TIESLIETAS

Svētku dienu apmaksa summētā laika darbiniekiem

Aktuālo tiesu praksi darba tiesību jautājumos regulāri žurnālā BILANCES JURIDISKIE PADOMI analizē Kaspars Rācenājs, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos....

Valsts amatpersonām nav atļauts iegūt datus par nodokļu maksātājiem, ja šie dati nav nepieciešami tiešo pienākumu pildīšanai

Ikvienam, kura dati nonāk valsts rīcībā, ir jābūt pārliecībai, ka tie netiks nepamatoti izmantoti. Šajā ziņā aplūkošana un datu nodošana kolēģim ir uzskatāma par...

Zvērināts advokāts ir atbildīgs par klientam sniegto padomu

Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departaments 31.oktobrī atcēla Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2018.gada 27.aprīļa spriedumu, ar kuru noraidīta fiziskās personas – advokāta klienta –...

Tiesu procesa dalībniekiem ne vienmēr ir skaidra kasācijas būtība

Augstākās tiesas konferencē „Tiesvedības efektivitāte: kasācijas tiesvedības ierosināšana vai atteikums”, kura tika rīkota oktobra nogalē, senatori secināja, ka tiesvedības efektivitātes uzlabošanai nepieciešams izstrādāt informatīvus...

Uz nodokļu atlaidi ir tiesības tikai deklarētā dzīvesvietā, kas nav papildadrese

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 30.oktobrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu (lieta SKA-405/2019; 420259216), ar kuru pieteicējam atteikts piemērot samazināto nekustamā īpašuma nodokļa...

Senāta atziņas zemes piespiedu nomas jautājumos skaidro arī PVN piemērošanu

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa sagatavojusi Senāta judikatūras atziņu sistematizētu apkopojumu par zemes piespiedu nomas jautājumiem “Zemes piespiedu noma. Senāta judikatūras atziņas...

Par civilprocesuālo regulējumu parādnieka kontu apķīlāšanai ārzemēs

2017.gada 18. janvārī visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Apvienoto Karalisti un Dāniju, kļuva piemērojama Eiropas parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija regula Nr....

Kā aprēķināms un piedzenams līgumsods un likumiskie procenti par līguma neizpildīšanu nolīgtajā termiņā?

Senāta Civillietu departamenta 27. septembrī pieņēmis spriedumu lietā Nr. C30638415, SKC-168/2019, kurā izskatīts strīds par līgumsoda un likumosko procentu piedziņu saistībā ar to, ka...

Aizturējuma tiesības, to realizācija un potenciālie riski

Civillikumā tiesību aizsardzība pašpalīdzības ceļā ir noteikta vairākos veidos, tajā skaitā, kā aizturējuma tiesību īstenošana.   Kā vispārīgs noteikums, aizturējuma tiesības pastāv uz likuma pamata...

Senāts izšķir strīdu par apliekamās un neapliekamās kompensācijas par darba brauciena izdevumiem daļas noteikšanu

Senāta Administratīvo lietu departaments 30. septembrī ir pieņēmis spriedumu lietā Nr. A420397914, SKA-20/2019, kurā skatīts jautājums par ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliekamās un...

Uzturlīdzekļu nemaksātājus un negodprātīgos komersantus uzmanīs gan tiesībsargājošās iestādes, gan nodokļu administrētāji

Lai efektīvāk cīnītos pret ēnu ekonomiku un negodprātīgu komercdarbību, tieslietu ministrs Jānis Bordāns šomēnes tikās ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektori Ievu Jaunzemi. Sarunā...

Tiesības samazināt PVN bāzi darījumu partnera nemaksāšanas gadījumā

(ES Tiesa) pirmā palāta 2017. gada 23. novembrī izskatīja lietu C‑246/16, kurā izteikts lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu tiesvedībā starp Enzo Di Maura un Agenzia...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: