināt vienkāršu un  vienveidīgu mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju aizpildīšanas kārtību, novērst neviennozīmīgās normatīvā akta interpretācijas. Atgādinām, ka jaunā redakcijā ir izteikts iepriekš minēto noteikumu 8.punkts, kurā tiek nodalīts veids, kādā gūtos ienākumus no mikrouzņēmuma uzrāda mikrouzņēmuma īpašnieks, kas nav darba attiecībās ar mikrouzņēmumu, un algots darbinieks. Ir  precizēta kārtība, kādā tiek uzrādīta izmaksātā atvaļinājuma nauda, gadījumos, kad tā tiek ieskaitīta taksācijas ceturksnī, kurā tiek gūta arī darba samaksa. Ir noteikts, ka aprēķināto atvaļinājuma naudu norāda par to periodu, par kuru tā ir aprēķināta. Noteikumi ir papildināti ar paskaidrojošu normu, kas nosaka: ja darbiniekam kādā no pārskata mēnešiem mikrouzņēmums kompensē izdevumus saistībā ar komandējumu vai darba braucienu un kompensācija ir atbilstoša Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra  noteikumos  Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” noteiktajam, šo kompensāciju deklarācijas attiecīgajā mēnesī neuzrāda kā personas gūto ienākumu no mikrouzņēmuma (šīm izmaksām ir kompensācijas raksturs). Grozījumi  precizē arī deklarācijas aizpildīšanas kārtību, kad mikrouzņēmuma darbinieks ir prombūtnē. Grozījumi  precizē noteikumu nr.819 pielikuma (deklarācijas) 5., 6., 8., 14. un 15. rindā norādāmo informāciju, paredzot, ka deklarācijas 5.rindā ir jāaprēķina mikrouzņēmumu nodoklis 9% apmērā no mikrouzņēmuma apgrozījuma par ceturksni, kas no gada sākuma nepārsniedz 70000 Ls, bet 6.rindā apgrozījuma pārsnieguma summa par konkrēto ceturksni. Savukārt 8.rindā veikts redakcionāls precizējums, lai nodokļa maksātāji, kas ir pārkāpuši likumā noteiktos nosacījumus, nepārprastu un šo rindu neatstātu tukšu. Ņemot vērā, ka deklarācijas aizpildīšanas rezultātā ir iespējami gadījumi, ka  deklarācijas 5.rinda ir skaitlis 0, bet 6.rindā ir pozitīvs skaitlis, ir noteikts, ka, aprēķinot deklarācijas 14.rindā norādāmo vērtību, 13.rindā norādīto skaitli reizina ar 5. un 6.rindas summu. Noteikumu grozījumu tekstu Jūs varat lasīt  šeit: https://www.e-likumi.lv/functions/fails.php?dokid=110091&ispop=1&tips=abiz&plzhash=efc758f1f90f200e73bdefc9b5e8cfac Šā gada 18. novembrī spēkā stājās arī grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.573 „Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa pamatparāda palielinājumu un ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā”. Kā skaidro Finanšu ministrija, ar grozījumiem noteikts, ka Valsts kase ir atbildīgā institūcija par patentmaksas sadali, kā arī paredz patentmaksas sadales kārtību un termiņus, kādā Valsts kase veiks patentmaksu sadalījumu starp budžetiem. Veicot redakcionālus precizējumus, no teksta izslēgta norāde uz terminu „nodokļa pamatparāda palielinājums” un aizstāta atsauce uz likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 26.panta pirmo daļu ar atsauci uz gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto procentuālo sadalījumu. Cita starpā, grozījumi nosaka, ka: - nodokļa maksātājs vai darba devējs pārskaita nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā Valsts kasē (turpmāk – nodokļa ieņēmumu konts). - darba devēji, kuru juridiskā adrese atrodas šo noteikumu 5.punktā minēto pašvaldību administratīvajā teritorijā, nodokli no pašvaldību administratīvajā teritorijā dzīvojošo darba ņēmēju darba samaksas pārskaita pašvaldības budžeta kontā, bet ar nodokli saistīto nokavējuma naudu, nodokli no pārējo darba ņēmēju darba samaksas un ar nodokli saistīto nokavējuma naudu - nodokļa ieņēmumu kontā. - darba devēji, kuru juridiskā adrese atrodas šo noteikumu 5.punktā minēto pašvaldību administratīvajā teritorijā, iemaksājot budžetā nodokļa revīzijas rezultātā aprēķinātos maksājumus, nodokli no pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo darba ņēmēju darba samaksas un ar nodokli saistītos maksājumus (nokavējuma naudu, kā arī revīzijas rezultātā aprēķināto soda naudu) pārskaita pašvaldības budžeta kontā, bet revīzijas rezultātā aprēķināto nodokli no pārējo darba ņēmēju darba samaksas un ar nodokli saistīto nokavējuma naudu - nodokļa ieņēmumu kontā. - Valsts kase kalendāra mēneša pēdējā darbdienā sadala patentmaksu kontā pieejamos līdzekļus, pārskaitot tos iedzīvotāju ienākuma nodokļa pašvaldību budžetiem ieņēmumu sadales kontā (turpmāk - sadales konts) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā atbilstoši likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» 26.panta sestajā daļā noteiktajam procentuālajam sadalījumam. - šo noteikumu 5.punktā minētās pašvaldības katru darbdienu no pašvaldības budžetā tieši iekasētajiem nodokļa ieņēmumiem ieskaita valsts budžeta ieņēmumos summu atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajai valsts pamatbudžetā ieskaitāmajai procentuālajai daļai. Pārskaitāmo summu attiecīgi samazina par gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto valsts pamatbudžetā ieskaitāmo procentuālo daļu no Valsts kases ieturētajām iedzīvotāju ienākuma nodokļa summām, kas atmaksātas, pamatojoties uz taksācijas gada ienākumu deklarāciju vai nodokļa pārrēķinu par iepriekšējiem gadiem. Tā kā grozījumi Ministru kabineta  noteikumos  "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa pamatparāda palielinājumu un ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā", atsaucas uz noteikumu 5. punktu, atgādinām, ka šo noteikumu 5. punkts skan šādi: “5. Nodokļa maksātāji — fiziskās personas, kuras deklarējušas dzīvesvietu taksācijas gada sākumā to pašvaldību administratīvajā teritorijā, ar kurām Finanšu ministrija ir noslēgusi līgumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu iekasēšanas īpašu kārtību (turpmāk — pašvaldību administratīvajā teritorijā dzīvojošie nodokļu maksātāji), vai darba devēji, kuru juridiskā adrese atrodas minēto pašvaldību administratīvajā teritorijā, nodokli un ar nodokli saistītos maksājumus (nokavējuma naudu un soda naudu) ieskaita pašvaldības budžetā atbilstoši šo noteikumu 6. , 7. un 8.punktam.” Saistībā ar šiem grozījumiem 15. novembra Ministru kabineta sēdes protokolā teiks, ka Finanšu ministrijai jāparedz likumprojektā "Par valsts budžetu 2012.gadam" norma, kas nosaka, ka, lai kompensētu 2010.gada laikā nesadalīto patentmaksas iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu 21 448 latu apmērā, atbilstoši samazina 2012.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu, kas ir pārskaitāma valsts pamatbudžetā, un attiecīgi palielina Valsts kases sadales kontā ieskaitāmo daļu. Valsts kase šos līdzekļus pārskaita pašvaldībām, piemērojot 2012.gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales koeficientus. Finanšu ministrijai arī jāparedz likumprojektā "Par valsts budžetu 2012.gadam" normu, kas nosaka, ka, lai kompensētu 2010.gada laikā nesadalīto patentmaksas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu daļu 43 547 latu apmērā, atbilstoši samazina 2012.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu, kas ir pārskaitāma valsts pamatbudžetā, un attiecīgi palielina valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kontā ieskaitāmo daļu. Valsts kase šos līdzekļus pārskaita uz valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu atbilstoši likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam" noteiktajam sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvaram 2012.gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā. Finanšu ministrijai, sagatavojot grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", jāparedz grozījumi likuma 26.panta otrajā daļā un jāsvītro no tās pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā pamatparāda palielinājums tiek ieskaitīts budžetā. Noteikumu grozījumu tekstu Jūs varat lasīt  šeit: https://www.e-likumi.lv/functions/fails.php?dokid=110093&ispop=1&tips=abiz&plzhash=efc758f1f90f200e73bdefc9b5e8cfac