0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBATop izmaiņas biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un reliģisko organizāciju grāmatvedības uzskaitē

Top izmaiņas biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un reliģisko organizāciju grāmatvedības uzskaitē

Grozījumus Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos  Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” plānots skatīt 12. janvāra Valsts sekretāru sanāksmē. Kā plz.lv paskaidroja Finanšu ministrijā, kas izstrādājusi šos grozījumus, topošie grozījumi tiek skatīti kopā ar grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos  Nr.808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” un grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos  Nr.928 “Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem”. Grozījumi ietekmēs biedrības, nodibinājumus, arodbiedrības un reliģiskās organizācija, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā nepārsniedz 25 000 latu. Pašlaik konkrēta datuma, ka grozījumiem būtu jāstājas spēkā, nav. Grozījumi  “Noteikumos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Grozījumus Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos  Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” plānots skatīt 12. janvāra Valsts sekretāru sanāksmē. Kā plz.lv paskaidroja Finanšu ministrijā, kas izstrādājusi šos grozījumus, topošie grozījumi tiek skatīti kopā ar grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos  Nr.808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” un grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos  Nr.928 “Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem”. Grozījumi ietekmēs biedrības, nodibinājumus, arodbiedrības un reliģiskās organizācija, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā nepārsniedz 25 000 latu. Pašlaik konkrēta datuma, ka grozījumiem būtu jāstājas spēkā, nav. Grozījumi  “Noteikumos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” paredz: - noteikt prasības grāmatvedības reģistriem, ja biedrība, nodibinājums, arodbiedrība un reliģiskā organizācija kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, - atbrīvot  biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un reliģisko organizāciju, kura kārto grāmatvedību vienkāršā  ieraksts sistēmā, no grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanas un apstiprināšanas. Kā uzsvērts Finanšu ministrijas sagatavotajā noteikumu projekta anotācijā, līdz šim šāds atvieglojums saskaņā ar noteikumiem Nr.585 bija paredzēts individuālajam komersantam, individuālajam uzņēmumam, zemnieku un zvejnieku saimniecībai, ja šīs personas apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 200 000 latu un tā kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, un citām fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību. “Noteikumos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” plānotas šādas izmaiņas. - Izteikt 23.punktu šādā redakcijā: „23. Biedrība, nodibinājums, arodbiedrība un reliģiskā organizācija, kuras apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem  pārskata gadā  nepārsniedz 25000 latu var kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā ietver visus biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības un reliģiskās organizācijas ieņēmumus, kas atspoguļoti ieņēmumu un izdevumu pārskatā. Ja biedrība, nodibinājums, arodbiedrība un reliģiskā organizācija ir izvēlējusies kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, tā iekārto naudas plūsmas uzskaites žurnālu, kurā reģistrē skaidrās un bezskaidrās naudas ieņēmumus un izdevumus, vai divus atsevišķus žurnālus – kases grāmatu un kredītiestāžu kontu grāmatu. Kases grāmatā veic skaidrās naudas ieņēmumu un izdevumu uzskaiti, bet kredītiestāžu kontu grāmatā – biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības un reliģiskās organizācijas norēķinus un noguldījumus kontos kredītiestādēs esošās bezskaidrās naudas ieņēmumu un izdevumu uzskaiti. Lai fiksētu gada pārskata daļu sagatavošanai un nodokļu aprēķināšanai nepieciešamos datus, kā arī veiktu biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības un reliģiskās organizācijas mantas un norēķinu kontroli, papildus iekārto attiecīgus analītiskās uzskaites reģistrus (piemēram, pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaites reģistrs, materiālu uzskaites reģistrs, debitoru uzskaites reģistrs un kreditoru uzskaites reģistrs).”. Pašlaik 23. pants skan šādi: "23. Ja reliģiskā organizācija, kuras apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā nepārsniedz 25000 latu, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, tā iekārto naudas plūsmas uzskaites žurnālu, kurā reģistrē skaidrās un bezskaidrās naudas ieņēmumus un izdevumus, vai divus atsevišķus žurnālus - kases grāmatu un kredītiestāžu kontu grāmatu. Kases grāmatā veic skaidrās naudas ieņēmumu un izdevumu uzskaiti, bet kredītiestāžu kontu grāmatā - reliģiskās organizācijas norēķinu un noguldījumu kontos kredītiestādēs esošās bezskaidrās naudas ieņēmumu un izdevumu uzskaiti. Lai fiksētu gada pārskata sagatavošanai un nodokļu aprēķināšanai nepieciešamos datus, kā arī veiktu reliģiskās organizācijas mantas un norēķinu kontroli, papildus iekārto attiecīgus analītiskās uzskaites reģistrus (piemēram, pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaites reģistrs, materiālu uzskaites reģistrs, debitoru uzskaites reģistrs un kreditoru uzskaites reģistrs)." -  Izteikt 42.² punktu šādā redakcijā: „Biedrība, nodibinājums, arodbiedrība, reliģiskā organizācija, ja tās apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā nepārsniedz  25000 latu un ja tā kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā un individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku un zvejnieku saimniecība, ja šīs personas apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 200000 latu un ja tās kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, un cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, ir atbrīvotas no grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanas un apstiprināšanas (uz minētajiem uzņēmumiem neattiecas šo noteikumu 41., 42., 43. un 60.punkts).”. Pašlaik šis pants skan šādi: 42.2 Individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku un zvejnieku saimniecība, ja šīs personas apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 200000 latu un tā kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, un cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, ir atbrīvota no grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanas un apstiprināšanas (uz minēto personu neattiecas šo noteikumu 41., 42., 43. un 60.punkts). Vairāk par grozījumiem “Noteikumos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” Jūs varat uzzināt Ministru kabineta mājas lapā, šeit. Savukārt grozījumi “Noteikumos par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” paredz, ka: - biedrība, nodibinājums un arodbiedrība kura ir izvēlējusies kārtot kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksts sistēmā, sagatavo tikai gada pārskata daļas – ieņēmumu un izdevumu pārskatu un ziedojumu un dāvinājumu pārskatu. - biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām, kas saņem valsts vai pašvaldību budžeta finansējumu, noteiktas papildus prasības -  jānorāda kontā saņemto finansējumu, kā arī jāsniedz ziņas par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu. Vairāk par grozījumiem “Noteikumos par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” Jūs varat uzzināt Ministru kabineta mājas lapā, šeit. Ar  grozījumiem “Noteikumos par reliģisko organizāciju gada pārskatiem” plānots noteikt,  ka ieņēmumu un izdevumu pārskata postenī „Saņemtās dotācijas” jānorāda pārskata gadā reliģiskās organizācijas kontā no valsts vai pašvaldības iestādes saņemtais valsts vai pašvaldību budžeta finansējums, kā arī nosakot, ka gada pārskata pielikumā jāsniedz ziņas par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu. Grozījumi ietekmēs visas reliģiskās organizācijas, kuras saņem valsts vai pašvaldību budžeta finansējumu. Vairāk par grozījumiem “Noteikumos par reliģisko organizāciju gada pārskatiem” Jūs varat uzzināt Ministru kabineta mājas lapā, šeit.