TIESLIETAS

Vai sociālajos tīklos drīkst ievietot svešu personu fotoattēlus?

Vispārīgās Datu aizsardzības regulas 4.panta 2.punkts nosaka, ka apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko...

Ja, veicot videonovērošanu, tiek filmēta publiska teritorija, ir jāievēro Datu regulas prasības

Datu valsts inspekcija (Inspekcija) informē, ka Vispārīgā datu aizsardzības regula (Regula) neattiecas uz tādu personas datu apstrādi, ko veic fiziska persona tikai personiska vai...

Piedalieties aptaujā par Šķīrējtiesu likuma efektivitāti!

Tieslietu ministrija saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumā doto uzdevumu veic izvērtējumu par Šķīrējtiesu likuma darbības efektivitāti, tajā skaitā, novērtējot šķīrējtiesām izvirzītu prasību izpildi. Izvērtējuma...

Līdz 29. maijam iespējams saņemt bezmaksas attālinātu juridisko konsultāciju

Lai veicinātu ikviena iedzīvotāja informētību par savām tiesībām un tiesisko interešu aizsardzību ārkārtējās situācijas apstākļos, kā arī nodrošinātu juridisku atbalstu strīdu risināšanā un iespējamo...

Komercsabiedrību dalībnieku un akcionāru sapulces ārkārtas apstākļos

2020. gada 20. martā Komerclikumā (turpmāk – KCL) spēkā stājās grozījumi, kuri paredz iespēju sabiedrību dalībniekiem, tajā skaitā akcionāriem, piedalīties un balsot dalībnieku (akcionāru)...

Noteikts aizliegums kreditoriem iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu

Ārkārtējā situācija valstī rada noteiktus finansiālos sarežģījumus komersantiem —  jāsamazina saimnieciskās darbības apjoms vai tas uz laiku jāaptur vispār, kavējas rēķinu apmaksas, jo trūkst finanšu...

Tiesības saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību administratīvajā procesā iestādē vai tiesā

Satversme paredz ikviena cilvēka tiesības likumā paredzētajā veidā vērsties valsts un pašvaldību iestādēs ar iesniegumiem un saņemt atbildi pēc būtības, informē Tiesībsargs. Sniedzot atbildes...

No 1. jūlija būs jauns administratīvo sodu regulējums par informācijas nesniegšanu un valsts valodas lietošanas pārkāpumiem

Saeima 7. maijā galīgajā lasījumā pieņēma jaunu Administratīvo sodu likumu par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, kura mērķis ir atturēt...

Vai uzņēmums pārkāpj datu regulu, ja vēlas izsekot darbinieku ierīces lietojumu?

Lai attālināti izsekotu darbinieku darbam veltīto laiku, uzņēmumiem var rasties kārdinājums izmantot risinājumu – programmatūru, kas izseko, kā darbinieki izmanto darba ierīci. Šo pašu...

Satversmes tiesa vērtēs pienākumu zemes īpašniekam maksāt PVN par zemes piespiedu nomu

Satversmes tiesa 30. aprīlī ierosinājusi lietu “Par Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1. panta 14. punkta “c” apakšpunkta, ciktāl tas attiecas uz zemes iznomāšanu piespiedu...

Pandēmijas laikā jāvērtē, vai līgumi ir izpildāmi

Ārkārtējās situācijas ievieš izmaiņas līgumtiesisko attiecību pasaulē. Koronvīrusa un ar to saistītās Covid-19 saslimšanas izraisītā pandēmijas un globālā mēroga krīze praksē varētu aktivizēt nepārvaramās...

Aptaujā noskaidro, kas kavē ātrai tiesvedības norisei

Augstākās tiesas izveidotā darba grupa veica aptauju par kriminālprocesā, civilprocesā un administratīvajā procesā novērotajiem tiesvedības ātrumu negatīvi ietekmējošajiem faktoriem, izmantotajiem tiesvedības novilcināšanas līdzekļiem un...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: