0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESLIETASStājies spēkā spriedums Bankas Baltija likvidatora prasībā pret Latvijas Banku

Stājies spēkā spriedums Bankas Baltija likvidatora prasībā pret Latvijas Banku

Augstākās tiesas (AT) Senāta Civillietu departaments 16.septembrī rīcības sēdē atteicies ierosināt kasācijas tiesvedību akciju sabiedrības „Banka Baltija” likvidatora akciju sabiedrības „BDO” prasībā pret Latvijas Banku un Latvijas Republiku Finanšu ministrijas personā. Senāts šādu lēmumu pieņēmis, jo senatoru kolēģijai nerodas šaubas par pārsūdzētā apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmēs judikatūras veidošanā. Senāts atzinis, ka prasītājas kasācijas sūdzībā minētajos argumentos tiek apstrīdēts apelācijas instances tiesas spriedumā atspoguļotais tiesas nodibināto apstākļu juridiskais novērtējums ar mērķi panākt šo apstākļu noskaidrošanu un pierādījumu jaunu vērtēšanu, kas atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajam nav Senāta uzdevums. Līdz ar to stājas spēkā AT Civillietu tiesu…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Augstākās tiesas (AT) Senāta Civillietu departaments 16.septembrī rīcības sēdē atteicies ierosināt kasācijas tiesvedību akciju sabiedrības „Banka Baltija” likvidatora akciju sabiedrības „BDO” prasībā pret Latvijas Banku un Latvijas Republiku Finanšu ministrijas personā. Senāts šādu lēmumu pieņēmis, jo senatoru kolēģijai nerodas šaubas par pārsūdzētā apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmēs judikatūras veidošanā. Senāts atzinis, ka prasītājas kasācijas sūdzībā minētajos argumentos tiek apstrīdēts apelācijas instances tiesas spriedumā atspoguļotais tiesas nodibināto apstākļu juridiskais novērtējums ar mērķi panākt šo apstākļu noskaidrošanu un pierādījumu jaunu vērtēšanu, kas atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajam nav Senāta uzdevums. Līdz ar to stājas spēkā AT Civillietu tiesu palātas 2012.gada 21.februāra spriedums, ar kuru likvidējamās akciju sabiedrības „Banka Baltija” likvidatora akciju sabiedrības „BDO” prasība pret Latvijas Banku un Latvijas Republiku Finanšu ministrijas personā par zaudējumu un parāda Ls 185 596 155,81 kopsummā un kavējumu procentu Ls 52 749 986,86 piedziņu noraidīta. Ar apelācijas instances tiesas spriedumu no likvidējamās akciju sabiedrības „Banka Baltija” par labu Latvijas Bankai piedzīti tiesas izdevumi Ls 16 119,05 un ar lietas vešanu saistītie izdevumi advokāta palīdzības samaksai Ls 150 000, bet kopā Ls 166 119,05. Tāpat no likvidējamās akciju sabiedrības „Banka Baltija” par labu Latvijas Republikas Finanšu ministrijai piedzīti ar lietas vešanu saistītie izdevumi advokāta palīdzības samaksai Ls 48 650. Prasītājs „Bankas Baltija” likvidators AS „BDO” kreditoru interesēs prasību pret Latvijas Banku par zaudējumu Ls 184 658 519,18 apmērā piedziņu tiesā cēla 2005.gada maijā. Prasītājs uzskata, ka Latvijas Banka nav pienācīgi ievērojusi un veikusi likuma „Par bankām” 2.pantā un likuma „Par Latvijas Banku” 10.pantā tai noteikto pienākumu uzraudzīt un veikt kredītiestādes a/s „Banka Baltija” kontroli laika periodā no 1993. gada līdz 1995. gadam. Prasītāja ieskatā likumā paredzētos pienākumus atbildētājs veicis novēloti, kā arī atšķirīgi no paša prakses attiecībā pret citām kredītiestādēm. Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2010.gada 12.oktobrī prasību apmierināja daļēji un no Latvijas Bankas par labu likvidējamai akciju sabiedrībai „Banka Baltija” piedzina Ls 59 996 196,93. Prasību daļā pret Finanšu ministriju tiesa noraidīja. Tiesa piedzina no Latvijas Bankas valsts labā tiesas izdevumus valsts nodevu Ls 32 238,10 un ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus Ls 32,25. Tiesa piedzina no likvidējamās akciju sabiedrības „Banka Baltija” par labu Latvijas Republikas Finanšu Ministrijai ar lietas vešanu saistītos izdevumus Ls 18 150.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: