0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBATop grozījumi likumā "Par grāmatvedību”

Top grozījumi likumā “Par grāmatvedību”

Šonedēļ, 19. oktobrī, Ministru kabineta sēdē tika skatīti grozījumi likumā „Par grāmatvedību”. Vienlaikus ar tiem tika skatīti arī grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā. Abos normatīvajos dokumentos grozījumus sagatavojusi Tieslietu ministrija. Ņemot vērā vienoto pārskatu sagatavošanas praksi biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām, kas tiek regulēta Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”, ar šiem grozījumiem paredzēts noteikt, ka arī arodbiedrības, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā nepārsniedz 25 000 latu, varēs kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Pagaidām spēkā divkāršā ieraksta sistēma Likumprojekta anotācijā teikts, ka pašlaik, piemērojot likuma „Par grāmatvedību” 2.panta pirmo daļu, …


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Šonedēļ, 19. oktobrī, Ministru kabineta sēdē tika skatīti grozījumi likumā „Par grāmatvedību”. Vienlaikus ar tiem tika skatīti arī grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā. Abos normatīvajos dokumentos grozījumus sagatavojusi Tieslietu ministrija. Ņemot vērā vienoto pārskatu sagatavošanas praksi biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām, kas tiek regulēta Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”, ar šiem grozījumiem paredzēts noteikt, ka arī arodbiedrības, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā nepārsniedz 25 000 latu, varēs kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Pagaidām spēkā divkāršā ieraksta sistēma Likumprojekta anotācijā teikts, ka pašlaik, piemērojot likuma „Par grāmatvedību” 2.panta pirmo daļu,  biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības un reliģiskās organizācijas pienākums ir kārtot grāmatvedību. Grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami visi biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības un reliģiskās organizācijas saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības un reliģiskās organizācijas mantas stāvoklī (saimnieciskie darījumi). Grāmatvedību kārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības un reliģiskās organizācijas finansiālo stāvokli bilances datumā, tās darbības rezultātiem, naudas plūsmu noteiktā laikposmā, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei. Tādējādi grāmatvedība sniedz informāciju biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības un reliģiskās organizācijas vadībai un palīdz plānot organizācijas darbu un veicamos uzdevumus, pārraudzīt organizācijas ikdienas darbu un kontrolēt organizācijas mērķu izpildi. Tas nozīmē, ka ar grāmatvedības palīdzību tiek kontrolēts biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības un reliģiskās organizācijas mantas izlietojums, saimniecisko darījumu reģistrēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām un iekšējiem kārtības noteikumiem un nodrošināta grāmatvedības sniegtās informācijas savlaicīgums un pareizība. Piemērojot likuma „Par grāmatvedību” 9.panta pirmo daļu, biedrība, nodibinājums, arodbiedrība un reliģiskā organizācija grāmatvedības reģistrus kārto divkāršā ieraksta sistēmā. Minētais attiecas arī uz invalīdu biedrību gada pārskatiem. Būs mazāks administratīvais slogs Topošie grozījumi nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos aktos attiecībā pret biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām un reliģiskajām organizācijām, jo arī biedrības, nodibinājumi un arodbiedrības, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā nepārsniedz 25 000 latu, varētu kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā un sagatavot tikai divas gada pārskata sastāvdaļas – ieņēmumu un izdevumu pārskatu un ziedojumu un dāvinājumu pārskatu. Samazinātos administratīvais slogs, jo samazināsies grāmatvedības kārtošanas un gada pārskata sagatavošanas izmaksas. Kas mainīsies likumā  "Par grāmatvedību" Topošie grozījumi paredz likuma „Par grāmatvedību”  9.panta otrās daļas 2.punktā vārdus "reliģiskajām organizācijām" ar vārdiem "biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām un reliģiskajām organizācijām". Tādējādi 9. pants skanētu šādi: “Grāmatvedības reģistri kārtojami divkāršā ieraksta sistēmā. Šā panta noteikumi neattiecas uz: 1) individuālajiem komersantiem, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 200 000 latu, citām fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību. Minētās personas var kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā; 2) biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām un reliģiskajām organizācijām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā nepārsniedz 25 000 latu. Tās var kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā." Kas mainīsies Biedrību un nodibinājumu likumā  Savukārt Biedrību un nodibinājumu likumā plānoti šādi grozījumi. - Izteikt 52.pantu “Biedrības gada pārskats” šādā redakcijā: (1) Pēc pārskata gada beigām saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību" un citiem normatīvajiem aktiem grāmatvedības kārtošanas un pārskatu sagatavošanas jomā valde sagatavo biedrības gada pārskatu vai, ja biedrības apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā nepārsniedz 25 000 latu un biedrība kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, tā daļas – ieņēmumu un izdevumu pārskatu un ziedojumu un dāvinājumu pārskatu. (2) Biedrības gada pārskatu vai tā daļas – ieņēmumu un izdevumu pārskatu un ziedojumu un dāvinājumu pārskatu – pārbauda saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija vai zvērināts revidents. Biedrības biedriem ir tiesības iepazīties ar gada pārskatu vai tā daļām – ieņēmumu un izdevumu pārskatu un ziedojumu un dāvinājumu pārskatu. (3) Katru gadu ne vēlāk kā līdz 31.martam biedrība gada pārskatu vai tā daļas – ieņēmumu un izdevumu pārskatu un ziedojumu un dāvinājumu pārskatu – normatīvajos aktos par pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam." - Patreiz 52. pants skan šādi: "Biedrības gada pārskats (1) Pēc pārskata gada beigām valde sagatavo biedrības gada pārskatu saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību" un citiem normatīvajiem aktiem. (2) Biedrības gada pārskatu pārbauda saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija vai zvērināts revidents. Biedrības biedriem ir tiesības iepazīties ar gada pārskatu. (3) Katru gadu ne vēlāk kā līdz 31.martam biedrība gada pārskatu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam." - Izteikt 66.pantu "Likvidācijas sākuma finanšu pārskats" šādā redakcijā: "Pēc kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņa beigām likvidators sagatavo biedrības likvidācijas sākuma finanšu pārskatu saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību" 13.panta otro daļu un normatīvajiem aktiem, kas nosaka mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšanu grāmatvedībā un atspoguļošanu finanšu pārskatos, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta. Ja biedrības apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā nepārsniedz 25 000 latu un biedrība kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, bilanci, kas iekļaujama likvidācijas sākuma finanšu pārskatā, sastāda, pamatojoties uz visas biedrības mantas, arī prasījumu un saistību inventarizācijas datiem biedrības likvidācijas sākumā." Pašlaik 66. pants skan šādi: "Likvidācijas sākuma finanšu pārskats Pēc kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņa beigām likvidators sagatavo biedrības likvidācijas sākuma finanšu pārskatu." - Izteikt 68.panta “Biedrības slēguma finanšu pārskats un mantas sadale “pirmo daļu šādā redakcijā: " Pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas vai viņiem paredzētās naudas deponēšanas un likvidācijas izdevumu segšanas likvidators sagatavo biedrības slēguma finanšu pārskatu, attiecīgi piemērojot šā likuma 66.panta noteikumus, un sadala atlikušo biedrības mantu starp personām, kurām ir tiesības uz šo mantu saskaņā ar statūtiem vai likumu." Pašlaik 68. panta pirmā daļa skan šādi: " Pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas vai viņiem paredzētās naudas deponēšanas un likvidācijas izdevumu segšanas likvidators sagatavo biedrības slēguma finanšu pārskatu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un sadala atlikušo biedrības mantu starp personām, kurām ir tiesības uz šo mantu saskaņā ar statūtiem vai likumu." - Izteikt 108.panta “Nodibinājuma slēguma finanšu pārskats un mantas sadale “ pirmo daļu šādā redakcijā: "Pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas vai viņiem paredzētās naudas deponēšanas un likvidācijas izdevumu segšanas likvidators sagatavo nodibinājuma slēguma finanšu pārskatu, attiecīgi piemērojot šā likuma 66.panta noteikumus, un sadala atlikušo nodibinājuma mantu starp personām, kurām ir tiesības uz šo mantu saskaņā ar statūtiem, ja likumā nav noteikts citādi. Manta starp šīm personām sadalāma līdzīgās daļās, ja statūtos nav noteikts citādi." Pašlaik 108. panta pirmā daļa skan šādi: "Pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas vai viņiem paredzētās naudas deponēšanas un likvidācijas izdevumu segšanas likvidators sagatavo nodibinājuma slēguma finanšu pārskatu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un sadala atlikušo nodibinājuma mantu starp personām, kurām ir tiesības uz šo mantu saskaņā ar statūtiem, ja likumā nav noteikts citādi. Manta starp šīm personām sadalāma līdzīgās daļās, ja statūtos nav noteikts citādi." Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā 2012.gada 1.janvārī.