0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

MAKSĀTNESPĒJA

20 eiro pabalsts senioriem nav pakļauts novirzīšanai kreditoru prasījumu segšanai fiziskās personas maksātnespējas procesā

Atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma regulējumam, kas stājās spēkā 2021.gada 27.oktobrī, no 20 eiro pabalsta netiks atskaitīti nodokļi, veikta parādu piedziņa un ieturējumi. No 2021.gada...

Maksātnespējas procesa administratori maksātnespējīgo uzņēmumu dokumentus bez maksas nodos valsts arhīvā

No 2022. gada 1. janvāra maksātnespējīgo uzņēmumu Maksātnespējas likumā noteiktos dokumentus Latvijas Nacionālajā arhīvā varēs nodos bez maksas. Veiktie grozījumi likumā būs vērtīgs pienesums...

Beidzas ierobežojumi iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu

Maksātnespējas kontroles dienests informē, ka 2021. gada 1. septembrī beidzas Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā noteiktie ierobežojumi iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu. Covid-19...

Maksātnespējas kontroles dienests sāk informatīvu kampaņu “Kā pareizi atgūt parādus”

Maksātnespējas kontroles dienests (MKD) ir sagatavojis informatīvu kampaņu “Kā pareizi atgūt parādus”, kuras ietvaros ir izstrādātas skaidrojošas infografikas un īsfilmas, lai iedzīvotājiem palīdzētu labāk...

Pagarina liegumu kreditoriem iesniegt maksātnespējas pieteikumu

Saskaņā ar 18. martā pieņemtajiem grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas stājās spēkā no 20. marta un likuma 22. panta pirmajā daļā...

Atbalsts par bērnu netiks ņemts vērā kā ienākums fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas kontroles dienests vērš uzmanību, ka atbalsts par katru audzināšanā esošu bērnu ir paredzēts kā universāla finansiālā atbalsta sniegšana ģimenēm ar bērniem un no...

Līdz 6. aprīlim pagarināts termiņš, kas kreditoriem liedz iesniegt maksātnespējas pieteikumu

Ar grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas izdarīti 18. februārī un stājās spēkā 24. februārī, noteikts, ka līdz 2021. gada 6. aprīlim kreditoriem aizliegts...

Kreditoriem līdz 1. martam liegts iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu

Maksātnespējas kontroles dienests vērš uzmanību, ka līdz 2021. gada 1. martam kreditoriem aizliegts iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, noteikts Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas...

Plāno pagarināt maksātnespējas pieteikšanas moratoriju līdz 2021. gada 1. martam

Turpinot darbu pie atbalsta pasākumu izstrādes komersantiem ar mērķi palīdzēt saglabāt uzņēmējdarbību un pēc Covid-19 izplatības apturēšanas pēc iespējas ātrāk atjaunot to pilnvērtīgu darbību,...

Juridiskās personas maksātnespējas process

Juridiskās personas maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura ietvaros no parādnieka mantas tiek segti kreditoru prasījumi, lai veicinātu parādnieka saistību izpildi. Juridiskās...

Kā parādniekam jāpilda līgums, ja uzsākts tiesiskās aizsardzības process?

Koronavīrusa radītās ekonomiskās nestabilitātes dēļ finansiālās grūtībās esošu uzņēmumu skaits pieaug, attiecīgi palielinās risks ar šādiem uzņēmumiem saskarties. Tāpēc svarīgi apzināties savas tiesības un...

Uzsāk pirmskrīzes hipotekāro kredītu parādu dzēšanu

Šāgada 4. augustā stājās spēkā grozījumi Kredītiestāžu likumā, kuri piešķir kreditoram tiesības vienpusēji līdz 2022. gada 31. decembrim dzēst pirmskrīzes kredītu saistības pilnā vai...

Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmērs varētu palikt nemainīgs, bet no iekasētā rosina segt izmaksas par dokumentu nodošanu valsts arhīvā

Saskaņā ar likuma "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" (turpmāk – Darbinieku likums) 6. panta ceturto daļu uzņēmējdarbības riska valsts nodevas (URVN) apmēru un Darbinieku prasījumu...

Parādnieka pienākums iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu

Vai atbilstoši Maksātnespējas likuma 60. panta trešajai daļai parādniekam ir pienākums iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu tiesā, kamēr par šīm saistībām tiek risināts...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: