Uzņēmuma likviditātes atbalstam – ALTUM apgrozāmo līdzekļu aizdevums

Pēc Altum informācijas

(1)
Foto: ELEVATE from Pexels

Saimnieciskās darbības veicējiem – komersantiem, lauksaimniekiem un zivsaimniekiem, kuru darbību ietekmējuši Covid-19 ierobežošanai veiktie pasākumi, iespējams saņemt ALTUM apgrozāmo līdzekļu aizdevumu kā uzņēmuma likviditātes atbalstu. Aizdevuma apjoms var būt līdz 1 miljonam EUR, bet kopējais aizdevums nevar pārsniegt vismaz vienu no kritērijiem:

  • 25% no apgrozījuma 2019.gadā;
  • divkāršu izdevumus par atalgojumu (t.sk sociālās iemaksas) 2019.gadā (2019.gada dibinātiem plānotais apjoms divos gados);
  • nepieciešamais likviditātes apjomu darbības nodrošināšanai turpmākajiem 12 mēnešiem,

Aizdevuma termiņš ir 1 līdz 3 gadiem ar iespējamām kredīta brīvdienām līdz 12 mēnešiem. Aizdevumam ir samazinātas nodrošinājuma prasības un procentu likme.

Aizdevums netiek piemērots citu aizdevumu refinansēšanai (pamatsummu maksājumiem, saistīto uzņēmumu parādu nomaksai, parādu maksājumiem, kas izveidojušies pirms 2020.gada marta, dividenžu izmaksai utml.).

Tāpat to var atteikt, ja:

  • nav pamatota negatīva Covid-19 ietekme uz saimniecisko darbību;
  • ja uzņēmums bija finanšu grūtībās līdz 2019.gada 31.decembrim;
  • tādām nozarēm, kas saistītas ar zartspēlēm, finanšu starpniecībai, ieroču, tabakas, alkohola tirdzniecībai, operācijām ar nekustamo īpašumu u.c.

Lai saņemtu aizdevumu, attiecībā uz nodokļu nomaksu jāizpildās vienam no nosacījumiem:

 • nav aktuāli nodokļu parādi virs 150 EUR vai aizņēmējs ir vienojies ar VID par nodokļa parāda atmaksas kārtību;
 • 2019.gada 26.decembrī  nebija aktuāli nodokļu parādi virs 150 EUR vai aizņēmējs bija vienojies ar VID par nodokļa parāda atmaksas kārtību;
 • 2020.gada 7.martā  nebija aktuāli nodokļu parādi virs 150 EUR vai aizņēmējs bija vienojies ar VID par nodokļa parāda atmaksas kārtību.

Piesakoties aizdevumam, jāapliecina, ka aizdevums nepieciešams likviditātes atbalstam negatīvas Covid-19 krīzes ietekmē, kā arī uzņēmumam uz 31.12.2019. nav nodokļu parādi, maksājumu kavējumi, ar aizdevumu netiks finansētas darbības neatbalstāmas nozarēs, aizņēmums netiks novirzīts citu aizņēmumu refinansēšanai un pamatsummu maksājumiem, saistīto uzņēmumu parādu nomaksai, parādu maksājumiem, kas izveidojušies pirms 2020.gada marta, dividenžu izmaksai.

Pirms pieteikties ALTUM aizdevumam, veicamas pārrunas ar komercbanku par tās iespējām finansēt uzņēmumu, t.sk. ar ALTUM garantijas iespēju. Ja komercbanka ir atteikusi, tad ir iespēja pieteikties ALTUM aizdevumam.

Jāatgādina, ka šis aizdevums paredzēts apgrozāmo līdzekļu finansēšanai un to nevar izmantot:

 • ilgtermiņa aktīvu iegādei;
 • esošo aizdevumu pamatsummas maksājumiem (Altum, kredītiestādes vai citiem kreditoriem);
 • piegādātāju parādu maksājumiem, kas izveidojušies pirms 2019.gada 31.decembra;
 • saistīto uzņēmumu parādu, krājumu un citu apgrozāmo līdzekļu samaksai;
 • dividenžu izmaksai.

Kā pierādīt, ka uzņēmumam ir problēmas sakarā ar COVID-19?

ALTUM norāda, ka katram uzņēmumam būs sava ietekme un attiecīgi savs veids kā pierādīt, proti, svarīga jebkāda aizdevuma saņēmēja sniegtā operatīvā informācija par Covid-19 ietekmi uz saimniecisko darbību. Aizdevumam pieteikumam pievienojumi dokumenti, kas pamato Covid – 19 ietekmi uz uzņēmuma finanšu situāciju, piemēram, operatīvie finanšu dati, konta pārskati, dati par atteiktiem pasūtījumiem, neapmaksātiem rēķiniem, nepieciešamās likviditātes vajadzības apjoma aprēķini u.c.

Ja uzņēmumam ir saistības Altum vai pie cita kreditora un aizņēmējs nevar veikt šo saistību maksājumus, tad jāveic esošo saistību restrukturizācija, t.i. jāveic izmaiņas aizdevuma pamatsummas atmaksas grafikā, jo Covid-19 aizdevumu nevar izmantot citu aizdevumu pamatsummas maksājumiem.

Cik lielu krīzes aizdevuma summu var saņemt?

Apgrozāmo līdzekļu aizdevumu programmas aizdevumu summa saistīto personu grupai  nepārsniedz 1 000 000 EUR, bet aizdevums nevar pārsniegt vienu no minētajiem rādītājiem:

 • 25% no aizņēmēja apgrozījuma 2019.gadā;
 • divkāršus aizņēmēja kopējos izdevumus par atalgojumu darbiniekiem (t.sk sociālās iemaksas) 2019.gadā vai pēdējā pieejamā gadā. Ja aizņēmējs dibināts pēc 2019.gada 1.janvāra, aizdevuma apjoms nevar pārsniegt paredzamo atalgojuma apmēru pirmajos divos darbības gados;
 • nepieciešamo likviditātes vajadzības apjomu darbības nodrošināšanai turpmākiem 12 mēnešiem saskaņā ar aizdevuma pieteikumā norādīto nepieciešamās likviditātes vajadzības apjoma aprēķinu.

Aizdevuma minimālā aizdevuma summa nav ierobežota.

Vai aizdevumam nepieciešams nodrošinājums?

Līdz 100 000 EUR nepieciešams īpašnieka galvojumu 100% apmērā un nav nepieciešams cits nodrošinājums. Ar galvojumu uzņēmuma īpašnieki apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par uzņēmumu.

Virs 100 000 EUR vajadzēs nodrošinājumu. Derīgi nodrošinājuma veidi:

 • nekustamais īpašums, kustama manta – komercķīlas, galvojumi;
 • aizņēmēja manta kā lietu kopība un tās nākotnes sastāvdaļas;
 • nekustamais īpašums (aizņēmējam, tā saistītajiem uzņēmumiem, īpašniekam vai trešajai personai piederošs);
 • cits nodrošinājums

Tāpat būs jāpiesaista aizņēmēja īpašnieka galvojums/-i 100% apmērā, ja aizdevuma nodrošinājums koeficients ir lielāks par 85%. Savukārt nekustamajam īpašuma nodrošinājumam jābūt vērtējumam –  sertificēts vērtējums ir derīgs, ja tas ir sagatavots pēc 01.01.2019.

Pieteikties apgrozāmo līdzekļu aizdevumam var: https://mans.altum.lv/ sadaļā PIETEIKUMI -> Pieteikums apgrozāmo līdzekļu aizdevumam (Covid – 19).

Pieslēgties ir iespējams attālināti, autentificējoties ar Latvija.lv. Jāizmanto fiziskas personas autentificēšanās līdzekļi – internetbankas pieejas, e-paraksts vai e-paraksts mobile. Personai, kura veic uzņēmuma attālināto reģistrāciju, ir jābūt uzņēmuma amatpersonai vai prokūristam ar tiesībām pārstāvēt uzņēmumu.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(1)