0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

JAUTĀJUMI UN ATBILDESGRĀMATVEDĪBAVai fiziskai personai, kas strādā uz uzņēmuma līguma pamata, pienākas dīkstāves pabalsts?

Vai fiziskai personai, kas strādā uz uzņēmuma līguma pamata, pienākas dīkstāves pabalsts?

Valsts ieņēmumu dienesta informācija

Valsts ieņēmumu dienests (VID) regulāri papildina "Vadlīnijas par atbalsta par dīkstāvi sniegšanas kārtību darba devējiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem", sniedzot atbildes uz jautājumiem, kas radušies saistībā ar atbalsta piešķiršanu par dīkstāvē esošajiem nodokļu maksātājiem Covid-19 apkarošanai noteikto ierobežojumu dēļ. Jautājums: Uzņēmums noslēdzis uzņēmuma līgumu ar fizisko personu, kura nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicēja. Uzņēmums maksā par šo personu visus darba algas nodokļus - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) un iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Vai par šo darbinieku drīkst iesniegt iesniegumu atbalsta par dīkstāvi saņemšanai? Par…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Engin Akyurt from Pexels

Valsts ieņēmumu dienests (VID) regulāri papildina "Vadlīnijas par atbalsta par dīkstāvi sniegšanas kārtību darba devējiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem", sniedzot atbildes uz jautājumiem, kas radušies saistībā ar atbalsta piešķiršanu par dīkstāvē esošajiem nodokļu maksātājiem Covid-19 apkarošanai noteikto ierobežojumu dēļ.

Jautājums: Uzņēmums noslēdzis uzņēmuma līgumu ar fizisko personu, kura nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicēja. Uzņēmums maksā par šo personu visus darba algas nodokļus - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) un iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Vai par šo darbinieku drīkst iesniegt iesniegumu atbalsta par dīkstāvi saņemšanai?

Par atbalstu par dīkstāvi uzskata atbalstu dīkstāvē esošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai. Darbinieks ir fiziskā persona, kas uz darba līguma pamata par nolīgto darba samaksu veic noteiktu darbu darba devēja vadībā.

Savukārt, ja darba devējs ar fizisko personu ir noslēdzis uzņēmuma līgumu, ar to saprot, ka viena puse uzņemas izpildīt otrai par zināmu atlīdzību ar saviem darba rīkiem un ierīcēm kādu pasūtījumu, izgatavot kādu lietu vai izvest galā kādu pasākumu.

Ņemot vērā minēto, darba devējs nevar pieteikt tādu fizisko personu atbalsta par dīkstāvi saņemšanai, ar kuru ir noslēgts uzņēmuma līgums. Ja fiziskā persona, ar kuru darba devējs ir noslēdzis uzņēmuma līgumu, būtu VID reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, tā varētu pieteikties atbalsta par dīkstāvi saņemšanai kā pašnodarbinātā persona.

Jautājums: Darba devēja darbiniekam no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim bija darbnespējas lapa B. Minētais darbinieks darba pienākumus atsāka pildīt 2020. gada 30. decembrī. Vai darba devējs var pieprasīt atbalstu par 2021. gada janvāri darbiniekam, kuram laikposmā no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim nebija darba ienākumi?

Atbalsta par dīkstāvi izmaksas mērķis ir palīdzēt krīzes skartajam darba devējam pārvarēt pārejošu darba krīzi, daļēji kompensējot neizmaksātās darba algas tā darbiniekiem. Tādējādi, ņemot vērā, ka darbiniekam darba alga 2020. gada augustā –oktobrī netika aprēķināta saistībā ar minētās personas darbnespēju, viņam ir piešķirams atbalsts par dīkstāvi par 2021. gada janvāri, to aprēķinot atbilstoši MK noteikumu Nr.709 6.1. apakšpunktā noteiktajam minimālajam dīkstāves apmēram.

Jautājums: Vai, esot darba attiecībās ar krīzes skarto uzņēmumu (uzņēmums nestrādā un darbiniekiem noformēts bezalgas atvaļinājums), var saņemt atbalstu par dīkstāvi?

Atbilstoši Darba likuma 74.panta otrajai daļai dīkstāve ir situācija, kad darba devējs darbinieku nenodarbina vai arī neveic darbinieka saistības izpildījuma pieņemšanai nepieciešamās darbības. No minētā izriet, ka ar dīkstāvi jāsaprot situācija, kad darbinieks ir gatavs veikt darba pienākumus, bet darba devējs tādu vai citādu apsvērumu dēļ to nenodrošina vai nespēj nodrošināt ar darbu. Ja darbinieki atrodas bezalgas atvaļinājumā, tas nozīmē, ka viņi nav gatavi veikt darba pienākumus, un tādējādi darba devējs nevar pieteikt tos atbalsta par dīkstāvi saņemšanai.

Jautājums: Saimnieciskās darbības veicējs 2020. gada decembrī ir samaksājis patentmaksu par 2021. gada pirmo pusgadu. Līdz 2021. gada janvārim saimnieciskā darbība nebija veikta. Vai pienāksies atbalsts par dīkstāvi par 2021. gada janvāri?

Atbalsts par dīkstāvi par 2021. gada janvāri patentmaksātājam nepienākas, jo viņš neatbilst MK noteikumu Nr.709 3. punktam, kas nosaka, ka atbalstam par dīkstāvi ir tiesīgi pieteikties patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros patentmaksātājs faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %. Konkrētajā situācijā patentmaksātājam nav ieņēmumu samazināšanās noteikšanas

Jautājums: 2021. gada janvārī nodokļu maksātājs, kurš kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, saņēma ieņēmumus par 2020. gada decembrī sniegtajiem pakalpojumiem. Kura mēneša ieņēmumos no saimnieciskās darbības ir jānorāda šie ieņēmumi – 2020. gada decembra vai 2021. gada janvāra?

Saskaņā ar likuma Par grāmatvedību 5. panta trešās daļas nosacījumiem par saimnieciskā darījuma dienu uzskata attiecīgi naudas saņemšanas vai maksāšanas dienu. Saimnieciskās darbības veicēji, kuri kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, ieņēmumus uzskaita pēc kases principa – kad tie ir saņemti. Ņemot vērā minēto, ieņēmumi ir jānorāda 2021 .gada janvārī gūtajos ieņēmumos no saimnieciskās darbības.

Jautājumus saistībā ar subsīdiju piešķiršanu var skatīt VID aktualizētajās Vadlīnijās par atbalsta algu subsīdijai sniegšanas kārtību darba devējiem (uz 27.01.2021.)

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: