Uzņēmums pats var noteikt ēku nolietojamo vērtību

7
(0)

Jautājums. Uzņēmuma īpašnieks grib noteikt "lūžņu" vērtību ēkām, lai tās pēc amortizēšanās nebūtu 0. Kā to pareizi izdarīt? Saskaņā ar kādiem normatīvajiem aktiem to var veikt, un vai to var veikt paši uzņēmuma darbinieki, vai arī jāpieaicina attiecīgi speciālisti? Atbildi sagatavoja Valsts ieņēmumu dienests. Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 41.punktā ir noteikts, ka grāmatvedības organizācijas dokumentos nosaka kārtību, kādā dokumentē, novērtē un uzskaita uzņēmuma saimnieciskos darījumus, mantu un saistības. Saskaņā ar Gada pārskatu likuma 27.pantā noteikto tādu ilgtermiņa ieguldījumu objektu sākotnējā vērtība, kuru lietderīgās lietošanas laiks ir ierobežots, pakāpeniski jānoraksta (jāamortizē) paredzētajā lietderīgās…

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties