Tiešraidē skatāmi semināri par būvniecības ieceres un būvatļaujas e-saskaņošanu

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) informē, ka 26. un 27. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 13.00 notiks semināri būvniecības ieceres iesniedzējiem, projektētājiem un tehnisko noteikumu izsniedzējiem par Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) www.bis.gov.lv jauno funkcionalitāti – būvniecības ieceres un būvatļaujas e-saskaņošanu. Apmācības nodrošinās sistēmas izstrādātājs SIA “Tieto Latvia”.

Tā kā par semināriem bija liela interese, un visiem klātienē to nebija iespējams nodrošināt, Būvniecības valsts kontroles birojs  organizēs tiešraides BVKB tīmekļa vietnē un Būvniecības informācijas sistēmas BIS portālā. Pēc pasākumiem būs pieejami arī videoieraksti.

26. jūnijā plkst. 10.00, notiks klātienes seminārs būvniecības ieceres iesniedzējiem un projektētājiem, kurā dalību jau pieteikuši vairāk nekā 100 dalībnieki. Darba kārtībā būs būvniecības ieceres iesnieguma izveidošana, tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana, ieceres iesniegšana būvvaldē un citi soļi.

27. jūnijā plkst. 10:00, notiks klātienes seminārs tehnisko noteikumu izsniedzējiem ar tikpat lielu dalībnieku skaitu. Darba kārtībā būs tehnisko noteikumu izsniegšana, elektronisko projektu izskatīšana, līgums par sistēmas lietošanu, organizācijas uzstādījumi, lietotāju administrēšana un citi jautājumi. S

Mācības notiek, lai būvniecības procesa dalībnieki sagatavotos no 2018. gada 1. jūlija strādāt digitālā vidē, elektroniski saskaņojot būvniecības ieceres un būvprojektus. Aicinām visus interesentus sekot semināru norisei tiešraidē, lai uzzinātu par aktualitātēm BIS attīstībā, kā arī apgūtu jaunās funkcionalitātes lietošanu. Lai gan pēc 1. jūlija joprojām kādu laiku būs iespējama arī papīra dokumentu aprite, lielākā daļa būvniecības procesa dalībnieku atzīst, ka e-saskaņošana ļautu būtiski ietaupīt laiku un resursus, kas šobrīd tiek veltīti būvniecības ieceres un būvprojekta saskaņošanai.

Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr.2.2.1.1/17/I/021 “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” ietvaros notiek Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide, kas nodrošinās digitālu būvniecības procesa pārvaldību (iecere, būvniecība, ekspluatācija), kur visi ar būvi saistītie dati būs vienuviet – kā “digitālajā būves dokumentu plauktā”.

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

  Subscribe  
Paziņot par