Vadlīnijas sniedz stratēģiskus padomus veiksmīgai nodokļu strīdu atrisināšanai

Sagatavots pēc BDO Latvia informācijas

(0)

Vai zinājāt, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) audita procesu balsta uz nodokļu maksātāja riska novērtēšanu un ka šis izvērtēšanas process ir automatizēts? Kā norāda BDO Latvia vadošie speciālisti, nodokļu administrācija auditu veic, ja riska izvērtēšanas procesā konstatēts:

  • kļūdas darījumu attaisnojošos dokumentos (tehniskās kļūdas);
  • netipiska saimnieciskā darbība;
  • saimnieciskā darbība, kas rezultējas ar sistemātiskiem zaudējumiem;
  • darījumi tiek veikti ar uzņēmumiem, kuri iepriekš bijuši iesaistīti krāpnieciskās darbībās;
  • no citām valsts institūcijām un ārzemju nodokļu administrācijas saņemta informācija par nodokļu riskiem.

Fiziskām personām nodokļu risks tiek izsvērts, izmantojot datus, kas automātiski saņemti no citu nodokļu maksātāju sniegtajām deklarācijām un VID veiktajiem nodokļu kontroles pasākumiem, bankām, valsts institūcijām (zemesgrāmatu nodaļas, Uzņēmumu reģistra, transportlīdzekļu reģistra) un ārzemju nodokļu administrācijām.

Pirms tiek uzsākts nodokļu audits, VID dod nodokļu maksātājam 30 dienas laika, lai veiktu pašizvērtējumu par nodokļu statusu un brīvprātīgi veiktu nepieciešamos nodokļu maksājumus Valsts kasei.

Ja nodokļu maksājums tiek veikts pēc pašizvērtējuma, soda nauda netiek piemērota.

Nodokļu maksātājam, pēc nodokļu audita rezultātu stāšanās spēkā, viena mēneša laikā ir tiesības pārsūdzēt VID audita rezultātus ar rakstveida sūdzību, vēršoties pie VID ģenerāldirektora. Savukārt nodokļu maksātājam ir tiesības vērsties Administratīvajā rajona tiesā, lai sāktu nodokļu tiesvedību viena mēneša laikā pēc tam, kad VID ģenerāldirektors pieņēmis gala lēmumu nodokļu maksātāja lietā.

Pieteicējs var iesniegt pierādījumus, lai pamatotu savu pieteikumu pirmās instances tiesā, ne tikai līdz ar prasības iesniegšanu, bet arī vēlākās stadijās, ja pieteicējs to uzskata par nepieciešamu. Tiesa pieņems tikai tādus pierādījumus, kas ir attiecināmi uz lietu. Ja pierādījumi ir bijuši pieejami pieteicējam un tie bez attaisnojoša iemesla nav tikuši iesniegti, kamēr lieta atradusies VID, tad tiesa pierādījumus vērtē kritiski.

Iesniedzot pieteikumu tiesā, pieteicējam jāmaksā tiesas nodeva 30 EUR apmērā (pirmā instance).

Šādus padomus sniedz BDO Latvia vadošie partneri Vita Liberte, Jānis Zelmenis kopā ar nodokļu konsultācijas nodaļas vadītāju Jeļenu Bārtuli un nodokļu projektu vadītāju Valtu Stūrmani sagatavotajās “Vadlīnijas par Latvijas administratīvo un krimināltiesību praksi 2019“, kas kalpo kā praktisks ceļvedis dažāda lieluma uzņēmumu vadītājiem, juristiem, nodokļu konsultantiem, sniedzot visaptverošu pārskatu par svarīgākajiem nodokļu strīdu aspektiem, ietverot nodokļu strīdu izcelsmi un cēloņus, valsts izmantotos mehānismus, apkarojot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un krāpšanuVadlīnijas sniedz arī priekšstatu par iespējamām tiesāšanās procesa izmaksām un statistikas datiem nodokļu strīdos. Vadlīnijās ir iespēja iegūt noderīgu informāciju par visām nodokļu tiesvedības stadijām gan vietējos, gan pārrobežu strīdos.

Vadlīnijas var lejuplādēt šeit

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)