0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBATopošie grozījumu likumā “Par nodokļiem un nodevām" skar nodokļu nomaksu un soda naudu apmēru

Topošie grozījumu likumā “Par nodokļiem un nodevām” skar nodokļu nomaksu un soda naudu apmēru

Šodien, 13. oktobrī Saeimas ārkārtas sēdē, cita starpā,  3. lasījumā plānots skatīt arī grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām”. Grozījumus sagatavojusi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija. Saeimas mājas lapā pieejamajos materiālos redzams, ka plānoti grozījumi likuma pantos, kas skar nodokļu pārkāpumus, soda naudas nomaksas termiņus, nodokļu maksātāju pienākumus, nodokļu pārmaksu dzēšanu, nokavējuma naudas aprēķināšanu, atbildību par budžetā iemaksājamās nodokļu summas samazināšanu, atbildību par nodokļa, kas atmaksājams no budžeta, apmēra nepamatotu palielināšanu, atkārtotus nodokļu pārkāpumus, nodokļu deklarācijas precizēšanu, nodokļu administrācijas uzliktās (aprēķinātās) soda naudas samazināšanu, Valsts ieņēmumu dienesta un nodokļu maksātāja vienošanās līguma noslēgšanu u.c. Par topošo grozījumu galaversiju vēl…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Šodien, 13. oktobrī Saeimas ārkārtas sēdē, cita starpā,  3. lasījumā plānots skatīt arī grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām”. Grozījumus sagatavojusi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija. Saeimas mājas lapā pieejamajos materiālos redzams, ka plānoti grozījumi likuma pantos, kas skar nodokļu pārkāpumus, soda naudas nomaksas termiņus, nodokļu maksātāju pienākumus, nodokļu pārmaksu dzēšanu, nokavējuma naudas aprēķināšanu, atbildību par budžetā iemaksājamās nodokļu summas samazināšanu, atbildību par nodokļa, kas atmaksājams no budžeta, apmēra nepamatotu palielināšanu, atkārtotus nodokļu pārkāpumus, nodokļu deklarācijas precizēšanu, nodokļu administrācijas uzliktās (aprēķinātās) soda naudas samazināšanu, Valsts ieņēmumu dienesta un nodokļu maksātāja vienošanās līguma noslēgšanu u.c. Par topošo grozījumu galaversiju vēl lems Saeima, taču , ieskatoties Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sagatavotajos materiālos, redzams, ka piemēram, par struktūrvienību plānots uzskatīt arī tīmekļa vietni, kurā veic saimniecisko sadarbību ar elektronisko sakaru līdzekļu (tai skaitā ar interneta) starpniecību. Nodokļu maksātāju pienākumu plānots papildināt ar šādu punktu: “ja nodokļu maksātājs kārto grāmatvedības reģistrus ar elektroniskajām skaitļošanas mašīnām (datoriem), pēc nodokļu administrācijas pilnvarotās personas pieprasījuma nodokļu revīzijas (audita) veikšanai nodrošināt, ka nodokļu administrācijas pilnvarotās personas klātbūtnē nodokļu maksātāja pārstāvis piekļūst uzņēmumā esošajos datoros glabātajai grāmatvedības reģistros iekļautajai informācijai, kā arī citai informācijai, kas raksturo darbības, kuras ietekmēja vai varēja ietekmēt nodokļu aprēķinu un nomaksu, un pēc nodokļu administrācijas pilnvarotās personas pieprasījuma nodrošināt iespēju minētās informācijas pārkopēšanai nodokļu administrācijas datu nesējā.” Nodokļu administrācijas pienākumos plānots noteikt, ka jānodrošina nodokļu (nodevu) iekasēšanas publiskums, regulāri publicējot informāciju par atsevišķu nodokļu (nodevu) kopieņēmumiem un par tiem 100 nodokļu maksātājiem, kuriem ir lielākie nodokļu (nodevu) parādi. Attiecībā par nodokļu par nodokļu samaksas termiņu pagarināšanu un nodokļu parādu kapitalizāciju plānots “sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, nodokļu maksājumu samaksu. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Nodokļu administrācija rakstveidā vienojas ar nodokļu maksātāju par parāda samaksas grafiku”. Plānots, ka par atkārtoto nodokļu pārkāpumu likuma “Par nodokļiem un nodevām” 32.panta ceturtajā un piektajā daļā minēto soda naudas apmēru divkāršo. 32. panta 4. punkts pašlaik spēkā esošajā likuma redakcijā ir šāds: “Ja nodokļu administrācija nodokļu revīzijas (audita) laikā konstatē, ka nodokļu maksātājs ir samazinājis budžetā iemaksājamo nodokļu summu par periodu, par kuru tiek veikta nodokļu revīzija (audits), tādējādi izdarot atkārtotu nodokļu pārkāpumu, soda nauda tiek noteikta 70 procentu apmērā no attiecīgās nedeklarētās nodokļu summas.” Savukārt 5. punktā uzskaitītas pazīmes, kas norāda uz atkārtotu nodokļa pārkāpumu. Topošajos grozījumos plānots, ka atkārtota  nodokļu pārkāpuma pazīmes būs šādas: ”atkārtotais nodokļu pārkāpums ir nodokļu pārkāpums, kas atbilst šādām pazīmēm: 1) iepriekšējais nodokļu pārkāpums ir konstatēts nodokļu revīzijas (audita) laikā, kas ir pabeigta, un šis nodokļu pārkāpums ir izdarīts ne vēlāk kā triju gadu laikā no atkārtota nodokļu pārkāpuma izdarīšanas brīža; 2) lēmums par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem, ar kuru nodokļu maksātājs saukts pie šā likuma 32.pantā noteiktās atbildības par iepriekšējo nodokļu pārkāpumu, ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams vai tas ir pārsūdzēts tiesā; 3) atkārtoto nodokļu pārkāpumu nodokļu administrācija administratīvajā aktā ir pamatojusi ar to pašu likuma normu vai ar šo normu saistītu normatīvo aktu, vai, ja likumā un normatīvajos aktos ir izdarīti grozījumi, ar normām, kas ir analoģiskas iepriekšējā nodokļu pārkāpuma pamatošanai administratīvajā aktā minētajām normām." Par šodien, 13. oktobrī, Saeimā  pieņemtajiem grozījumiem likumā  "Par nodokļiem un nodevām"  Jūs varat uzzināt šeit.