0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIValdībā skata priekšlikumus nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai 2012. gadā un turpmāk

Valdībā skata priekšlikumus nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai 2012. gadā un turpmāk

Šonedēl, 8. novembrī, Ministru kabinetā (MK) tika skatīts Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais  informatīvais ziņojums par priekšlikumiem nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanai 2012. gadā un turpmākajos gados. Informatīvā ziņojuma reformas būtība ir dot lielākas tiesības pašvaldībām, tai skaitā likumā noteiktajos ietvaros pašām variēt ar likmi un lemt par nodokļu atvieglojumu piešķiršanu vai pat atsevišķu nodokļa maksātāju kategoriju atbrīvošanu no nodokļa. Šo pasākumu ieviešanas rezultātā paredzama pozitīva fiskālā ietekme, informē Lelde Kaunese, Finanšu ministrijas  Komunikācijas nodaļas eksperte. 2012. gadā plānotas vairākas nozīmīgas izmaiņas, piemēram, nesaglabāt likumā noteikto 25% nodokļa pieauguma ierobežojumu un dot tiesības pašvaldībām pašām lemt par nodokļa pieauguma ierobežojumu zemei,…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Šonedēl, 8. novembrī, Ministru kabinetā (MK) tika skatīts Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais  informatīvais ziņojums par priekšlikumiem nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanai 2012. gadā un turpmākajos gados. Informatīvā ziņojuma reformas būtība ir dot lielākas tiesības pašvaldībām, tai skaitā likumā noteiktajos ietvaros pašām variēt ar likmi un lemt par nodokļu atvieglojumu piešķiršanu vai pat atsevišķu nodokļa maksātāju kategoriju atbrīvošanu no nodokļa. Šo pasākumu ieviešanas rezultātā paredzama pozitīva fiskālā ietekme, informē Lelde Kaunese, Finanšu ministrijas  Komunikācijas nodaļas eksperte. 2012. gadā plānotas vairākas nozīmīgas izmaiņas, piemēram, nesaglabāt likumā noteikto 25% nodokļa pieauguma ierobežojumu un dot tiesības pašvaldībām pašām lemt par nodokļa pieauguma ierobežojumu zemei, t.sk. procentuālo apmēru, vai par nodokļa apmēra saglabāšanu iepriekšējā gada līmenī. Tāpat paredzēts aplikt ar nodokli dzīvojamo māju palīgēkas, izņemot mazākas, kas mazākas par 25 kv.m, vienlaikus dodot pašvaldībām tiesības lemt par dzīvojamo māju palīgēku neaplikšanu. Izņēmums ir garāžas, (arī kooperatīvo sabiedrību garāžu īpašnieku garāžas un garāžu īpašnieku biedrību garāžas), kas, sākot ar 2012. gadu, neatkarīgi no to platības būs nodokļa objekts, piemērojot tām tādas pašas likmes kā dzīvojamām mājām. Tas nepieciešams, lai novērstu netaisnīgo situāciju, kad šobrīd dzīvojamās mājās esošas garāžas tiek apliktas ar nodokli, bet atsevišķi stāvošas – netiek. Nākamajā gadā plānots aplikt ar nodokli arī reliģisko organizāciju dzīvojamās mājas un tām piekritīgo zemi, lai novērstu situāciju, kad nodokli par dzīvojamo māju nav jāmaksā tikai tādēļ, ka māja pieder reliģiskai organizācijai. Tāpat plānots likumā paredzēt pašvaldībām tiesības aplikt ar nodokli inženierbūves (laukumus), kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi un valsts, pašvaldības, valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību īpašumā esošās inženierbūves, kas iznomātas citai personai saimnieciskās darbības veikšanai Attiecībā uz pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķiniem, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, paredzēts samazināt NĪN iekasējamības koeficientu, nosakot to ēkām 0,8 (2011. gadā – 0,85) un zemei, dzīvojamām mājām, inženierbūvēm 0,85 (2011. gadā – 0,9). Tāpat NĪN prognozē plānots neiekļaut dzīvojamo māju palīgēkas un garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžas, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. Pašvaldību iesniegtās NĪN prognozes jāizmanto pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu veikšanai. Vienlaikus, paredzot iespēju izvērtēt pašvaldību iesniegtās NĪN prognozes, un gadījumā, ja tiek konstatētas pamatotas problēmas attiecībā uz iespēju attiecīgo prognozi (vai tās daļu) iekasēt, jāsniedz Ministru kabinetam priekšlikumi situācijas sakārtošanai. Savukārt, tā kā daļu no izstrādātajiem priekšlikumiem tehniski nav iespējams ieviest ar 2012. gadu, tie attiecināti uz 2013. gadu vai turpmākajiem gadiem. 2013. gadā iecerēts saglabāt pašvaldībām 2012. gadā dotās tiesības par nodokļa pieauguma zemei ierobežošanu vai saglabāšanu iepriekšējo taksācijas gadu līmenī, kā arī deleģēt tām papildu tiesības noteikt likmi likumā noteikta koridora ietvaros (0,2 – 3%), saglabājot esošās likmes kā bāzes likmes (0,2%, 0,4%, 0,6% dzīvojamām mājām, pārējiem apliekamajiem objektiem 1,5%) tām pašvaldībām, kuras nebūs pieņēmušas lēmumu saistošo noteikumu veidā par atšķirīgu nodokļa likmju piemērošanu. Turpmākajos gados nepieciešams izvērtēt iespējas nodokļa prognozi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas vajadzībām nākamajam taksācijas periodam noteikt, izmantojot iepriekšējā taksācijas gadā pašvaldībā faktiski iekasēto nodokļa summu (bez iepriekšējā gada parādiem). Plānots arī deleģēt tiesības pašvaldībām īpašos gadījumos (piemēram, kad vientuļam, trūcīgam pensionāram nav iespējas pašam noteiktajā termiņā veikt nodokļu nomaksu) pieņemt lēmumu atlikt nodokļa maksājumus līdz īpašuma tiesību pārejai, kā arī, pieņemot saistošos noteikumus,  sagruvušām, vidi degradējošām un draudus cilvēku drošībai radošām ēkām noteikt maksimālo nodokļa likmi par ēku 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Paredzēts aplikt ar nodokli 1,5% apmērā juridiskām personām piederošas, privātpersonām neizīrētas dzīvojamās mājas, kā arī dzīvojamo telpu grupas (dzīvokļus) ar mērķi veicināt īres tirgus attīstību. Atkarībā no termiņa, līdz kuram tiks nodrošināta Iedzīvotāju reģistra un Kadastra reģistra datu savietojamība (ar 2013. vai 2014.gadu), šo normu attiecināt arī uz fiziskām personām. Plānots aplikt ar nodokli tādu kapitālsabiedrību inženierbūves, kuru regulējamo sabiedrisko pakalpojumu daļa kopējā apgrozījumā ir 49% vai mazāk, un aplikt ar nodokli 1,5% apmērā juridiskām personām piederošas, privātpersonām neizīrētas mājas, kā arī dzīvojamo telpu grupas (dzīvokļus) ar mērķi veicināt īres tirgus attīstību. Priekšlikumus NĪN piemērošanai 2012. gadā un turpmākajos gados sagatavoja darba grupa, kas izveidota ar Ministru prezidenta rīkojumu un kurā bija pārstāvji no Finanšu ministrijas , Tieslietu ministrijas, Valsts Zemes dienesta, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas un dažādām pašvaldībām. Jautājumu par izmaiņām NĪN piemērošanās valdība izskatīs 2012. gada budžeta izstrādes kontekstā.