MAKSĀTNESPĒJA

Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmērs varētu palikt nemainīgs, bet no iekasētā rosina segt izmaksas par dokumentu nodošanu valsts arhīvā

Saskaņā ar likuma "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" (turpmāk – Darbinieku likums) 6. panta ceturto daļu uzņēmējdarbības riska valsts nodevas (URVN) apmēru un Darbinieku prasījumu...

Parādnieka pienākums iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu

Vai atbilstoši Maksātnespējas likuma 60. panta trešajai daļai parādniekam ir pienākums iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu tiesā, kamēr par šīm saistībām tiek risināts...

Vai fiziskās personas maksātnespējas procesā dzēšas nodokļu parāds?

Jautājums: Vai saistības pret Valsts ieņēmumu dienestu (VID) var tikt dzēstas, ja tiktu pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process? Maksātnespējas likuma 5. panta pirmā daļa noteic,...

Noteikts aizliegums kreditoriem iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu

Ārkārtējā situācija valstī rada noteiktus finansiālos sarežģījumus komersantiem —  jāsamazina saimnieciskās darbības apjoms vai tas uz laiku jāaptur vispār, kavējas rēķinu apmaksas, jo trūkst finanšu...

Valdība atbalsta patēriņa kredītu parādu atlaišanu fiziskām personām

Valdība 14. aprīļa sēdē apstiprinājusi un virzījusi tālāk izskatīšanai Saeimā likumprojektu "Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums" un ar to saistītos likumprojektus, ar kuriem...

Kā COVI19 krīzes laikā mainīti nosacījumi maksātnespējas procesos?

Maksātnespējas kontroles dienests informē, ka 5. aprīlī stājās spēkā grozījumi regulējumā, kas paredz terminētas izmaiņas maksātnespējas procesa saistību dzēšanas procedūrā, tiesiskās aizsardzības procesā, kā...

Uz krīzes laiku rosina pagarināt tiesiskās aizsardzības procesus un veikt citas izmaiņas maksātnespējas jomā

Lai veiksmīgāk tiktu galā ar koronavīrusa COVID-19 krīzi, Tieslietu ministrija (TM) piedāvā ieviest labvēlīgākus nosacījumus tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanai valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā...

Parādu piedzinējiem krīzes apstākļos debitors iebildumus var izteikt 60 dienu laikā

Saeima 20. martā pieņemtais  likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" ievieš arī pagaidu noregulējumu, kas...

Vai jāveic pārrēķins saistību dzēšanas plānā, ja maksātnespējas procesā fiziskās personas ienākumi ir mainīgi?

Jautājums: Kā jārīkojas, ja maksātnespējas procesa laikā ienākumi ir mainīgi, piemēram, darba vietā tiek izmaksāta prēmija apaļā jubilejā, citu mēnesi ir darba nespējas lapa...

Stājas spēkā normas, kas vairs neparedz fiziskas personas maksātnespējas procesā pienākumu daļu ienākumu novirzīt kreditoriem

Lai nodrošinātu vienotu izpratni par parādnieka pienākumiem fiziskas personas maksātnespējas procesā, 11. decembrī stājās spēkā 2019. gada 21. novembrī pieņemtie Tieslietu ministrijas rosinātie redakcionālie...

Parādniekiem maksātnespējas bankrota procesā nav jāmaksā trešdaļa no ienākumiem kreditoriem

Parādnieka pienākumi fiziskas personas maksātnespējas procesā tikuši precizēti otrdien, 3. septembrī, valdībai pieņemot grozījumus Maksātnespējas likumā. Lai stātos spēkā, likumprojekts vēl jāapstiprina Saeimā. Grozījumi precizē,...

Tiesībsargs: ienākums no īpašuma atsavināšanas maksātnespējas procesā jāatbrīvo no IIN

Tiesībsargs uzskata, ka ienākums, kas gūts, atsavinot nekustamo īpašumu Maksātnespējas likumā noteiktās bankrota procedūras ietvaros, ir atbrīvojams no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Maksātnespējas procesa būtība un...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: