Stāsies spēkā jauna ziņošanas kārtība par iespējamiem pārkāpumiem NILLTPFN likuma  jomā

(0)
Foto: VisualHunt.com

Šā gada 17. decembrī stāsies spēkā Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumi Nr. 408 Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem, kas paredz atteikties no ziņojumiem par neparastiem darījumiem un ieviest pienākumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma subjektiem iesniegt sliekšņa deklarācijas.

Sliekšņa deklarācijas pamatbūtība ir sniegt ziņas par faktu, kā konstatēšanai nav nepieciešama papildu analīze. Sliekšņa deklarācijas būs iesniedzamas elektroniski, aizpildot veidlapu tiešsaistes formā vietnē fid.gov.lv. Kā šādas sliekšņa deklarācijas iesniedzamas, to attiecīgi noteic Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumi Nr. 407 “Noteikumi par sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu”. Arī šie noteikumi stāsies spēkā no šā gada 17. decembra.

Pēc 17. decembra ziņojumu vajadzēs iesniegt tikai par aizdomīgiem darījumiem, kā arī sagatavot un iesniegt sliekšņa deklarācijas.

Aizdomīgs darījums ir darījums vai darbība, kas rada aizdomas, ka tajā iesaistītie līdzekļi ir tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā vai saistīti ar terorisma un/vai proliferācijas finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumu.

No 22. novembra stājušies spēkā Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumi Nr. 530 Noteikumi par veidlapas paraugu ziņojumam par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. Tie attiecas uz fiziskajām un juridiskajām personām, kas ziņo par iespējamiem pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN)  jomā, valsts institūcijām un profesionālajām organizācijām, kas veic Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildes uzraudzības un kontroles pasākumus un izskata ziņojumus par pārkāpumiem NILLTPFN jomā.

Atgādinām, ka 29. jūnijā stājās spēkā 2019. gada 13. jūnija grozījumi NILLTPFN likumā, kas cita starpā paredzēja likumu papildināt ar 83. pantu par ziņošanu par likuma pārkāpumiem (arī iespējamiem) uzraudzības un kontroles institūcijai un aizliegumu radīt nelabvēlīgas sekas. Šī panta ceturtā daļa nosaka: lai atvieglotu ziņošanu par šā likuma pārkāpumiem, Ministru kabinets apstiprina ziņojuma veidlapas paraugu un nosaka tajā norādāmo informāciju. Veidlapas paraugs ir iekļauts jauno noteikumu 1. pielikumā.

Aizpildītu ziņojuma veidlapu var iesniegt šādām institūcijām:

  • Finanšu un kapitāla tirgus komisijai,
  • Latvijas Zvērinātu advokātu padomei,
  • Latvijas Zvērinātu notāru padomei,
  • Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai,
  • Latvijas Bankai,
  • Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai,
  • Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei,
  • Valsts ieņēmumu dienestam,
  • Patērētāju tiesību aizsardzības centram.

Uzraudzības un kontroles institūcijai, saņemot ziņojumu par šā likuma pārkāpumu, jāizvērtē tas pēc būtības un pārkāpuma konstatēšanas gadījumā jāpiemēro atbildība saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja ziņojuma izskatīšanas laikā uzraudzības un kontroles institūcijai rodas aizdomas par pārkāpumu, kura izskatīšana nav šīs institūcijas kompetencē, tā ziņojumu pārsūta tālākai izskatīšanai pēc piekritības.

Likums aizliedz sodīt personu vai citādi tieši vai netieši radīt tai nelabvēlīgas sekas sakarā ar to, ka šī persona ir ziņojusi par šā likuma pārkāpumu uzraudzības un kontroles institūcijai.

Pienākums pierādīt, ka nelabvēlīgās sekas personai nav radītas saistībā ar ziņošanu par šā likuma pārkāpumu, ir pusei, kas šīs sekas radījusi. Tas attiecas arī uz tādu personu, kura par šā likuma pārkāpumu ir ziņojusi likuma subjektam vai Finanšu izlūkošanas dienestam.

Vienlaikus ziņojuma sniedzējs uzraudzības un kontroles institūcijai nav uzskatāms par trauksmes cēlēju Trauksmes celšanas likuma izpratnē.

Informāciju par iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par ziņojumu par pārkāpumiem NILLTFFN jomā uzraudzības un kontroles institūcija tā iesniedzējam sniegs 14 dienu laikā. Informācija ziņotājam tiks nosūtīta, izmantojot ziņojumā norādīto kontaktinformāciju. Ja būs nepieciešams, uzraudzības un kontroles institūcija varēs sazināties ar ziņojuma sniedzēju, lai iegūtu papildu informāciju.

Lasiet arī: Jauna veidlapa ziņojumam par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)