svarabumba ar eiro

Sviru pakāpes vērtēšana pie dažādiem aprēķinos izmantoto rādītāju pieauguma tempiem

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: