0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

MAKSĀTNESPĒJA

Līdz 6. aprīlim pagarināts termiņš, kas kreditoriem liedz iesniegt maksātnespējas pieteikumu

Ar grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas izdarīti 18. februārī un stājās spēkā 24. februārī, noteikts, ka līdz 2021. gada 6. aprīlim kreditoriem aizliegts...

Kreditoriem līdz 1. martam liegts iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu

Maksātnespējas kontroles dienests vērš uzmanību, ka līdz 2021. gada 1. martam kreditoriem aizliegts iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, noteikts Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas...

Plāno pagarināt maksātnespējas pieteikšanas moratoriju līdz 2021. gada 1. martam

Turpinot darbu pie atbalsta pasākumu izstrādes komersantiem ar mērķi palīdzēt saglabāt uzņēmējdarbību un pēc Covid-19 izplatības apturēšanas pēc iespējas ātrāk atjaunot to pilnvērtīgu darbību,...

Juridiskās personas maksātnespējas process

Juridiskās personas maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura ietvaros no parādnieka mantas tiek segti kreditoru prasījumi, lai veicinātu parādnieka saistību izpildi. Juridiskās...

Kā parādniekam jāpilda līgums, ja uzsākts tiesiskās aizsardzības process?

Koronavīrusa radītās ekonomiskās nestabilitātes dēļ finansiālās grūtībās esošu uzņēmumu skaits pieaug, attiecīgi palielinās risks ar šādiem uzņēmumiem saskarties. Tāpēc svarīgi apzināties savas tiesības un...

Uzsāk pirmskrīzes hipotekāro kredītu parādu dzēšanu

Šāgada 4. augustā stājās spēkā grozījumi Kredītiestāžu likumā, kuri piešķir kreditoram tiesības vienpusēji līdz 2022. gada 31. decembrim dzēst pirmskrīzes kredītu saistības pilnā vai...

Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmērs varētu palikt nemainīgs, bet no iekasētā rosina segt izmaksas par dokumentu nodošanu valsts arhīvā

Saskaņā ar likuma "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" (turpmāk – Darbinieku likums) 6. panta ceturto daļu uzņēmējdarbības riska valsts nodevas (URVN) apmēru un Darbinieku prasījumu...

Parādnieka pienākums iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu

Vai atbilstoši Maksātnespējas likuma 60. panta trešajai daļai parādniekam ir pienākums iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu tiesā, kamēr par šīm saistībām tiek risināts...

Vai fiziskās personas maksātnespējas procesā dzēšas nodokļu parāds?

Jautājums: Vai saistības pret Valsts ieņēmumu dienestu (VID) var tikt dzēstas, ja tiktu pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process? Maksātnespējas likuma 5. panta pirmā daļa noteic,...

Noteikts aizliegums kreditoriem iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu

Ārkārtējā situācija valstī rada noteiktus finansiālos sarežģījumus komersantiem —  jāsamazina saimnieciskās darbības apjoms vai tas uz laiku jāaptur vispār, kavējas rēķinu apmaksas, jo trūkst finanšu...

Valdība atbalsta patēriņa kredītu parādu atlaišanu fiziskām personām

Valdība 14. aprīļa sēdē apstiprinājusi un virzījusi tālāk izskatīšanai Saeimā likumprojektu "Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums" un ar to saistītos likumprojektus, ar kuriem...

Kā COVI19 krīzes laikā mainīti nosacījumi maksātnespējas procesos?

Maksātnespējas kontroles dienests informē, ka 5. aprīlī stājās spēkā grozījumi regulējumā, kas paredz terminētas izmaiņas maksātnespējas procesa saistību dzēšanas procedūrā, tiesiskās aizsardzības procesā, kā...

Uz krīzes laiku rosina pagarināt tiesiskās aizsardzības procesus un veikt citas izmaiņas maksātnespējas jomā

Lai veiksmīgāk tiktu galā ar koronavīrusa COVID-19 krīzi, Tieslietu ministrija (TM) piedāvā ieviest labvēlīgākus nosacījumus tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanai valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā...

Parādu piedzinējiem krīzes apstākļos debitors iebildumus var izteikt 60 dienu laikā

Saeima 20. martā pieņemtais  likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" ievieš arī pagaidu noregulējumu, kas...