0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

Home 1. attēls Ēnu ekonomiku veidojošās komponentes Latvijā 2017.–2021. g., % no kopējā ēnu ekonomikas apjoma 1. attēls Ēnu ekonomiku veidojošās komponentes Latvijā 2017.–2021. g., % no kopējā ēnu ekonomikas apjoma

1. attēls Ēnu ekonomiku veidojošās komponentes Latvijā 2017.–2021. g., % no kopējā ēnu ekonomikas apjoma

1. attēls Ēnu ekonomiku veidojošās komponentes Latvijā 2017.–2021. g., % no kopējā ēnu ekonomikas apjoma

1. attēls
Ēnu ekonomiku veidojošās komponentes Latvijā 2017.–2021. g.,
% no kopējā ēnu ekonomikas apjoma

jaunieši ir gatavi kļūt par nodokļu maksātājiem
2. attēls Ēnu ekonomikas apmērs pa nozarēm Latvijā 2017.–2021. g., % no nozares IKP