0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBADEKLARĀCIJAS UN PĀRSKATIStarptautiska koncerna (grupas) sabiedrībām, kā arī atsevišķām komercsabiedrībām būs jāsagatavo jauns pārskats par saimniecisko darbību rezidences valstī

Starptautiska koncerna (grupas) sabiedrībām, kā arī atsevišķām komercsabiedrībām būs jāsagatavo jauns pārskats par saimniecisko darbību rezidences valstī

Valdības sēdē 1. jūnijā akceptēts Finanšu ministrijas izstrādātais likumprojekts "Informācijas par ieņēmumiem un ienākuma nodokļiem atklāšanas likums", kas sagatavots, lai palielināt korporatīvo pārredzamību un uzlabot publisko kontroli par komercsabiedrību ienākuma nodokļu informāciju, nodrošinot starptautisku koncernu (grupu) un atsevišķu komercsabiedrību publiskus pārskatus par ieņēmumiem, ienākuma nodokļiem un saimniecisko darbību rezidences valstī un sadalījumā pa nodokļu jurisdikcijām neatkarīgi no koncerna galvenās mātes sabiedrības reģistrācijas vietas. Paredzēts, ka jaunā likuma noteikumus piemēros, sākot ar pārskata gadu, kurš sākas 2024. gada 22. jūnijā vai vēlāk. Likumprojekts noteic, ka turpmāk juridiskajām personām papildus pienākumiem, kas tām noteiktas…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Alexander Suhorucov, https://www.pexels.com

Valdības sēdē 1. jūnijā akceptēts Finanšu ministrijas izstrādātais likumprojekts "Informācijas par ieņēmumiem un ienākuma nodokļiem atklāšanas likums", kas sagatavots, lai palielināt korporatīvo pārredzamību un uzlabot publisko kontroli par komercsabiedrību ienākuma nodokļu informāciju, nodrošinot starptautisku koncernu (grupu) un atsevišķu komercsabiedrību publiskus pārskatus par ieņēmumiem, ienākuma nodokļiem un saimniecisko darbību rezidences valstī un sadalījumā pa nodokļu jurisdikcijām neatkarīgi no koncerna galvenās mātes sabiedrības reģistrācijas vietas. Paredzēts, ka jaunā likuma noteikumus piemēros, sākot ar pārskata gadu, kurš sākas 2024. gada 22. jūnijā vai vēlāk.

Likumprojekts noteic, ka turpmāk juridiskajām personām papildus pienākumiem, kas tām noteiktas ar nodokļu jomas normatīvo aktu prasībām nodokļu informācijas sniegšanai, tai skaitā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" un Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumi Nr. 397 "Noteikumi par starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatu par katru valsti" noteiktajam pienākumam iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam (VID) starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatu par katru valsti, būs arī pienākums sagatavot, publiskot un darīt publiski pieejamu pārskatu par ieņēmumiem, ienākuma nodokļiem un saimniecisko darbību rezidences valstī un sadalījumā pa nodokļu jurisdikcijām. Sagatavojot pārskatu par ienākuma nodokļiem, varēs izmantot informāciju, kas sagatavota, pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 397 iekļautajiem noteikumiem par starptautiskas uzņēmumu grupas pārskata par katru valsti aizpildīšanas vispārīgo un speciālo kārtību.

Likumprojekta pieņemšanu paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. novembra Direktīva (ES) 2021/2101, ar ko Direktīvu 2013/34/ES groza attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles (turpmāk – Direktīva 2021/2101). Tā kā direktīvas normas  Latvijai jāpārņem līdz 2023. gada 22. jūnijam, tad paredzams, ka arī likumprojektu Saeima steigs izskatīt jau jūnijā. Lai pārņemtu Direktīvas 2021/2101 48.f panta prasības, vienlaicīgi tiek virzīts likumprojekts "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā".

Paredzams, ka likuma normas būs jāievēro visu nozaru lielajiem uzņēmumiem:
  • Latvijas Republikā (LR) reģistrēta komercsabiedrībām, kura ir starptautiska koncerna (grupas) galvenā mātessabiedrība, ja saskaņā ar konsolidētā finanšu pārskata datiem šī koncerna (grupas) konsolidētie ieņēmumi divus pārskata gadus pēc kārtas (gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā) galvenās mātessabiedrības bilances datumā pārsniedz 750 000 000 eiro;
• LR komercsabiedrība, kura ir tāda starptautiska koncerna (grupas) meitassabiedrība, ja saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5. panta ceturto un piekto daļu tā ir vidēja vai liela sabiedrība un ja šīs meitassabiedrības galvenā mātessabiedrība nav LR reģistrēta komercsabiedrība un saskaņā ar galvenās mātessabiedrības sagatavotā konsolidētā finanšu pārskata datiem koncerna (grupas) konsolidētie ieņēmumi divus pārskata gadus pēc kārtas galvenās mātessabiedrības bilances datumā pārsniedz 750 000 000 eiro; • LR reģistrēta komercsabiedrība, kas nav iekļauta nevienā koncernā (grupā) (atsevišķa komercsabiedrība) un kuras pašas, kā arī visu tās filiāļu saimnieciskās darbības vieta ir ne tikai LR teritorija, bet ir arī citas nodokļu jurisdikcijas, un saskaņā ar finanšu pārskata datiem tās ieņēmumi divus pārskata gadus pēc kārtas bilances datumā pārsniedz 750 000 000 eiro; • LR reģistrēta trešās valsts vai Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, kas nav LR, komercsabiedrības filiāle, kuras ieņēmumi katrā no pēdējiem diviem pārskata gadiem pārsniedz 8 000 000 eiro, ja komercsabiedrība, kura atvērusi (reģistrējusi) filiāli, ir:
  • • a) tāda starptautiskā koncerna (grupas) radniecīga sabiedrība, kura galvenā mātessabiedrība nav LR reģistrēta komercsabiedrība un saskaņā ar konsolidētā finanšu pārskata datiem šī koncerna (grupas) konsolidētie ieņēmumi divus pārskata gadus pēc kārtas galvenās mātessabiedrības bilances datumā pārsniedz 750 000 000 eiro , vai
  • • b) atsevišķa komercsabiedrība, kas nav LR reģistrēta komercsabiedrība un kurai saskaņā ar finanšu pārskata datiem ieņēmumi divus pārskata gadus pēc kārtas bilances datumā pārsniedz 750 000 000 eiro.
Likumprojekts vēl jāpieņem Saeimā.