0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

PERSONĀLSDARBA DROŠĪBAValsts darba inspekcija atbildējusi uz petīciju saistībā ar valstī Covid-19 izplatības mazināšanai noteiktajiem ierobežojumiem

Valsts darba inspekcija atbildējusi uz petīciju saistībā ar valstī Covid-19 izplatības mazināšanai noteiktajiem ierobežojumiem

Pēc Valsts darba inspekcijas informācijas

Foto: Engin Akyurt from Pexels

Valsts darba inspekcijā (turpmāk – VDI) ir saņemti vairāk nekā 240 fizisku personu parakstīta petīcija par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā, sakarā ar koronavīrusa Covid-19 pandēmiju, par darba aizsardzības, darba tiesisko attiecību regulējuma, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām u.c.

VDI atbildes vēstulē norāda, ka tās kompetencē nav vērtēt normatīvo aktu, tostarp, Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (turpmāk – MK noteikumi) un Ministru kabineta 09.10.2021. rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu (turpmāk – Rīkojums) atbilstību Latvijas Republikas Satversmei vai citiem normatīvajiem aktiem. Šāda kompetence atbilstoši Satversmes tiesas likuma 1. panta pirmajai daļai un 16. pantam ir vien Satversmes tiesai.

VDI arī skaidro, ka normatīvajos aktos noteiktais pienākums atsevišķām darbinieku grupām saņemt vakcīnu pret Covid-19 atbilstoši MK noteikumos un Rīkojumā, kā arī to anotācijās norādītajam ir vērsts uz sabiedrības veselības aizsardzības nodrošināšanu, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību, un ir politiska izšķiršanās, visu ministriju un vairāku nozaru speciālistu sadarbības rezultāts. VDI nav tiesīga, pretēji ārējos normatīvajos aktos noteiktajam, noteikt darba devējiem vai valstij pienākumu segt nodarbinātajiem radušās izmaksa par Covid19 infekcijas testu veikšanu, kā arī vērtēt testēšanas izmaksu tiesiskumu un pamatotību. Vienlaikus VDI apliecina, ka gadījumos, kad darba devējs nebūs ievērojis Darba likumā un citos normatīvajos aktos noteikto darba tiesisko attiecību izbeigšanas kārtību vai būs pieļāvis citus darba tiesiskās attiecības vai darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumus, VDI rīkosies savas kompetences ietvaros, tostarp izvērtējot minētos apstākļus Administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

Papildus VDI skaidro, ka MK noteikumi izdoti, pamatojoties uz konkrētām Epidemioloģiskās drošības likuma, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma un Farmācijas likuma, bet Rīkojums – pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma, likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” un Epidemioloģiskās drošības likuma normām.

Minētajos normatīvajos aktos Ministru kabinetam noteiktais pilnvarojums dod tiesības regulēt noteiktus jautājumus.

Līdz ar to VDI ieskatā MK noteikumi un Rīkojums nav pretrunā ar Darba likumu un Darba aizsardzības likumu. Iesniegumos lūgts VDI sniegt skaidrojumu par šobrīd spēkā esošo regulējumu, kas saistīts ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu un seku novēršanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kas skar darba tiesiskās attiecības un darba aizsardzības jautājumus. Ievērojot to, ka Iesniegumos nav precizēti neskaidrie jautājumi un kopējais jautājumu loks ir plašs, kā arī to, ka normatīvais regulējums atbilstoši valstī esošajai situācijai tiek regulāri grozīts, VDI informē, ka aktuālā informācija, tajā skaitā MK noteikumā un Rīkojumā ietverto normu skaidrojums daļā, kas ir VDI kompetencē, tiek publicēta un regulāri atjaunota VDI mājaslapā.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Engin Akyurt from Pexels

Valsts darba inspekcijā (turpmāk – VDI) ir saņemti vairāk nekā 240 fizisku personu parakstīta petīcija par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā, sakarā ar koronavīrusa Covid-19 pandēmiju, par darba aizsardzības, darba tiesisko attiecību regulējuma, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām u.c.

VDI atbildes vēstulē norāda, ka tās kompetencē nav vērtēt normatīvo aktu, tostarp, Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (turpmāk – MK noteikumi) un Ministru kabineta 09.10.2021. rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu (turpmāk – Rīkojums) atbilstību Latvijas Republikas Satversmei vai citiem normatīvajiem aktiem. Šāda kompetence atbilstoši Satversmes tiesas likuma 1. panta pirmajai daļai un 16. pantam ir vien Satversmes tiesai.

VDI arī skaidro, ka normatīvajos aktos noteiktais pienākums atsevišķām darbinieku grupām saņemt vakcīnu pret Covid-19 atbilstoši MK noteikumos un Rīkojumā, kā arī to anotācijās norādītajam ir vērsts uz sabiedrības veselības aizsardzības nodrošināšanu, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību, un ir politiska izšķiršanās, visu ministriju un vairāku nozaru speciālistu sadarbības rezultāts. VDI nav tiesīga, pretēji ārējos normatīvajos aktos noteiktajam, noteikt darba devējiem vai valstij pienākumu segt nodarbinātajiem radušās izmaksa par Covid19 infekcijas testu veikšanu, kā arī vērtēt testēšanas izmaksu tiesiskumu un pamatotību. Vienlaikus VDI apliecina, ka gadījumos, kad darba devējs nebūs ievērojis Darba likumā un citos normatīvajos aktos noteikto darba tiesisko attiecību izbeigšanas kārtību vai būs pieļāvis citus darba tiesiskās attiecības vai darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumus, VDI rīkosies savas kompetences ietvaros, tostarp izvērtējot minētos apstākļus Administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

Papildus VDI skaidro, ka MK noteikumi izdoti, pamatojoties uz konkrētām Epidemioloģiskās drošības likuma, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma un Farmācijas likuma, bet Rīkojums – pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma, likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” un Epidemioloģiskās drošības likuma normām.

Minētajos normatīvajos aktos Ministru kabinetam noteiktais pilnvarojums dod tiesības regulēt noteiktus jautājumus.

Līdz ar to VDI ieskatā MK noteikumi un Rīkojums nav pretrunā ar Darba likumu un Darba aizsardzības likumu. Iesniegumos lūgts VDI sniegt skaidrojumu par šobrīd spēkā esošo regulējumu, kas saistīts ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu un seku novēršanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kas skar darba tiesiskās attiecības un darba aizsardzības jautājumus. Ievērojot to, ka Iesniegumos nav precizēti neskaidrie jautājumi un kopējais jautājumu loks ir plašs, kā arī to, ka normatīvais regulējums atbilstoši valstī esošajai situācijai tiek regulāri grozīts, VDI informē, ka aktuālā informācija, tajā skaitā MK noteikumā un Rīkojumā ietverto normu skaidrojums daļā, kas ir VDI kompetencē, tiek publicēta un regulāri atjaunota VDI mājaslapā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: