0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

VISI RAKSTIVai izmaksas par dīķa rakšanas darbiem jāuzskaita kā pamatlīdzekļa izveidošanas izmaksas?

Vai izmaksas par dīķa rakšanas darbiem jāuzskaita kā pamatlīdzekļa izveidošanas izmaksas?

Jautājums: SIA nomā zemi no fiziskām personām. Uz tās tiek izrakti dīķi. Izrakto smilti SIA realizē ( ir saņemta būvatļauja, izstrādāts tehniskais projekts, saņemta derīgo resursu lietošanas atļauja). Lai atsegtu derīgo smilti, augsnes virskārtas noņemšanas un izlīdzināšanas darbiem tiek izmantoti cita uzņēmuma tehnikas pakalpojumi. Smilts iekraušanu un transportēšanu pamatā veic pircējs ar savu tehniku. Vai dīķa izrakšana ir uzskatāma kā būve? Vai izmaksas par rakšanas darbiem jāuzskaita kā pamatlīdzekļa izveidošanas izmaksas, vai kā ieguldījums nomātajos pamatlīdzekļos vai var norakstīt perioda saimnieciskās darbības izmaksās. Atbildi sniedz Valsts ieņēmumu dienests Saskaņā ar Gada pārskatu likuma 15.pantu līdzekļi, kas paredzēti ilgai lietošanai vai…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Jautājums: SIA nomā zemi no fiziskām personām. Uz tās tiek izrakti dīķi. Izrakto smilti SIA realizē ( ir saņemta būvatļauja, izstrādāts tehniskais projekts, saņemta derīgo resursu lietošanas atļauja). Lai atsegtu derīgo smilti, augsnes virskārtas noņemšanas un izlīdzināšanas darbiem tiek izmantoti cita uzņēmuma tehnikas pakalpojumi. Smilts iekraušanu un transportēšanu pamatā veic pircējs ar savu tehniku. Vai dīķa izrakšana ir uzskatāma kā būve? Vai izmaksas par rakšanas darbiem jāuzskaita kā pamatlīdzekļa izveidošanas izmaksas, vai kā ieguldījums nomātajos pamatlīdzekļos vai var norakstīt perioda saimnieciskās darbības izmaksās. Atbildi sniedz Valsts ieņēmumu dienests Saskaņā ar Gada pārskatu likuma 15.pantu līdzekļi, kas paredzēti ilgai lietošanai vai ieguldīti ilglietojamā īpašumā, ir ilgtermiņa ieguldījumi. Citi līdzekļi ir apgrozāmie līdzekļi. Gada pārskatu likuma 27.pants nosaka, tādu ilgtermiņa ieguldījumu objektu sākotnējā vērtība, kuru lietderīgās lietošanas laiks ir ierobežots, pakāpeniski jānoraksta (jāamortizē) paredzētajā lietošanas laikā. Zemes gabala sākotnējo vērtību nedrīkst pakļaut norakstīšanai (amortizācijai). Saskaņā ar Būvniecības likuma 1.panta 1.punktu būve ir būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija. Tātad, ja dīķis ir darināts no būvmateriāliem un būvelementiem, un ir tapis būvdarbos, tad tas ir uzskatāms par būvi Būvniecības likuma izpratnē. Savukārt Gada pārskatu likuma 10.pantā sniegtās bilances shēmas posteņu grupā „Pamatlīdzekļi” iekļauts postenis „Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos”. Grāmatvedības principi, kas jāņem vērā, novērtējot gada pārskata posteņus, ir noteikti Gada pārskatu likuma 25.panta pirmajā daļā. Atbilstoši šīs daļas 4.punktam peļņas vai zaudējumu aprēķinā jāietver ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas jāsaskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos. Saskaņā ar Gada pārskatu likuma 25.panta pirmās daļas 8.punktā noteikto sabiedrības saimnieciskie darījumi jāiegrāmato un jāatspoguļo gada pārskatā, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu. Ņemot vērā minēto, sabiedrībai izmaksas par dīķa rakšanas darbiem, jāuzskaita bilances posteņu grupas „Pamatlīdzekļi” postenī „Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos” un peļņas vai zaudējumu aprēķinā jāiekļauj pakāpeniski nomas līguma laikā. Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 13.panta septītajā daļā ir noteikts, ja pamatlīdzekļi ir nomāti ar izpirkuma tiesībām, to nolietojuma un rekonstrukcijas, uzlabošanas un atjaunošanas izmaksas noraksta tā, it kā pamatlīdzekļi būtu nomnieka īpašums. Savukārt, saskaņā ar likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 13.panta astoto daļu, ja pamatlīdzekļi ir nomāti bez izpirkuma tiesībām un tie pēc nomas termiņa izbeigšanās jāatdod īpašniekam, kā arī ja nomas līgumā ir paredzēta pamatlīdzekļu rekonstrukcija, uzlabošana vai atjaunošana, šo izmaksu summa nomniekam jānoraksta vienlīdzīgās daļās atlikušajā nomas periodā. Ja saskaņā ar līgumu iznomātājs kompensē nomniekam šīs rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas izmaksas, šī izmaksu summa jāiekļauj nomnieka apliekamajā ienākumā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: