TIESLIETAS

Valdība atbalsta patēriņa kredītu parādu atlaišanu fiziskām personām

Valdība 14. aprīļa sēdē apstiprinājusi un virzījusi tālāk izskatīšanai Saeimā likumprojektu "Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums" un ar to saistītos likumprojektus, ar kuriem...

Paredz sodus par nepatiesas informācijas sniegšanu dīkstāves pabalsta saņemšanai

Saeima 3. aprīlī pieņēmusi grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz nopietnus soda mērus gan par nepatiesas informācijas sniegšanu, piesakoties uz dīkstāves pabalstu, gan...

Kā COVI19 krīzes laikā mainīti nosacījumi maksātnespējas procesos?

Maksātnespējas kontroles dienests informē, ka 5. aprīlī stājās spēkā grozījumi regulējumā, kas paredz terminētas izmaiņas maksātnespējas procesa saistību dzēšanas procedūrā, tiesiskās aizsardzības procesā, kā...

Uz krīzes laiku rosina pagarināt tiesiskās aizsardzības procesus un veikt citas izmaiņas maksātnespējas jomā

Lai veiksmīgāk tiktu galā ar koronavīrusa COVID-19 krīzi, Tieslietu ministrija (TM) piedāvā ieviest labvēlīgākus nosacījumus tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanai valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā...

Piedāvā veikt bezmaksas komerclīguma korekcijas 

Veikt bezmaksas komerclīguma korekciju uzņēmējiem visu aprīli piedāvā Rīgas šķīrējtiesa, tā atzīmējot savu dibināšanas dienu, kas ir 1.aprīlis.  Tas nozīmē, ka katram ieinteresētam Latvijas...

Vai ārkārtas situācija automātiski nozīmē nepārvaramas varas apstākļus?

Finanšu nozares asociācija sagatavojusi juridisku skaidrojumu "Kā pildām saistības nepārvaramas varas apstākļos?" ar apsvērumiem par to, kā mūsu saistības ietekmē nepārvarama vara. COVID –...

Parādu piedzinējiem krīzes apstākļos debitors iebildumus var izteikt 60 dienu laikā

Saeima 20. martā pieņemtais  likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" ievieš arī pagaidu noregulējumu, kas...

Nepareizā kontā ieskaitīta drošības nauda ir pamats blakus sūdzības nepieņemšanai

Augstākā tiesa vērš civilprocesu dalībnieku uzmanību: ja drošības nauda par blakus sūdzības izskatīšanu kasācijas instancē ieskaitīta nepareizā kontā, tas ir pamats blakus sūdzības nepieņemšanai. Civilprocesa...

Vadlīnijas sniedz stratēģiskus padomus veiksmīgai nodokļu strīdu atrisināšanai

Vai zinājāt, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) audita procesu balsta uz nodokļu maksātāja riska novērtēšanu un ka šis izvērtēšanas process ir automatizēts? Kā norāda...

Vai jāveic pārrēķins saistību dzēšanas plānā, ja maksātnespējas procesā fiziskās personas ienākumi ir mainīgi?

Jautājums: Kā jārīkojas, ja maksātnespējas procesa laikā ienākumi ir mainīgi, piemēram, darba vietā tiek izmaksāta prēmija apaļā jubilejā, citu mēnesi ir darba nespējas lapa...

Par uzņēmuma tīšu novešanu līdz maksātnespējai piemērots cietumsods

Rīgas apgabaltiesa, piedaloties Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras prokuroram, atstāja spēkā pirmās instances piemēroto brīvības atņemšanas sodu uz vienu gadu par uzņēmuma tīšu...

Kad personai maksātnespējas procesā nav jāmaksā viena trešdaļa no saviem ienākumiem?

Jautājums: Vai fiziskās personas maksātnespējas procesā jāmaksā viena trešdaļa no saviem ienākumiem? Vai ir kaut kas mainījies? Atbildi sniedz Maksātnespējas kontroles dienesta direktore Baiba Banga. No...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: