0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

LIETVEDĪBA

Informācija par pamatdarbības veida paziņošanu VID

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 15. punktu viens no nodokļu maksātāju vispārīgajiem...

Kas jāievēro, apstrādājot uzņēmuma klientu un darbinieku datus?

Datu aizsardzība uzskatāma par ļoti būtisku uzņēmuma korporatīvās atbilstības (noteikumu komplekss, ko uzņēmuma darbinieki ikdienā ievēro) programmas daļu. Īpaši svarīga tā kļuvusi kopš Datu...

Preču piegādes dokuments, rēķins un paraksts

Grāmatvedībā ikdienā izmanto rēķinus un pavadzīmes saimniecisko darījumu fiksēšanā un arī strīda gadījumā kā pierādījumu, ka darījums ir noticis. Joprojām aktuāls ir jautājums par dokumentu...

Kādās situācijās datu pārzinim jāizsniedz personu dati, ja to pieprasa privātpersonas?

Situācijas, kurās personas lūdz izsniegt sarunas ierakstu vai videoierakstu par kādu notikumu kurā iesaistīta persona, ir dažādas. Lielākoties šīs situācijas attiecināmas uz gadījumiem, kur...

Kā elektroniski deklarēt no ārvalstīm pa pastu saņemtos dokumentu un iespieddarbu sūtījumus?

Valsts ieņēmumu dienests (VID) norāda, ka izmaiņas e-komercijā, kas no 1. jūlija paredz pienākumu elektroniski deklarēt visus zemas vērtības preču sūtījumus neatkarīgi no to...

Kādos gadījumos personas datu apstrādi pamato likumā noteikts pienākums?

Datu valsts inspekcija konstatējusi, ka rūpēs par savu datu aizsardzību fiziskas personas uztraucas par atsevišķu uzņēmēju un arī publisku iestāžu pieprasījumiem sniegt datus. Personas...

Aicina atjaunojot adrešu pierakstus atbilstoši jaunajām novadu robežām

Latvijas Pasts aicina pasta pakalpojumu izmantotājus nomainīt adrešu pierakstus teritorijās, kur administratīvi teritoriālās reformas rezultātā ir notikusi novadu apvienošana. Maksimāli precīzs adreses pieraksts palīdz...

Uzņēmumu reģistram jābrīdina, ja informācijas apjoms var būt arī nepilnīgs

Senāta Administratīvo lietu departaments ir atcēlis Administratīvās apgabaltiesas spriedumu daļā par Uzņēmumu reģistra faktiskās rīcības, veicot ierakstu tīmekļvietnes maksātnespējas reģistrā sadaļā „Žurnāls” par konkrētas...

Cik ilgi turpmāk glabāsim personāla dokumentus?

Dokumentu glabāšanas laiks ir visvairāk apspriestā tēma biroja darbinieku vidū, jo daudziem pārvaldes dokumentiem normatīvajos aktos nav noteikti glabāšanas termiņi. Protams, ir atsevišķi normatīvie...

Pareiza lietvedība kā pamats veiksmīgai uzņēmējdarbībai

Lai pasargātu uzņēmējdarbību no citu negodprātīgām rīcībām, ir nepieciešams pievērst uzmanību uzņēmuma lietvedības sakārtošanai, jo strīdus situācijā tieši šis faktors spēlē vislielāko lomu! Līdz...

DVI: Par epidemioloģisko drošību atbildīgās personas datu apstrāde atbilst regulai

Datu valsts inspekcija, atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem saistībā ar darba devēja (tirdzniecības vietās, tirdzniecības centros un tirgus paviljonos) rīcību, izvietojot informāciju (vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju) par atbildīgo...

Līdz aprīļa beigām personas datu nosūtīšanas kārtība uz Lielbritāniju nemainās

Eiropas Komisija 2020.gada 24.decembrī vienojās ar Apvienoto Karalisti, noslēdzot (2020.gada 31.decembris) “ES-AK tirdzniecības un sadarbības nolīgums”, kas tiek piemērots no 2021.gada 1.janvāra. Sadarbības nolīgums nosaka...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: