0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

LIETVEDĪBA

Kā sagatavot labu projekta pieteikumu

Eiropas Savienības fondu un citu finanšu devēju projektu konkursi ir lielisks veids, kā realizēt idejas. Lai piesaistītu ES fondu vai citu finanšu devēju finansējumu,...

Noformējot pasta sūtījumus digitāli, būs lētākas izmaksas

Latvijas Pasts izstrādājis jaunu pašapkalpošanās vietnes Manspasts.lv versiju, kas ļauj sistēmā noformētus reģistrētus sūtījumus nosūtīt lētāk. Sūtījumus iespējams noformēt gan no datora, gan mobilās...

Dokumentu arhivēšana un iznīcināšana

Dokumentu arhivēšana kļūst aktuāla gada sākumā. Un tad arī rodas jautājumi — kurus dokumentus arhivēt, kā arhivēt, kurus var iznīcināt? Vai arhivētie dokumenti jāved...

Visām akciju sabiedrībām būs jāsniedz informācija par akcionāriem Uzņēmumu reģistrā

Ceturtdien, 12. maijā, Saeima otrajā lasījumā atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Komerclikumā, lai reformētu esošo akciju sabiedrību regulējumu un nodrošinātu to darbības caurspīdīgumu. Līdzšinējais normatīvais...

Kā mainās iepirkumu līgumu vadība krīzes apstākļos?

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) norāda, ka ģeopolitiskā situācija saistībā ar karadarbību Ukrainā un pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestās sankcijas rada konsekvences, piemēram, metāla un...

E-adrese no 2023. gada būs obligāta visām juridiskajām personām

Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese no 2023. gada 1. janvāra būs obligāta visām juridiskajām personām – uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām un citiem reģistros reģistrētiem...

Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām būs jāpiemēro Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodekss

Ministru kabineta sēdē 15. martā valdība atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavoto noteikumu projektu "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā piemērojamajiem korporatīvās pārvaldības...

Informācija par pamatdarbības veida paziņošanu VID

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 15. punktu viens no nodokļu maksātāju vispārīgajiem...

Kas jāievēro, apstrādājot uzņēmuma klientu un darbinieku datus?

Datu aizsardzība uzskatāma par ļoti būtisku uzņēmuma korporatīvās atbilstības (noteikumu komplekss, ko uzņēmuma darbinieki ikdienā ievēro) programmas daļu. Īpaši svarīga tā kļuvusi kopš Datu...

Preču piegādes dokuments, rēķins un paraksts

Grāmatvedībā ikdienā izmanto rēķinus un pavadzīmes saimniecisko darījumu fiksēšanā un arī strīda gadījumā kā pierādījumu, ka darījums ir noticis. Joprojām aktuāls ir jautājums par dokumentu...

Kādās situācijās datu pārzinim jāizsniedz personu dati, ja to pieprasa privātpersonas?

Situācijas, kurās personas lūdz izsniegt sarunas ierakstu vai videoierakstu par kādu notikumu kurā iesaistīta persona, ir dažādas. Lielākoties šīs situācijas attiecināmas uz gadījumiem, kur...

Kā elektroniski deklarēt no ārvalstīm pa pastu saņemtos dokumentu un iespieddarbu sūtījumus?

Valsts ieņēmumu dienests (VID) norāda, ka izmaiņas e-komercijā, kas no 1. jūlija paredz pienākumu elektroniski deklarēt visus zemas vērtības preču sūtījumus neatkarīgi no to...

Kādos gadījumos personas datu apstrādi pamato likumā noteikts pienākums?

Datu valsts inspekcija konstatējusi, ka rūpēs par savu datu aizsardzību fiziskas personas uztraucas par atsevišķu uzņēmēju un arī publisku iestāžu pieprasījumiem sniegt datus. Personas...

Aicina atjaunojot adrešu pierakstus atbilstoši jaunajām novadu robežām

Latvijas Pasts aicina pasta pakalpojumu izmantotājus nomainīt adrešu pierakstus teritorijās, kur administratīvi teritoriālās reformas rezultātā ir notikusi novadu apvienošana. Maksimāli precīzs adreses pieraksts palīdz...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: