0,00 EUR

Grozā nav nevienas preces.

KONKURENCE

Līdz 20. novembrim var pagūt ziņot par šķēršļiem konkurencei publiskajos iepirkumos

Konkurences padome (KP), sadarbojoties ar Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB), aicina piedalīties akcijā “Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei – 2020”, kurā jāpiesaka nepamatoti ierobežojumi konkurencei, kas pēdējo...

Par konkurences pārkāpumiem plāno vēl bargākus sodus

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Konkurences padomi ir sagatavojusi priekšlikumus grozījumiem Konkurences likumā (turpmāk - Likumprojekts), kas š.g. 8.oktobrī ir izsludināti starpinstitūciju saskaņošanai Valsts sekretāru sanāksmē. Jauni naudas...

Akcijā aicina ziņot par nejēdzīgākiem šķēršļiem konkurencei publiskajos iepirkumos

Konkurences padome, sadarbojoties ar Iepirkumu uzraudzības biroju, aicina piedalīties akcijā “Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei – 2020”, kurā jāpiesaka nepamatoti ierobežojumi konkurencei, kas pēdējo divu gadu...

Uzņēmēji var pārbaudīt, vai nejauši nav kļuvuši par karteļa dalībniekiem

Konkurences padome (KP) informē, ka tā ir sagatavojusi pašnovērtējuma rīku uzņēmējiem, lai tie varētu pārliecinātos, vai neuzmanības vai zināšanu trūkuma dēļ nav iesaistījušies aizliegtā...

Ar pašnovērtējuma rīku varēs veikt publisku personu līdzdalības kapitālsabiedrībā izvērtēšanu

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma (VPIL) 88. pantam 2020. gadā vairumam valsts iestāžu un pašvaldību ir jāveic izvērtējums, vai to iesaistīšanās komercdarbībā caur tām...

Kas jāievēro mazumtirgotājiem un piegādātājiem par negodīgas mazumtirdzniecības aspektiem  COVID-19 krīzes laikā

Ārkārtējās situācijas laikā mazumtirgotājiem sadarbībā ar piegādātājiem ir jāievēro godīgas mazumtirdzniecības principi atbilstīgi Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumā (NMPAL) noteiktajam, brīdina Konkurences padome (KP). Neskatoties...

Uzņēmējiem COVID-19 krīzes laikā jāturpina ievērot konkurences tiesības

Latvijas Konkurences padome informē, ka 23. martā Eiropas Konkurences tīkls, kurā ietilpst Eiropas Savienības konkurences iestādes, tajā skaitā arī Latvijas Konkurences padome, publicējis kopīgu...

Jāsāk ievērot jaunais konkurences tiesību regulējums pret valsts un pašvaldību radītiem konkurences kropļojumiem

2020. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Konkurences likumā, kas aizliedz publiskām personām – valstij, pašvaldībām un tām piederošām kapitālsabiedrībām – pārkāpt vienlīdzīgas konkurences...

Aicina norādīt uz šķēršļiem godīgai konkurencei

Konkurences padome (KP) aicina piedalīties akcijā “Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei”, kurā jāpiesaka likumos, Ministru kabineta noteikumos, pašvaldību saistošajos noteikumos un citos normatīvajos aktos iekļautie nepamatotie...

Sagatavoti informatīvie materiāli publisko personu līdzdalības izvērtēšanai kapitālsabiedrībās

Konkurences padome (KP) atgādina: lai novērstu riskus, ka publiska persona nepamatoti iesaistās komercdarbībā un tādējādi kropļo konkurenci, apgrūtinot vai pat padarot neiespējamu privāto komersantu...

KP pusgada laikā izsaka sešus brīdinājumus par iespējamu iesaisti karteļos

Konkurences padome (KP) pirmajā pusgadā organizējusi sešas brīdinājuma procedūras desmit uzņēmumiem un piecām fiziskām personām par iespējamu iesaisti konkurentu aizliegtās vienošanās jeb karteļos. Izsakot...

Konkurences padome rosina noteikt OCTA prēmiju maksimālo cenu robežu, Finanšu ministrija to neatbalsta

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) tirgu apjomīgā regulācija un pārmērīgā finanšu un darbības rādītāju publiskošana ir padarījusi pārlieku caurredzamu, un tas...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: