Stājas spēkā izmaiņas dīkstāves pabalstu regulējumā attiecībā uz pašnodarbināto autoratlīdzībām

Pēc Kultūras ministrijas informācijas

(0)
Foto: Lisa Fotios from Pexels

Informējam, ka no 8. aprīļa stājušies spēkā Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa noteikumi Nr. 189 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 31. marta noteikumos Nr. 179 “Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība”. Grozījumi, kurus sagatavojusi Kultūras ministrija, paplašina pašnodarbināto personu loku (iekļaujot arī individuālos komersantus), kuras var pretendēt uz dīkstāves pabalstu Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā un noteic atsevišķus izņēmumus attiecībā uz autoratlīdzību saņēmējiem.

Dīkstāves pabalstam VID varēs pieteikties arī autortiesību un blakustiesību īpašnieki, kuri saņem autoratlīdzības.

Drīkst saņemt autoratlīdzības par darbu, kas veikts pirms dīkstāves

Iepriekšējais noteikumu regulējums papildināts, nosakot, ka krīzes skartā pašnodarbinātā persona ir fiziskā persona, kas reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā (VID):

  • kā saimnieciskās darbības veicēja, ir veikusi valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) kā pašnodarbinātā persona vai autoratlīdzības saņēmēja,
  • vai ir mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja,
  • vai ir individuālais komersants,

un kura dīkstāves periodā nav guvusi ienākumus no saimnieciskās darbības, izņemot ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, un autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību.

Tātad vienīgais izņēmums attiecībā uz dīkstāves periodā gūtiem ienākumiem no saimnieciskās darbības tiks attiecināts uz autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju (AKKA/LAA, LaIPA u.c.) izmaksātajām, kā arī individuāli saņemtajām autoratlīdzībām.  Tas nozīmē, ka radošo profesiju pārstāvji – autori un izpildītāji – dīkstāves laikā var saņemt autoratlīdzības maksājumus par darbu lietojumu, kas veikts pirms ārkārtējās situācijas noteikšanas – gan no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, gan no pašiem darbu lietotājiem. Šie ienākumi nav uzskatāmi par ienākumiem no saimnieciskās darbības dīkstāves periodā, ņemot vērā to, ka šie ienākumi attiecas uz darbu tiesību lietojumu pirms tā.

Šie noteikumu precizējumi ir īpaši būtiski tiem, kuru autortiesību ienākumi no šīm organizācijām ir nelieli. Saskaņā ar AKKA/ LAA sniegtajiem datiem 91 % no visiem autoratlīdzību saņēmējiem vidēji mēnesī saņem mazāk par 200 eiro, lielākā daļa – vidēji 95 eiro un tikai 19 personām šie ieskaitījumi pārsniedz 700 eiro,  norādījis kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Atgādinām, ka dīkstāves periodā, kas patlaban ir terminēts laikposms no 14. marta līdz 14. maijam, bet ne ilgāk kā ir spēkā Ministru kabineta lēmums par ārkārtējo situāciju, nav paredzēta jebkāda veida saimnieciskā darbība, par kuru varētu saņemt atlīdzību.

Mainās dīkstāves pabalsta aprēķināšanas veids

Vēl svarīgi zināt, ka, atšķirībā no iepriekš noteiktā, turpmāk dīkstāves pabalstu pašnodarbinātajiem aprēķinās citādāk. Lai nodrošinātu, ka dīkstāves pabalsta apmērs nesamazinātos atkarībā no samaksātā VSAOI apmēra, un nodrošinātu līdzīgu dīkstāves aprēķināšanas principu kā MUN maksātājiem, pašnodarbinātai personai dīkstāves pabalsta apmēru nosaka 75% apmērā no attiecīgās personas vidējā VSAOI objekta apmēra pēdējos divos noslēgtajos ceturkšņos, bet ne vairāk kā 700 eiro mēnesī.

Jāapliecina, ka nav citu ienākumu, izņemot autoratlīdzības

Noteikumu grozījumi arī paredz, ka pašnodarbinātā persona, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), iesniedz iesniegumu, norādot:

  • vārdu, uzvārdu, nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu un kontu, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā;
  • dīkstāves periodu;
  • dīkstāves iestāšanās pamatojumu krīzes radīto apstākļu dēļ;
  • apliecinājumu, ka attiecīgajā periodā pašnodarbinātā persona nav guvusi ienākumus no saimnieciskās darbības, izņemot ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, un autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību. Apliecinājumā norāda saņemto autortiesību atlīdzības apmēru;
  • apliecinājumu, ka pašnodarbinātā persona nav darba nespējas periodā.

Kultūras ministrijas sagatavotā infografika

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)