0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

PERSONĀLSTop grozījumi prasībās kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos

Top grozījumi prasībās kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos

Uzņēmumiem ar kompetentajiem speciālistiem un kompetentajām institūcijām darba aizsardzības jautājumos būs jāslēdz uzņēmuma līgums, šādu precizējumu paredz grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību.” Grozījumus plānots skatīt 19. janvāra Valsts sekretāru sanāksmē. Kā plz.lv paskaidroja Labklājības ministrija, kas izstrādājusi šos grozījumus, šie grozījumi vēl tiks saskaņoti ar attiecīgajām institūcijām un uz doto brīdi konkrēta datuma, kad tiem jāstājas spēkā, nav. Labklājības minisrija uzsver, ka uz uzņēmumiem  attiecas precizējums, ka uzņēmumiem ar kompetentajiem speciālistiem un kompetentajām institūcijām darba aizsardzības jautājumos būs jāslēdz uzņēmuma līgums, lai nebūtu…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Uzņēmumiem ar kompetentajiem speciālistiem un kompetentajām institūcijām darba aizsardzības jautājumos būs jāslēdz uzņēmuma līgums, šādu precizējumu paredz grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību.” Grozījumus plānots skatīt 19. janvāra Valsts sekretāru sanāksmē. Kā plz.lv paskaidroja Labklājības ministrija, kas izstrādājusi šos grozījumus, šie grozījumi vēl tiks saskaņoti ar attiecīgajām institūcijām un uz doto brīdi konkrēta datuma, kad tiem jāstājas spēkā, nav. Labklājības minisrija uzsver, ka uz uzņēmumiem  attiecas precizējums, ka uzņēmumiem ar kompetentajiem speciālistiem un kompetentajām institūcijām darba aizsardzības jautājumos būs jāslēdz uzņēmuma līgums, lai nebūtu tā, ka ar pašlaik noteikumos noteikto savstarpējo vienošanos tiek saprasts darba līgums. Savukārt parējie grozījumi, kas top noteikumos par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību, attiecas uz darba aizsadzība sspeciālistu kvalifikāciju un vērtēšanu. Piemēram, paredzēti grozījumi kompetento speciālistu kompetences novērtēšanas kārtības precizēšanai. No 100 uz 80 stundām samazināts apjoms, kādā jāapgūst zināšanas piecu gadu laikā pirms sertifikācijas, jo, ņemot vērā piedāvājumu, ne vienmēr speciālistiem ir iespējams apmeklēt seminārus šādā apmērā, īpaši reģionos. Tas nozīmē, ka turpmāk ik gadu kompetentajam speciālistam, lai kārtotu sertifikācijas eksāmenu, būs jāapmeklē semināri vidēji 16 stundu apmērā, kas veido divus pilnas dienas (8 stundu) seminārus vai četrus īsākus seminārus (4 stundas). No noteikumiem paredzēts svītrot prasību iesniegt pretendenta civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopiju sertifikācijas institūcijā pirms sertifikācijas eksāmena kārtošanas, jo šāda prasība nav tieši attiecināma uz sertifikācijas procesu un speciālista kompetenci. Turklāt noteikumu 45.punktā jau ir noteikta prasība apdrošināt kompetenta speciālista civiltiesisko atbildību pirms praktiskās darbības uzsākšanas. Noteikumu projektā precizēts kompetento speciālistu sertificēšanas komisijas sastāvs, izslēdzot no tā Labklājības ministrijas pārstāvi, jo dalība šāda veida komisijās nav Labklājības ministrijas kompetencē. Šādā komisijā turpinās darboties sertifikācijas institūcijas un Darba aizsardzības speciālistu asociācijas pārstāvji. Ņemot vērā to, ka ir aktualizēts profesiju standarts „Darba aizsardzības vecākais speciālists”’, nepieciešams aktualizēt arī kompetento speciālistu sertifikācijas eksāmena jautājumu tēmas atbilstoši šim standartam. Noteikumu 40. un 41.punktā noteikts, ka sertifikācijas institūcijas sniedz informāciju Valsts darba inspekcijai par izsniegtajiem un anulētajiem sertifikātiem un tā nodrošina šīs informācijas publisku pieejamību, tomēr praksē šobrīd kompetento speciālistu, tāpat kā kompetento institūciju sarakstu savā interneta mājas lapā uztur Labklājības ministrija, attiecīgi noteikumu projektā noteikts, ka sertifikācijas institūcijas minēto informāciju sūta Labklājības ministrijai, kā tas jau šobrīd notiek. Noteikumoa paredzēti grozījumi kompetento institūciju izvērtēšanas procesa pilnveidošanai. No noteikumiem svītrota prasība publicēt paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” par kompetentas institūcijas statusa iegūšanu, saglabājot šīs informācijas publicēšanu Labklājības ministrijas interneta mājas lapā, tādejādi samazinot izmaksas par publikāciju un saīsinot izvērtēšanas laiku. Lai nodrošinātu to, ka sertifikācijas institūcijas, pārbaudot kvalitātes sistēmu un izsniedzot attiecīgu sertifikātu, spētu pārbaudīt kompetentās institūcijas pretendenta vai kompetentās institūcijas (ja veic atkārtotu pārbaudi) pakalpojumu atbilstību noteikumu Nr.723 prasībām, tajā skaitā izvērtēt darba vides risku novērtēšanas aprakstu un sniegto pakalpojumu kvalitāti uzņēmuma apmeklējuma laikā, paredzēts, ka sertifikācijas procesā jāpiedalās speciālistam ar augstāko profesionālo izglītību darba aizsardzībā. Lai atvieglotu kompetento institūciju pretendentiem dokumentu sagatavošanu, kas jāiesniedz Labklājības ministrijā, noteikumus Nr.723 plānots papildināt ar vienotu iesnieguma formu> Kompetento institūciju pretendentu iesniegumus vairs nav plānots izskatīt izvērtēšanas komisijai, kuras sastāvā šobrīd ir Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts darba inspekcijas pārstāvji, bet gan Labklājības ministrijas amatpersonai. Komisija šobrīd neveic pretendenta kompetences izvērtēšanu pēc būtības, bet gan tikai iesniegto dokumentu pārbaudi, kam nav nepieciešams vairāku komisijas locekļu darbs. Tādejādi tiek ietaupīti iesaistīto iestāžu resursi pārstāvju dalībai komisijas sēdēs. Noteikumu projektā ir iekļauts klusēšanas – piekrišanas princips, kas nozīmē, ka gadījumā, ja pretendents noteiktajā termiņā nesaņem atbildi, uzskatāms, ka kompetentās institūcijas statuss ir piešķirts. Šāds princips ir iekļauts Saeimā 2011.gada 16.novembrī 1.lasījumā pieņemtajā  likumprojektā „Grozījumi Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā”, pārņemot Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū prasības. Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumu Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” 5.punktā noteikts, ka darba devējs drīkst neiesaistīt kompetentu institūciju bīstamo nozaru uzņēmumos, ja tajos nav vairāk par pieciem nodarbinātajiem. Lai nodrošinātu atbilstību šai normai, pienākumu darba vides iekšējo uzraudzību veikt kopīgi kompetentās institūcijas darba aizsardzības speciālistam un arodveselības un arodslimību ārstam plānots attiecināt tikai uz tiem bīstamo nozaru uzņēmumiem, kuros ir vairāk kā pieci nodarbinātie. Noteikumos ir aktualizētas atsauces uz spēkā esošiem standartiem, kā arī precizēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja nosaukums. Vienlaikus noteikumos ir veikti arī redakcionāli precizējumi. Vairāk par topošajiem grozījumiem Jūs varat uzzināt Ministru kabineta mājaslapā, šeit.