Topošos grāmatvežus un uzņēmējus aicina no 16. janvāra apgūt datorizētās grāmatvedības pamatus

Aicinām apmeklēt kursus

“Grāmatvedības pamati. Datorizētā grāmatvedība. Topošajiem grāmatvežiem un uzņēmumu vadītājiem.

Norises laiks un vieta: 

16.01., 23.01., 30.01., 06.02.,13.02.2018. no plkst. 10:00 līdz 17:00,
Rīgā, Graudu ielā 68

Pieteikšanās un rēķinu apmaksa – līdz 12.janvārim (ieskaitot)!

Kuru pasniedzēja: Mg.oec., Mg.paed. Ina Jēkabsone

Programmas mērķis – no pamatiem apgūt grāmatvedības prasības un likumsakarības; sniegt zināšanas, kuras nepieciešamas grāmatvedim, lai varētu sākt praktisku darbu; apgūt nepieciešamās prasmes sākot no uzņēmuma izveidošanas līdz uzņēmuma gada pārskata sagatavošanai; prast veikt uzskaiti datorizētā vidē – grāmatvedības programmā “Zalktis”.

40 mācību stundas

Mācību kursa saturs

1.Grāmatvedības darba organizācija, normatīvie dokumenti.
2. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
2.1. nemateriālie ;
2.2. pamatlīdzekļi, to vērtība, nolietojums;
2.3. finanšu ieguldījumi;
3. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
3.1. krājumu uzskaites metodes;
3.2. krājumu novērtēšanas metodes;
3.3. debitoru uzskaite;
3.4. nākamo periodu izdevumi, avansi;
3.5. naudas līdzekļu uzskaite.
4. Pašu kapitāla uzskaite, izmaiņas.
5. Uzkrājumu uzskaite, izveidošanas kritēriji.
6. Kreditoru iedalījums un uzskaite:
6.1. finanšu līzinga uzskaite;
6.2. bankas kredīts;
6.3. piegādātāju kredīts.
6.4. un ar to saistītie nodokļi.
7. Ienākumu un izdevumu atzīšana.
8. un peļņas vai zaudējumu aprēķins.
9. Pamatprincipi darbā ar grāmatvedības programmu “Zalktis”.
10. Jauna uzņēmuma izveidošana datorprogrammā:
10.1. uzņēmuma nosaukuma, adreses un bankas rekvizītu ievadīšana;
10.2. uzņēmuma darbinieku un to rekvizītu ievadīšana;
10.3. kontu plāna papildināšana ar jauniem kontiem;
10.4. uzņēmuma klientu un to rekvizītu ievadīšana.
11. Uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaite datorprogrammā:
11.1. piegādātāju rēķinu ievadīšana;
11.2. rēķinu izrakstīšana klientiem;
11.3. piegādātāju – ienākošo rēķinu apmaksas ievadīšana;
11.4. klientu – izejošo rēķinu ievadīšana;
11.5. skaidras naudas operāciju uzskaite (ieņēmumu un izdevumu orderu izrakstīšana);
11.6. avansa norēķinu iegrāmatošana;
11.7. debitoru un kreditoru uzskaite un apmaksas kontrole;
11.8. darbinieku algu aprēķināšana un iegrāmatošana;
11.9. darba algu un algas nodokļu pārskaitīšana;
11.10. pamatlīdzekļu uzskaites kartīšu aizpildīšana un nolietojuma aprēķināšana un iegrāmatošana.
12. Dažādu veidu atskaišu izveidošana un sagatavošana.
13. Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina izveidošana un sagatavošana.

Mācību kursa apmeklētāji saņems apliecību par mācību kursa apgūšanu.

Dalības maksaEUR 249.00 + (cena ar PVN EUR 301.29).
Dalības maksā iekļauti mācību materiāli un pusdienas.
Bilances, Bilances Juridisko Padomu un Praktiskā Likumdošanas Ziņneša 12 mēnešu abonentiem – 10% atlaide

Pieteikšanās un rēķinu apmaksa – līdz 12.janvārim (ieskaitot)!

PIETEIKTIES ŠEIT

Papildus informācija: Zanda Raciborska – zanda@lid.lv; 29195835

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

Esi pirmais, kas komentēs!

Paziņot par
wpDiscuz