ADVOKĀTU BIROJA  LOZE & PARTNERI   ZVĒRINĀTS ADVOKĀTS

Uldis Freidenfelds Uzņemts Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā 2003.gadā

Profesionālā pieredze:
Kopš 2011. gada aprīļa zvērināts advokāts, Loze & Partneri
2006 – 2011 zvērināts advokāts, Leimans un Partneri
2003-2006 advokāta palīgs, patrons zvērināta advokāte Guna Kaminska
2001-2003 prokurora palīgs, Rīgas tiesas apgabala prokuratūra

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte (sociālo zinātņu maģistrs starptautiskajās tiesībās 2006)
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte (LL.B. 2003)

Darbības jomas:
Tiesvedība un šķīrējtiesa
Administratīvās tiesības
Maksātnespēja un tiesiskā aizsardzība
un farmācija
Komercsabiedrību juridiskā apkalpošana
Darījumi ar nekustamo īpašumu


EKSPERTA ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM UN

Ko darīt darba devējam, ja darbinieks ir parādā? Darbiniekam savulaik uz līguma pamata aizdota nauda (kad to vēl varēja darīt bez licences izņemšanas). Darbinieks strādā vēl uzņēmumā.

– Vai ir iespējams fotoradara “spriedumu” apstrīdēt? Kā to darīt fiziskai vai juridiskai personai?

– Kas maksā sodu par ātruma pārkāpumu – šoferis vai uzņēmums, ja ātrums pārsniegts, braucot ar uzņēmuma auto?

– Ar kādiem argumentiem grāmatvedis var pierādīt, ka nav zinājis par uzņēmuma noziedzīgajām darbībām?

– Kā rīkoties grāmatvedim, ja pret viņu izvirzīta apsūdzība par darba devēja izdarītajiem pārkāpumiem? 

– Kādas ir būtiskās darba līguma sastāvdaļas?

Atbildēt