fbpx

KONKURENCE

Jāsāk ievērot jaunais konkurences tiesību regulējums pret valsts un pašvaldību radītiem konkurences kropļojumiem

2020. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Konkurences likumā, kas aizliedz publiskām personām – valstij, pašvaldībām un tām piederošām kapitālsabiedrībām – pārkāpt vienlīdzīgas konkurences...

Aicina norādīt uz šķēršļiem godīgai konkurencei

Konkurences padome (KP) aicina piedalīties akcijā “Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei”, kurā jāpiesaka likumos, Ministru kabineta noteikumos, pašvaldību saistošajos noteikumos un citos normatīvajos aktos iekļautie nepamatotie...

Sagatavoti informatīvie materiāli publisko personu līdzdalības izvērtēšanai kapitālsabiedrībās

Konkurences padome (KP) atgādina: lai novērstu riskus, ka publiska persona nepamatoti iesaistās komercdarbībā un tādējādi kropļo konkurenci, apgrūtinot vai pat padarot neiespējamu privāto komersantu...

KP pusgada laikā izsaka sešus brīdinājumus par iespējamu iesaisti karteļos

Konkurences padome (KP) pirmajā pusgadā organizējusi sešas brīdinājuma procedūras desmit uzņēmumiem un piecām fiziskām personām par iespējamu iesaisti konkurentu aizliegtās vienošanās jeb karteļos. Izsakot...

Konkurences padome rosina noteikt OCTA prēmiju maksimālo cenu robežu, Finanšu ministrija to neatbalsta

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) tirgu apjomīgā regulācija un pārmērīgā finanšu un darbības rādītāju publiskošana ir padarījusi pārlieku caurredzamu, un tas...

Konkurences padome aicina sniegt viedokli par konkurences neitralitātes izvērtēšanas vadlīniju projektu

Konkurences padome (KP) aicina ieinteresētās puses - valsts, pašvaldības un to kapitālsabiedrības, nevalstiskās organizācijas, privātā sektora u.c. pārstāvjus - līdz 24. maijam iepazīties un...

Kā uzņēmumiem apvienoties dalībai iepirkumos, lai nesaņemtu sodu no Konkurences padomes?

Ņemot vērā uzņēmēju interesi par atļautajām uzņēmēju sadarbības formām, Konkurences padome (KP) skaidro, ka uzņēmumi, kas vēlas piedalīties lielākajos iepirkumos, bet nespēj individuāli nodrošināt...

Juridiskā komisija galīgajam lasījumam atbalsta jaunu Komercnoslēpuma aizsardzības likumu

Saeimas Juridiskā komisija otrdien, 19.februārī, trešajam lasījumam Saeimā atbalstīja jauna Komercnoslēpuma aizsardzības likuma projektu un saistītos grozījumus Civilprocesa likumā. Likuma projekta mērķis ir nodrošināt efektīvu komercnoslēpuma aizsardzību, it...

Soda par smagāko konkurences pārkāpumu – karteli

Konkurences padome (KP) uzsāka izmeklēšanu, jo iestādes rīcībā bija informācija par iespējamām saskaņotām darbībām starp vairākiem tirgus dalībniekiem, kas piedalās iepirkumu procedūrās par biroja...

Konkurences padome vērš uzmanību uz pašvaldības līdzdalību zobārstniecības uzņēmumā

Konkurences padome atgādina, ka saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantu publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt tās...

Pašvaldības var iznomāt telpas amatnieku darbnīcām, taču nedrīkst radīt nepamatotas ekonomiskās un konkurences priekšrocības

Konkurences padome ir izvērtējusi Jelgavas pilsētas domes ieceri atjaunot vēsturiskās ēkas Vecpilsētas ielā 2 un J.Asara ielā 1, lai izveidotu amatu māju. Pašvaldības sniegtā...

Saeima konceptuāli atbalsta grozījumus Konkurences likumā

Saeimas deputāti ceturtdien, 18.oktobrī, pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Konkurences likumā. Tie paredz, ka tiešās pārvaldes un pastarpinātās pārvaldes iestādēm, kā arī kapitālsabiedrībām, kurās publiskai personai...