0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIValdība apstiprina grozījumus likumā par nekustamā īpašuma nodokli

Valdība apstiprina grozījumus likumā par nekustamā īpašuma nodokli

Otrdien, 22. novembrī Ministru kabinets (MK) apstiprināja Finanšu ministrijas (FM) sagatavotos priekšlikumus grozījumiem likumā par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN). Grozījumi dod lielākas tiesības pašvaldībām lemt par nodokļu atvieglojumu piešķiršanu vai atsevišķu nodokļa maksātāju kategoriju atbrīvošanu no nodokļa, kā arī tiesības variēt ar likmi likuma noteiktajos ietvaros, informē Lelde Kaunese, Finanšu ministrijas Komunikācijas nodaļas eksperte. Likumprojekts nosaka, ka ar nodokli netiks apliktas sociālās dzīvojamās mājas un sociālie dzīvokļi, jo nekustamā īpašuma nodokli par šiem nekustamajiem īpašumiem sedz pašvaldība. Grozījumi paredz aplikt ar nodokli arī reliģiskām organizācijām piederošas dzīvojamās mājas un tām piekritīgo zemi, kā izņēmumu nosakot dzīvojamās mājas, kuras tiek izmantotas…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Otrdien, 22. novembrī Ministru kabinets (MK) apstiprināja Finanšu ministrijas (FM) sagatavotos priekšlikumus grozījumiem likumā par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN). Grozījumi dod lielākas tiesības pašvaldībām lemt par nodokļu atvieglojumu piešķiršanu vai atsevišķu nodokļa maksātāju kategoriju atbrīvošanu no nodokļa, kā arī tiesības variēt ar likmi likuma noteiktajos ietvaros, informē Lelde Kaunese, Finanšu ministrijas Komunikācijas nodaļas eksperte. Likumprojekts nosaka, ka ar nodokli netiks apliktas sociālās dzīvojamās mājas un sociālie dzīvokļi, jo nekustamā īpašuma nodokli par šiem nekustamajiem īpašumiem sedz pašvaldība. Grozījumi paredz aplikt ar nodokli arī reliģiskām organizācijām piederošas dzīvojamās mājas un tām piekritīgo zemi, kā izņēmumu nosakot dzīvojamās mājas, kuras tiek izmantotas reliģiskajā darbībā, labdarībai vai sociālajai aprūpei. Saskaņā ar pašreizējo regulējumu reliģiskām organizācijām piederošas dzīvojamās mājas un tām piekritīgā zeme ar nodokli nav apliekamas. Savukārt ar nodokli turpmāk neaplikt paredzēts tikai tās dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība nepārsniedz 25 m2, vienlaicīgi deleģējot tiesības pašvaldībām ar saistošiem noteikumiem noteikt, ka ar nodokli nav apliekamas arī dzīvojamo māju palīgēkas ar lielāku platību, izņemot palīgēkas – garāžas, lai novērstu pastāvošo nevienlīdzīgo attieksmi nodokļa uzlikšanā attiecībā pret garāžu īpašniekiem, kuru garāžas atrodas dzīvojamās mājas sastāvā un ir apliekamas ar nodokli, un tiem, kuru garāžas atrodas atsevišķi no dzīvojamās mājas un nav nodokļa objekts. Lai novērstu situāciju, kad daļai iedzīvotāju nekustamā īpašuma nodoklis kļūst neatbilstošs maksātspējai, likumprojekts paredz tiesības pašvaldībām lemt par nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma zemei piemērošanas turpināšanu 2012. gadā, t.sk., nosakot arī ierobežojuma procentuālo apmēru. Likumprojekts paredz, ka ar 2012. gadu pašvaldības varēs pieņemt lēmumu par atsevišķu inženierbūvju kategoriju noteikšanu par nodokļa objektu. Tie ir laukumi, kuri tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, un valsts, pašvaldību, valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību īpašumā esošas inženierbūves, kuras iznomātas citai personai saimnieciskās darbības veikšanai, jo nav pamatojuma minēto nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, neaplikt ar nodokli. Lai novērstu situācijas, kad par inženierbūvi, kas nav reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, nodoklis netiek aprēķināts, kā arī lai stimulētu nodokļa maksātājus reģistrēt inženierbūves Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, likumprojekts paredz par šādām būvēm nodokli aprēķināt 1,5 procentu apmērā no inženierbūvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības. Vēl ar 2012. gadu pašvaldībām plānots deleģēt tiesības sagruvušām, vidi degradējošām un draudus cilvēku drošībai radošām ēkām piemērot nodokļa likmi 3% apmērā par ēku (no ēkai piekritīgās zemes kadastrālās vērtības), lai veicinātu to nojaukšanu un vides sakārtošanu. Lai novērstu iespējamu izvairīšanos no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas personām, kuras nav paziņojušas pašvaldībai adresi, kurā tās ir sasniedzamas, likumprojektā iekļauta norma, kas paredz, ka maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājās spēkā kārtējā taksācijas gada 22. martā. Ņemot vērā, ka dažādu pašvaldību nodokļu maksātājiem aprēķinātās NĪN summas ir ļoti atšķirīgas (pašvaldībās ar augstāku nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību aprēķinātās nodokļa summas ir pat būtiski augstākas nekā pašvaldībās ar zemu īpašumu kadastrālo vērtību), ka būtiski atšķirīgas ir arī parādu summas un to, ka šo parādu atgūšana ir saistīta ar ievērojamu pašvaldību administratīvo resursu patērēšanu, kā arī, ņemot vērā pašvaldību tiesību paplašināšanu nodokļa noteikšanā no 2013. gada,  pašvaldībām paredzēts deleģēt tiesības pašām noteikt termiņu, kādā veicams nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas process, nosakot pieļaujamo maksimālo termiņu – 7 gadi. Savukārt ar 2013. gadu pašvaldībām paredzētas tiesības lemt par piemērojamo nodokļa likmi likumā noteiktā likmes intervāla robežās. Vēl ar 2013. gadu pašvaldībām tiek deleģētas tiesības īpašos gadījumos, izvērtējot konkrēta nodokļa maksātāja sociālo situāciju un maksātspēju, pieņemt lēmumu par nodokļa maksājumu atlikšanu līdz nekustamā īpašuma tiesību pārejai citai personai. Likumprojekts arī paredz ar 2013. gadu neizīrētajām, juridiskajām personām piederošajām dzīvojamām mājām, kuras netiek izmantotas dzīvošanai, piemērot nodokļa likmi 1,5% no kadastrālās vērtības, lai veicinātu īres tirgus attīstību. Pašvaldības ar likumu sev deleģētās tiesības varēs realizēt, pieņemot attiecīgus saistošos noteikumus, bet attiecībā uz 2012. gadu, pieņemot domes lēmumu. Ar likumprojektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40233925&mode=mk&date=2011-11-22.