Vai bērna klausītāja statuss augstskolā ļauj vienam no vecākiem piemērot algai atvieglojumu par apgādājamo?

0
3
(0)

Jautājums: Vai drīkst piemērot algai atvieglojumu par apgādājamo, ja bērns augstskolā ir klausītāja statusā? Iepriekšējā mācību gadā nav nokārtots viens mācību priekšmets, līdz ar to visu šo mācību gadu drīkst apmeklēt šo vienu priekšmetu, un nav students, bet klausītājs. Dēlam 22 gadi, algotu darbu nestrādā. Atbildi sagatavojis Valsts ieņēmumu dienests. Nodokļa maksātājam ir paredzēts nodokļa atvieglojums par apgādājamo personu - par bērnu, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Situācijā, ja dēls kā klausītājs apgūst konkrēta mācību priekšmeta studiju kursu, bet pirms tam ir notikusi eksmatrikulācija (studenta izslēgšana…

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties