TIESLIETAS

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība Latvijā

Gandrīz ikkatrs no mums var tikt iesaistīts kādā juridiska rakstura strīdā, kura risināšanai ir nepieciešamas vismaz minimālas juridiskās zināšanas vai izpratne. Mēs varam negaidīti...

Mantinieki nav atbildīgi par miruša valdes locekļa nenodotajiem grāmatvedības dokumentiem un ar to saistītiem zaudējumiem

Ja tiesvedības laikā miris sabiedrības valdes loceklis, pret kuru celta prasība par zaudējumu piedziņu Maksātnespējas likuma 72.1 panta kārtībā, šāda saistība mantiniekiem nepāriet -...

Kopīpašuma dalīšana tiesas ceļā

Civillikuma 1067. pantā ir noteikts, ka īpašuma tiesība, kas pieder uz vienu un to pašu nedalītu lietu vairākām personām nevis reālās, bet tikai domājamās...

Piecu mēnešu cietumsods par viltotu čeku iegrāmatošanu un krāpšanos ar nodokļiem

Par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un izvairīšanās no nodokļu nomaksas atbalstīšanu Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija piemērojusi divām fiziskām personām reālu brīvības atņemšanas sodu...

Uzņēmēji tiek aicināti uz bezmaksas juridisko biznesa semināru

Rīgas šķīrējtiesa 20. februārī rīko izglītojošu bezmaksas juridisko semināru biznesa īpašniekiem un pārstāvjiem par tēmu "Šķīrējtiesas loma mūsdienu biznesā”. Seminārs ir domāts tiem, kas...

Sākusies parakstu vākšana par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem pašvaldību vēlēšanu izmaiņu sakarā

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) informē, ka no 16. janvāra  līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi...

Zemes īpašnieka pienākums ir pašam sekot līdzi nekustamā īpašuma atļautās izmantošanas izmaiņām

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 9.decembrī lietā par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas atmaksu, atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu tā apmierinātajā daļā. Lietā pastāv strīds par...

Stājas spēkā normas, kas vairs neparedz fiziskas personas maksātnespējas procesā pienākumu daļu ienākumu novirzīt kreditoriem

Lai nodrošinātu vienotu izpratni par parādnieka pienākumiem fiziskas personas maksātnespējas procesā, 11. decembrī stājās spēkā 2019. gada 21. novembrī pieņemtie Tieslietu ministrijas rosinātie redakcionālie...

Konceptuāli atbalsta Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos ar 1.jūliju

Saeima 5.decembrī, pirmajā lasījumā kā steidzamu atbalstīja grozījumu, ar kuru plānots par Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās datumu noteikt 2020.gada 1.jūliju, nevis 1.janvāri, kā...

Kā izslēgt nelojālu dalībnieku no sabiedrības ar ierobežotu atbildību

Gan Latvijas, gan ārvalstu tiesībās sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) tiek definēta kā sabiedrība, kuras darbības pamats ir dalībnieku savstarpēja lojalitāte. Tomēr bieži laika...

Saeimas Juridiskā komisija konceptuāli atbalsta Ekonomisko lietu tiesas izveidi

Otrdien, 26. novembrī, Saeimas Juridiskā komisija sniedza konceptuālu atbalstu specializētas tiesas izveidei komercstrīdu, ekonomisko un finanšu noziegumu lietu izskatīšanai. Plānots, ka ekonomisko lietu tiesa...

Personai 45 dienu laikā būs jāpierāda, ka finanšu līdzekļu vai mantas izcelsme ir likumīga

Saeima 21.novembrī galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Kriminālprocesa likumā, kas paredz sekmēt efektīvāku finanšu un ekonomisko noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanu. Ja kriminālprocesā iesaistītā persona nespēs ticami izskaidrot izcelsmi...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: