Valsts ieņēmumu dienestsValsts ieņēmumu dienests (VID)
ir finanšu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, atklāj un novērš noziedzīgus nodarījumus valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu jomā, kā arī iekasē nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam, īsteno muitas politiku un kārto muitas lietas.

Plašāka informācija par VID mērķiem, uzdevumiem un struktūru pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā „Par mums”-> http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=4&hl=1

Juridiskā adrese (oficiālās korespondences nosūtīšanai):

Latvijas Republikas
Valsts ieņēmumu dienests
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1978
Latvija

Klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā „Kontakti” -> http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=12&id=4946&hl=1

VID informatīvais tālrunis 1898 (zvanot no Latvijas) un (+371) 6700 1898 (zvanot no ārvalstīm).
Zvanot uz šo tālruni, var saņemt informāciju par šādām tēmām:

o    Nodokļi, elektroniskā deklarēšanas sistēma
o    Muita
o    Valsts amatpersonu deklarācijas un saraksti.

Konsultācijas par VID kompetencē esošajiem jautājumiem var saņemt arī jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, kā arī uzdot jautājumus konsultantiem VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā „Kontakti / Uzdot jautājumu VID, atsauksmes” -> http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=12&id=5046&hl=1

 

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA AKTUALITĀTES, KĀ ARĪ ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM UN :

– VID skaidrojums par nodokļu samaksas termiņu pagarinājumu

– Atgādinājums tiem, kuri objektīvu iemeslu dēļ nevarēja iesniegt sākumdeklarāciju.

– UZMANĪBU: kases aparāti un kases sistēmas jāpārprogrammē uz PVN likmi 21% apmērā līdz 2012.gada 30.jūnijam!

Lauksaimniecības uzņēmums (zvērkopība) saņem valsts subsīdijas par vaislas zvēriem pēc līguma ar Zvērkopības apvienību, kā arī saņem ERAF finansējumu lauku modernizācijas aktivitātēs, kura daļu ieņēmumos attiecina atbilstoši pamatlīdzekļu nolietošanās periodā 5 gados. Subsīdijas attiecinām uz peļņas zaudējumiem saņemšanas gadā, bet ERAF finansējuma 1/5 daļu no nākamo periodu ieņēmumiem uz tekošā gada ieņēmumiem Uzņēmuma ienākuma deklarācijā 69.rindā šīs abas summas uzrādām kā valsts atbalsts lauksaimniecībai, samazinot apliekamā ienākuma bāzi. Vai mēs darām pareizi?

Kā aprēķināt procentu maksājumus saskaņā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likuma  6.4.panta 2.daļu , ja pašu kapitāls ir negatīvs?

Sabiedrība slēdz līgumu ar Polijas līzinga kompāniju, kura reģistrējusies Latvijā kā pastāvīgā pārstāvniecība par operatīvo nomu. Līgumā ietverts punkts par ieturējuma nodokli, kas būtu jāietur. Likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” šāds pakalpojums nav minēts, vienīgi varbūt procentu maksājumi, kas ir atšifrēti grafikā. Kādi dokumenti jāpieprasa no šīs līzinga kompānijas un kādi grāmatojumi ir jāveic?

Uzņēmums A piedalīsies izstādē, kuru rīko uzņēmums B. Izstādes laikā uzņēmums A rīkos loteriju, kur balvu laimests nepārsniegs 500 Ls. Lai piedalītos loterijā, vajadzēs aizpildīt īsu anketu, jautājumi saistīti ar uzņēmumu A un tā produktiem. Vai šos izdevumus var uzskatīt par reklāmas izdevumiem, vai tie ir uzskatāmi par ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem?  Kā šādi izdevumi ietekmēs nodokļus?

Valsts ieņēmumu dienesta (VID)  Nodokļu pārvaldes direktora vietniece Dace Pelēkā un Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas vadītāja Kristīne Ābola sarunā ar plz.lv redaktori Ingu Radžabovu  atbild uz plz.lv lasītāju jautājumiem par kases čekiem, attaisnojuma dokumentiem un naudas izdevumus apliecinošiem dokumentiem.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informatīvais materiāls par darījumu apliecinošo dokumentu izsniegšanu, norēķinoties ar kolektīvo iepirkumu portālos iegādātajiem kuponiem.

– VID kādā zemnieku saimniecībā Bauskas novadā atklāj vairāk kā trīs tonnas nelikumīgi uzglabātas un, visticamāk, realizētas dīzeļdegvielas.

– Iesniegto sākumdeklarāciju skaits tuvojas 130 tūkstošiem.

– VID muitas kontroles punktos nodokļu maksājumus, kuru summa nepārsniedz 200 latus, var veikt ar bankas maksājumu karti.

– Līdz 2012.gada 30.jūnijam kases aparāti un kases sistēmas jāpārprogrammē uz PVN likmi 21% apmērā.

Uzņēmums A izraksta preču piegādes dokumentu uzņēmumam B 22.datuma. Uzņēmums B apmaksā šo preču piegādes dokumentu 26.datuma. Uzņēmums B saņem preces pēc to pašu preču piegādes dokumentu 27.datuma. Vai uzņēmums A sastāda preču piegādes dokumentu 22.datumā pareizi, ja uzņēmums B saņems preci tikai 27.datuma?

– Kad jādeklarē personas ienākumi no kapitāla pieauguma?

– Iesniegto sākumdeklarāciju skaits pārsniedz 120 tūkstošus.

– Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu speciālistu sagatavotais aktualizētais informatīvais materiāls „Par 2012.gada 27.marta grozījumiem Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”.

Ja debitors Lursoft datu bāzē uzrādās kā likvidēts, vai ar to pietiek, lai šo parādu atzītu kā zaudētu un par tā summu samazinātu ar  uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamo ienākumu? UIN 9.panta pirmie 3 noteikumi ir izpildīti. Ir sūtītas maksājuma atgādinājuma vēstules (ne kā ierakstītās), kreditoru prasījumam uzņēmums nav pieteicies. Tiesas lēmums par maksātnespējas procesa izbeigšanu atrodams internetā.

– VID konstatē dažādus pārkāpumus Rīgas tirgos.

– VID metodiskais materiāls uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātājiem.

Vai ir jāuzrāda uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklerācijā 2. pielikumā darījumi, kad vienīgais valdes loceklis ir pircis preces saimniecības vajadzībām par skaidru naudu (mēneša beigās tiek iesniegts avansa norēķins un uzņēmums samaksā no kases). Gada beigās uzņēmums nav pilnībā norēķinājies par avansa norēķiniem un ir palicis parādā valdes loceklim?

– Kas jāzina par par precēm, kas ar autotransportu tiks ievestas Krievijā vai Baltkrievijā?

– Valsts ieņēmumu dienesta  nodokļu speciālistu sagatavotais informatīvais materiāls „Par pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes piemērošanu no 2012.gada 1.jūlija” ar piemēriem.

– Kas jādara, ja personai objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams laikā iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju.

– VID Finanšu policijas pārvalde aptur noziedzīga grupējuma darbību.

– VID informatīvais materiāls par grozījumiem likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli.

– VID pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2012.gada maijā.

Uzņēmums vēlas pārdot saistītām uzņēmumam lietoto vieglo automašīnu par 5000 LVL. Cena noteikta kā abu pušu apmierinoša. Vai ir nepieciešams neatkarīgo ekspertu novērtējums, lai noteiktu šī mašīnas tirgus vērtību  uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas vajadzībām?

– Vēl šodien var paspēt iesniegt mantiskā stāvokļa deklarācijas.

– Papīra formāta maksājuma dokuments VID muitas iestādēs tiks uzskatīts par maksājumu apliecinošu dokumentu  vēl līdz 2012.gada 1.septembrim.

– Ar 2012.gada 1.jūniju tiek slēgts VID Jēkabpils muitas kontroles punkts.

Fiziska persona, kas nav saimnieciskās darbības veicēja, bet saņem ES vienoto platību maksājumus, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, neapliekamos ienākumos piemēro 2000 Ls. Vai izdevumos vēl var piemērot piemēram zemes nekustamā īpašuma nodokļa  (NĪN) izdevumus, pļaušanas izdevumus, degvielas izdevumus?

Laulāto personu kopīpašumā ir skaidra nauda virs Ls 10000, kas ir viena laulātā bankas kontā. Laulības līguma un mantas šķirtības nav. Vai sākumdeklarāciju aizpilda persona, kuras bankas kontā ir nauda, norādot, ka nauda ir kopīpašums, vai deklarāciju jāiesniedz abiem laulātajiem?

Vai sākot ar 01.05.2012. komersantam ir pienākums maksāt Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par darbiniekam piederošu uz patapinājuma līguma izmantotu vieglo transporta līdzekli? Patapinājuma līgumā noteikts, ka a/m tiek izmantota ne vairāk kā 14 dienas viena kalendārā mēneša laikā, par darba braucieniem tiek rakstīta ceļazīme un noteikts vidējais degvielas patēriņš uz 100 km. Komersants CSDD nav reģistrējies kā attiecīgā transportlīdzekļa turētājs.

Skaidrojums par Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 8. un 8.2 punkta piemērošanu.

– Uzmanību! Mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanas termiņš – 1. jūnijs!

– Ar 2012.gada 17.jūniju tiks ieviesta iepriekšējā informēšana par precēm, kas ar autotransportu tiks ievestas Krievijā vai Baltkrievijā.

– Papīra formāta maksājuma dokuments muitas iestādēs netiks uzskatīts par maksājumu apliecinošu dokumentu.

Dzīvojam ar sievu (abi esam pensionāri) mājā, ko iesākam celt 1995.gadā un uz doto brīdi celtniecības darbi nav pabeigti un mūsu māja nav reģistrēta Zemesgrāmatā. Kādā veidā var noteikt mājas vērtību, ja būvniecības darbus veicam paši, pirkām tikai materiālus? Vai mums jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija?

– Kā jārīkojas ģimenei, ja hipotekārais kredīts ir piesaistīts abiem laulātajiem, deklarē tikai viens vai abi?

Jautājums par nelielu uzņēmumu grāmatvedības organizāciju. MK noteikumi 585 nosaka: 67.1 3, ka uzņēmuma vadītājs grāmatvedības darbu var organizēt, uzņemoties pašam grāmatvedības kārtošanu, ja uzņēmuma vadītājs ir kapitālsabiedrības vienīgais īpašnieks – vienīgais valdes loceklis. Vai SIA, ja ir divi valdes locekļi, grāmatvedību var kārtot pats uzņēmuma vadītājs, jo ir atbilstoša izglītība, apgrozījums gadā zem 4000., jo galu, galā valde atbild par visu. Kā pareizi noformēt, lai viss būtu atbilstoši normatīvo aktu prasībām? Manuprāt, būtu muļķīgi skriet uz Uzņēmumu reģistru mainīt valdi dēļ šī punkta uz vienu valdes locekļi, lai paši varētu kārtot grāmatvedību. Vai ir kāds saprātīgs risinājums šim punktam, jo sanāk, ka jāslēdz fiktīvi līgumi ar grāmatvedi no malas, jāmaina valdes sastāvs?

– Valsts ieņēmumu dienesta informatīvais  materiāls par nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu.

– Līdz mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniegšanas termiņa beigām atlikušas deviņas dienas; iedzīvotāju aktivitāte turpina pieaugt.

– Vai mantiskā stāvokļa deklarācija jāiesniedz, ja Swedbankā ņemts hipotekārais kredīts uz 40 gadiem dzīvoklim; viss reģistrēts Zemesgrāmatā.

Valsts amatpersonas deklarāciju esmu iesniegusi 05.12.2011., kurā ir norādītas manas kredītsaistības un skaidrās naudas atlikums. Vai man jāiesniedz fizisko personu deklarācija uz 01.01.2012. , ja valsts amatpersonas deklarācijā esmu norādījusi, ka man dēls ir parādā 26900 Ls (parāds nav notariāli apstiprināts) par dzīvokli, kam es ņēmu kredītu? Vai dēlam jāsniedz fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarācija?

– VID Finanšu policijas pārvalde aptur noziedzīga grupējuma, kas  izvairījās no nodokļu nomaksas lielā apmērā un legalizēja noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, darbību; nodarītais zaudējums valsts budžetam aptuveni 1,4 miljoni latu.

– VID uzņēmumu grāmatvedībā arvien biežāk konstatē viltotu čeku uzrādīšanu gan par degvielas, gan citu preču iegādi.

– 2012.gada aprīlī VID uzņēmējiem atmaksājis par 13,2 % vairāk PVN pārmaksas nekā pērn.

Vēlos lūgt skaidrojumu dividenžu un ar tām saistītā 10% nodokļa jautājumā. Ja aprīlī, iesniedzot uzņēmuma (SIA) gada pārskatu, par iepriekšējo 2011.gadu aprēķinātas dividendes, kad no tām ieturams nodoklis (aprēķina vai izmaksas brīdī) un kas/kad jāziņo Valsts ieņēmuma dienestam par šo aprēķinu vai izmaksu EDS sistēmā.

– Top “konsolidēti” noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību.

– VID muitas kontroles punktos muitas administrēto nodokļu maksājumus līdz 200 latiem var veikt ar maksājumu karti.

– VID Muitas kriminālpārvalde kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūta kriminālprocesu par Cadillac markas automašīnas ievešanu ar viltotiem dokumentiem.

– VID: vislielākā interese par  aizdevumu un aizņēmumu darījumu atspoguļošanu mantiskā stāvokļa deklarācijās.

– Par grozījumiem MK noteikumos Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”.

– Informatīvais materiāls par grozījumiem  MK noteikumos par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem.

– Apliekamā ienākuma palielināšana par izslēgtā pamatlīdzekļa atlikušo vērtību finanšu grāmatvedībā tā izslēgšanas brīdī.

– VID skaidrojums par jaunajiem nosacījumiem PVN piemērošanā būvniecības pakalpojumiem.

Vai ir jādeklarē SIA vienīgā īpašnieka aizdevums savam SIA, ja tas katru gadu uzrādās Gada pārskatā. Ja šis aizdevums jādeklarē, vai tas summējas arī ar skaidru naudu, kas atrodas mājās, vai tā – mazāka par 10 000 latu -, arī jādeklarē un jāieskaita bankā?

Jautājums: Esmu saskārusies ar autoratlīdzības līgumu šādā intrepretācijā (citēju): “4. Norēķinu kārtība Autora atlīdzība par kvalitatīvi un savlaicīgi veiktu darbu (autora honorārs) ir Ls 1400.00 (viens tūkstotis četri simti lati 00 santīmi). No šīs summas pasūtītājs, atskaitot 15% autora izdevumus Ls 210.00 (atbilstoši LR Ministru Kabineta 2006. gada 26. septembra noteikumiem Nr. 793), ietur 25% iedzīvotāju ienākuma nodokli Ls 297.50. Pasūtītājs izmaksā autora honorāru Ls 1102.50 (viens tūkstotis viens simts divus latus 50 santīmi) 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.” Jautājums: Vai man jāņem vērā autora attaisnotie izdevumi rēķinot IIN?

– Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2012.gada 29.martā Saeima pieņēma likumu „Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā” .

Vai varētu paskaidrot grozījumus IIN attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājumu? Esmu studente, mana mamma maksā par mani dzīvības apdrošināšanas līgumu ar uzkrājumu. Pēc 20 gadiem es būšu saņēmēja, vai man būs jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis? Es pati nemaksāju.

– 2012.gada 1.ceturksnī VID uzņēmējiem atmaksājis par 9,4% vairāk PVN pārmaksas nekā pērn.

– Dati par šogad un tādos pašos periodos 2010. gadā un 2011. gadā iesniegtajām iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijām.

Gada pārskatu likuma 54. panta prasības un to izpilde.


Kādu nodokli un kādā veidā to piemēro, ja uzņēmums (SIA) no darbinieka, kurš ir arī viens no SIA īpašniekiem, nopērk datorprogrammu uz diska, lai to izmantotu savā saimnieciskajā darbībā (datorprogrammu šis darbinieks radījis pats)?

– VID konstatē viltotus degvielas čekus kādā uzņēmumā Rēzeknē – šoreiz 149 693,17 latu vērtībā par 181 861 litra dīzeļdegvielas iegādi.

– Kādi dokumenti jāpievieno gada pārskatam?

Pamatlīdzekļu nolietojums nodokļu vajadzībām.

– Ar 2012.gada 1.jūniju tiks slēgts VID Jēkabpils muitas kontroles punkts.

– No 2012.gada 1.jūnija papīra formāta maksājuma dokuments muitas iestādēs netiks uzskatīts par maksājumu apliecinošu dokumentu.

Vai esmu pareizi sapratis: ja es nopērku papīru un kopējā čeka summa ir 5.00 Ls, tad pēc PVN prasībām saņēmēja rekvizīti nav obligāti, lai varētu šo čeku izmantot kā attaisnojuma dokumentu, tātad šādu dokumentu es drīkstu izmantot kā attaisnojuma dokumentu?

– VID konstatē izvairīšanos no PVN un darbinieku atalgojuma nodokļu nomaksas.

– Personas ienākumi no kapitāla pieauguma 2012.gada aprīlī jādeklarē VID līdz 2012.gada 15.maijam; 2012.gada 2.ceturksnī – līdz 2012.gada 16.jūlijam.

– VID metodiskais materiāls par preču piegādes dokumenta lietošanas kārtību ar piemēriem.

– VID aktualizētais metodiskais materiāls par uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanu un maksāšanu.

– VID pārskats par par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2012.gada aprīlī.

Ko darīt ar tiem kases čekiem (par degvielu, ceļa nodevām), kurus avansa norēķina persona saņem par pirkumiem ārpus Latvijas, piemēram, Lietuvā, Polijā, Baltkrievijā, –  šajās valstīs neviens kases čekā nenorāda saņēmēja rekvizītus?

– Vai fiziskai personai, kurai ir maksātnespējas process un kura izsolē pārdod vienu vai vairākus nekustamos īpašumus, ir jāmaksā nodoklis par  ienākumu no kapitāla pieauguma  15% apmērā? Ar izsolē iegūtajiem līdzekļiem tiek segti kreditoru parādi.

– Iesniegtas 10 358 mantiskā stāvokļa deklarācijas; vislielākā interese par  aizdevumu un aizņēmumu darījumu atspoguļošanu mantiskā stāvokļa deklarācijās.

– VID Muitas kriminālpārvalde nosūta kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesu pret septiņiem noziedzīgas grupas dalībniekiem par bijušās PSRS kara daļas ēkā atklāto nelegālo cigarešu ražotni; nozieguma organizatori apcietināti.

– VID Finanšu policijas pārvalde aptur fiktīva uzņēmuma darbību, ar kura starpniecību vismaz 22 uzņēmumiem izdevies izvairīties no nodokļu nomaksas un legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus lielā apmērā; shēmas organizatore ir apcietināta.

Uzņēmums ir dibināts 2011.gada 9.jūnijā ar pamatkapitālu 1LVL kā SIA, kurš maksā mikrouzņēmumu nodokli, ar 2012.gada 1.janvāri pārgāja uz  SIA. Kad un cik ilgā laikā un kā ir jāpalielina pamatkapitāls līdz 2000 LVL un vai vispār tas jādara. Kādi likuma panti attiecas uz šo procedūru?

Jautājums ir saistībā ar jauno deklarēšanās sistēmu – man ir dzīvoklis, kura kredītparādsaistības uz doto bridi pārsniedz 10 000 LVL, vai man arī jāaizpilda jaunā deklarācija? Pati uz doto brīdi esmu mācībās ārpus Latvijas vēl vismaz uz gadu, ienākumu, ko deklarēt, kā tādu nav. Kredītu maksāt palīdz draugs. Kā man jārīkojas šajā situācijā?

Jautājums. Mani mulsina citu viedokļi, ka ziedojumu nav pamata pieņemt parastam SIA. Un mikrouzņēmuma nodokļa maksātājam tādējādi sanāk, ka tie ir viņu izdevumi, kurus iekļauj  gada pārskatā, un dividendes izņem, ņemot vērā šos izdevumus, nomaksājot 10%. Tad teorētiski ir iespēja mikrouzņēmumam veikt virkni nesaistītu izdevumu. Kāds ir Jūsu viedoklis?  Man iesaka nosaukt to kā “parāda piedošanu”.

– Valsts ieņēmumu dienests atkal konstatē viltotus degvielas čekus un aicina neiesaistīties neatļautos „nodokļu optimizācijas” pasākumos.

Vai mikrouzņēmuma darbiniekam jāiesniedz gada ienākuma deklarācija?

– Personas ienākumi no kapitāla pieauguma 2012.gada martā un 2012.gada 1.ceturksnī jādeklarē VID līdz 2012.gada 16.aprīlim.

– Valsts ieņēmumu dienests informē par jaunizveidota mikrouzņēmuma pirmā sagatavotā gada pārskata aptverto laika periodu.

Esmu Latvijas pilsonis – nerezidents, jo deklarētā dzīves vieta ir Norvēgija, dzīvoju un strādāju tur trīs gadus. Vai man ir jādeklarē nauda, kas atrodas manā kontā Norvēģijā?

– VID Finanšu policijas pārvalde kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūta kriminālprocesu pret personu, kuras radītie zaudējumi valsts budžetam –  teju pusmiljons latu.

Norvēģijas partneri pārskaita naudu kopējo projektu finansēšanai un neprasa tās atmaksāšanu. Kā šādu darījumu pareizi nosaukt – ziedojums, dāvinājums, lai pareizi sastādīt bilanci?

Vai divām atsevišķām firmām drīkst būt viens kases aparāts, sekcijas sadalītas tiek, viena SIA piestāda otrai rēķinu par apgrozījumu, līgumā atrunāts nav?

– Apsardzes pakalpojumi – viena no riskantākajām nozarēm nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas kārtības neievērošanā.

– Valsts amatpersonām kārtējā gada deklarācija par 2011.gadu jāiesniedz līdz 2012.gada 2.aprīlim.

Lūdzu paskaidrojiet, vai man kā bijušam civildienesta ierēdnim, kurš apmēram 10 reizes ir iesniedzis VID mantiskā stāvokļa deklarācijas, tagad vēlreiz ir jāsniedz tā saucamā “nulles” deklarācija? Pēdējo deklarāciju iesniedzu 2008. gada oktobrī un pēc tās manā mantiskajā stāvoklī un naudas uzkrājumos (lielāki par Ls 10000), kā arī to atrašanās vietas nav mainījušās.

Vai nodoklis par laimestiem ir atcelts? Par cik lielu laimestu tagad jāmaksā nodoklis?

MK Noteikumu Nr.301 Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem 70.punkts nosaka: “70. Finanšu pārskatu paraksta individuālais komersants vai viņa pilnvarota persona. Ne vēlāk kā līdz nākamā gada 1.aprīlim individuālais komersants finanšu pārskatu kopā ar iedzīvotāju gada ienākuma deklarāciju iesniedz (nosūta pa pastu vai elektroniski) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei (pēc individuālā komersanta dzīvesvietas)”. Savukārt likums Par Iedzīvotāju ienākuma nodokli nosaka, ka Deklarācija ar tai pievienotajiem dokumentiem iesniedzama Valsts ieņēmumu dienestam taksācijas gadam sekojošajā gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam. Kad jāiesniedz gada ienākumu deklarācija un finanšu pārskats tiem individuālajiem komersantiem, kuri kārto grāmatvedību divkāršajā ierakstā?

Bilances un plz.lv diskusija par auto nodokli, kurā piedalās arī Valsts ieņēmumu dienesta speciālisti.

Sakarā ar reversā PVN piemērošanu. Mēs sniegsim tehniskās izolācijas pakalpojumus Latvijā ģenerāluzņēmējam – Holandes firmai “X” , PVN nr. LV 90009554178 . Struktūrvienības Latvijā viņiem nav. Vai mēs drīkstam nepiemērot PVN izrakstot pakalpojuma rēķinus ?

Uzņēmums pārdod preces internetā, pēc pasutījuma saņemšanas klientam tiek nosutīts priekšapmaksas rēķins, pēc pasūtījuma apmaksas saņemšanas pasūtījums tiek nogādāts klienta norādītajā adresē ar Latvijas Pasta starpniecību. Vai nosūtītais priekšapmaksas rēķins var kalpot par attaisnojuma dokumentu un vai nepieciešamas arī klienta paraksts uz rēķina? Vai ir kāda atškirība rēķina izrakstīšanas kārtībā, ja klients ir fiziska vai arī juridiska persona? Mūs personīgi mulsina faksts, ka fiziski mums nav iespējams saņemt klienta parakstītu rēķinu, ja viņs dzīvo, piemēram, Daugavpilī.

– VID Finanšu policijas pārvalde aptur vērienīga noziedzīga grupējuma darbību.

Jautājums par iedzīvotāju ienākumu gada deklarāciju. Pēc grozījumiem likumā, deklarācija ar tai pievienotajiem dokumentiem iesniedzama Valsts ieņēmumu dienestam taksācijas gadam sekojošajā gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam. Kā tagad paliek ar avansa maksājumiem? Likumā tur nav izmaiņu  –  reizē ar deklarāciju, bet ne vēlāk kā līdz pēctaksācijas gada 1.aprīlim vai mēnesi pēc saimnieciskās darbības uzsākšanas maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam aprēķinu par nodokļa avansa maksājumu lielumu taksācijas gadā, pamatojoties uz iepriekšējā gada ienākumu vai prognozējot paredzamo ienākumu.

– Arvien biežāk VID atklāj viltotu kases čeku uzrādīšanu uzņēmumu grāmatvedībā ar mērķi samazināt valsts budžetā maksājamo nodokļu apmēru.

– Valsts ieņēmumu dienesta metodiskais materiāls “Par fiksēto ienākuma nodokli”, kas aktualizēts uz 2012.gada 1.aprīli.

– VID Finanšu policija lūdz uzsākt kriminālvajāšanu pret sešām personām, kas valsts budžetam nodarījušas zaudējumus 257 812,11 latu apmērā.

Gribētos precizēt, par kādiem darbiem piemēro reverso PVN būvniecībā. Pasūtītajs uzskata, ka reversais PVN attiecas tikai uz darbiem kam vajag saņemt būvatļauju? Vai par elektriekārtu izgatavošanas un instalācijas darbiem , iekārtu montāža un regulēšana (procesu nevar atdalīt, jo ir gan elektrokabeļu ievilkšana gan ražošanas iekārtas montāža un ieregulēšana) piemēro 22% vai reverso PVN?

Vai, iegādājoties preci no Apvienotajos Arābu Emirātos reģistrētas firmas (ir 276. MK noteikumu valsts),  ir jāmaksā 15 % uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)  tādā gadījumā, ja šai sabiedrībai ir arī Nīderlandes pievienotās vērtības nodokļa (PVN) numurs un prece, kura tiek iegādāta, atrodas noliktavā Nīderlandē?

Latvijas  SIA (sabiedrība ar ierobežotu atbildību) valdes loceklis saņem arī dividendes Krievijā. Vai no šīm dividendēm ir piemērojami nodokļi Latvijā?

Man pieder dzīvoklis, kas privatizēts par sertifikātiem, zemesgrāmatā īpašumu neesmu ierakstījusi. Vai man jādeklarē īpašums, ja es nezinu cik tas ir vērts, kad es viņu iegādājos par sertifikātiem, dzīvokļa vērtība bija ap 3000 Ls. Vai man jānovērtē dzīvoklis pēc tirgus cenas?

– VID konstatē pārkāpumus kases aparāta darbībā sporta klubā.

Valsts ieņēmumu dienesta informatīvais materiāls  ārvalstīs strādājošajiem Latvijas rezidentiem: iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijas rezidenti maksā Latvijā.

– No 15.marta līdz 15.oktobrim pilnībā tiks slēgta kravas transportlīdzekļu kustība caur Pāternieku muitas kontroles punktu.

– Vai man būs jāaizpilda sākumdeklarēšanas veidlapa, ja mani uzkrājumi, kas ir lielāki par 10 000 Ls, atrodas bankās depozītos. Tie atradās tur arī 31.12.2011. VID taču par tiem uzzina, saņemot no bankas ienākuma nodokli 10 % apmērā no kapitāla pieauguma.

– Valsts ieņēmumu dienesta informatīvais materiāls „Par 2011.gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu fiziskajām personām (jūrniekiem), kuri 2011.gadā tika nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa”.

Apkopojot datus gada pārskatam, atklāju, ka mūsu debitoram jau no pagājušā gada vidus ir maksātnespējas process, bet mūsu atbildīgais darbinieks to nebija nokontrolējis un turpinājis sūtīt atgādinājuma vēstules uz juridisko adresi. Kreditoru pieteikšanās termiņš jau sen pagājis, vai mums ir iespēja veikt kādas darbības, lai nezaudētu nodokļa atgūšanas tiesības?

Valsts ieņēmumu dienesta informatīvais materiāls par nedeklarēto ienākumu deklarēšanu.

Valsts ieņēmumu dienesta sagatavotais pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2012.gada februārī.

Ko darīt ar iepriekšējo gadu neizmaksātām dividendēm, –  ja izņems naudā,  uzreiz būs nodoklis, vai var aizdot vai dāvināt uzņēmumam? (Jautājums ir par celtniecības uzņēmumu, PVN maksātāju).

Jautājums par celtniecības uzņēmumu, PVN maksātāju. Kā pareizi atzīt prasības celtniecībā un ieņēmumus? Bija noslēgts līgums un pēc tam papildus vienošanās 2 gab. par darbu izpildi. Izrakstījām 3 rēķinus, formu 2,3 gab. pieņemšanas nodošanas aktus, par 2 daļām samaksāja (par darbiem, par kuriem noslēgts līgums un pirmā papildvienošanās, klients celtniecības uzņēmumam ir samaksājis), bet  par 3. daļu neparakstīja formu 2 un pieņemšanas nodošanas aktu, un negrib maksāt, lai gan rēķins ir izrakstīts un  darbi paveikti. Šos darbus, par kuriem ir izrakstīts rēķins, bet par kuriem  klients neparaksta pieņemšanas- nodošanas aktu, jau esmu iegrāmatojusi D2310 K611X D2310 K5721, ko tagad darīt?
Vai visu izdarīju pareizi –  vai varēju iegrāmatot paveiktos darbus uzreiz , pēc to izpildes, nesaņemot samaksu par darbiem un klienta parakstītu pieņemšanas-nodošanas aktu vai arī man vajadzēja gaidīt, kamēr klients paraksta pieņemšanas nodošanas aktu un tikai tad iegrāmatot darījumu? 

– Jautājumi. 1.Vai sekojošiem  pakalpojumiem, kas tiek veikti būvniecības laikā arī var piemērot reverso PVN:
1.1.Video novērošanas sistēmas uzstādīšana;

1.2. Ugunsdzēsības signalizacijas sistēmas uzstādīšana;

1.3. Piekļuves kontroles sistēmas uzstādīšana;

1.4. Apsardzes signalizacijas sistēmas uzstādīšana;

1.5. Publiskās izziņošanas un apskaņošanas sistēmas uzstādīšana;

1.6. Elektroniska preču aizsardziba (EAS) sistēmas uzstādīšana;

1.7.un citiem apsardzes un aizsardzības sistēmu uzstādīšanas pakalpojumiem.

2. Gadījumā, ja šādi pakalpojumiem tiek veikti jau ēkās, kuras ir nodotas ekspluatācijā un būvniecība vairs nenotiek, kā pareizi būtu piemērot PVN – parastajā kārtībā jeb reverso PVN?

Valsts ieņēmumu dienesta aktualizētais informatīvais materiālus Par dokumentiem, kas jānoformē, iepērkot melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus.

Kādi pielikumi jāaizpildz SIA, pievienotās vērtības nodokļa (PVN)  maksātājam, ja SIA ir iegādājies īpašumā cirsmas un sniedzis meža izvešanas pakalpojumus, kuri neapliekas ar PVN?

Jautājumi. 1. Vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtu piegādes un montāžas darbi atbilst likuma par PVN 13.6 panta nosacījumiem un uz tiem attiecināma reversā PVN kārtība? 2.Vai aukstumiekārtu (vitrīnu, kompresoru u.c.) piegādes un montāžas darbi atbilst likuma par PVN 13.6 panta nosacījumiem un uz tiem attiecināma reversā PVN kārtība?

2011.gada nogalē tika noslēgts zemes nomas līgums ar izpirkšanas tiesībām par zemi (starp fiziskām personām) uz 5 gadiem, kura kopējā vērtība pārsniedz 10000 Ls un šis nomas līgums ir reģistrēts zemesgrāmatā. Vai abām no šīm pusēm ir jātaisa fiziskās personas nulles deklarācija? 

Valsts ieņēmumu dienesta metodiskais materiāls Personisko līdzekļu ieguldījuma un dividendēm pielīdzināma ienākuma uzskaite, kas ilustrēts ar konkrētiem piemēriem.

Ja māte apmaksā meitas studijas un uzturēšanos (dzīvokļa izdevumi un ikdienas izdevumus) Eiropas Savienībā,vai šī apmaksa ir uzskatāma par dāvinājumu un meitai šī summa ir jādeklarē un jāiesniedz gada ienākumu deklarācija?

Vai projektēšanas uzņēmumam par autoruzraudzības darbiem būvniecības procesā (līgums slēgts 2012.gadā) jāpiemēro reversā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtība saskaņā ar likuma “Par PVN” 13. pantu?

– VID iesniedzamie gada pārskati, dokumenti un to iesniegšanas termiņi par 2011.pārskata gadu.

Vai fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarācijā būs jādeklarē kredītkartē neiztērētais overdrafta limits?

Kā pareizi būtu uzskaitīt video novērošanas iekārtu: pie skaitļošanas iekārtām 3. kategorijā vai 4. kategorijā pie pārējiem pamatlīdzekļiem?

– Ganāmpulks, kas tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanā, nav jānorāda mantiskā stāvokļa deklarācijā.

Vai taisnība, ka Ministru kabineta noteikumu Nr.585 grozījumi no 22.12.2011. nosaka, ka no 01.01.2012., veicot pirkumus ar skaidru naudu vai bankas norēķinu karti, čekos no vērtības 0.01LVL  jābūt uzņēmuma rekvizītiem?

– Valsts ieņēmumu dienests informē, ka no 2012.gada 1.marta, iedzīvotāji var sākt iesniegt mantiskā stāvokļa deklarācijas.

Vai jākoriģē apliekamais ienākums (UIN deklarācijā), ja tiek pirkts vai pārdots pamatlīdzeklis un netiek ievērotas tirgus cenas – darījums notiek starp Mātes un Meitas uzņēmumu (abi uzņēmumi – juridiskas personas), kas neveido uzņēmumu grupu? 

Ar ko tad īsti jāsāk, ja jādeklarē savas parādsaistības? Vai pirmais solis ir iet uz Valsts ieņēmumu dienestu  (VID) ar izziņu par to, cik lielas ir manas saistības? Vai vēl kas?

– VID metodiskais materiāls par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu pakalpojumiem un darījumu uzrādīšanu pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā.

– VID konstatē, iespējams, viltotus čekus 356 000 latu vērtībā par 367 408 litru dīzeļdegvielas iegādi.

Uzņēmumam „X”, (Latvijas rezidents, PVN maksātājs) plāno no cita uzņēmuma „Y”  (arī Latvijas rezidents, PVN maksātājs) iegādāties preces.  Saskaņā ar attiecīgā pirkuma līguma nosacījumiem, visas īpašumtiesības uz precēm uzņēmumam „X” no uzņēmuma „Y’ pāries tad, kad uzņēmums „X” uzņēmuma „Y’ kontā ieskaitīs visu pirkuma maksu (respektīvi, īpašumtiesības uz preci uzņēmums ‘X” iegūst jau pirms preces reālas saņemšanas).  Attiecīgās preces netiks piegādātas uzņēmuma „X” noliktavā Latvijā, bet uzņēmumam „X” būs iespēja šīs preces saņemt noliktavā kādā citā Eiropas Savienības valstī.
Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, atsevišķi VID ierēdņi uzskata, ka šādā gadījumā darījums jāapliek ar PVN 22 % apmērā, savukārt citi VID darbinieki uzskata, ka gadījumos, ja prece pēc īpašumtiesību pārrejas netiek ievesta Latvijā, tad Latvijas PVN nav piemērojams.
Lūdzam sniegt atbildi, vai šādā gadījumā (kad viens Latvijas PVN maksātājs pārdod otram Latvijas PVN maksātājam preci, kas atrodas noliktavā citā ES valstī, ir, vai nav jāpiemēro Latvijas PVN 22 % apmērā ?

Uzņēmums patapinājis transportlīdzekli (TL) no darbinieka uz pāris mēnešiem (tie varētu arī nebūt pēc kārtas, piemēram, martā un augustā). Vai drīkst attiecināt par šiem mēnešiem TL ekspluatācijas izdevumus kā izdevumus, kas saistīti ar saimniecisko darbību, ja uzņēmums par šiem mēnešiem  ir aprēķinājis un nomaksājis uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli (UVTN) par patapināto vai nomāto TL, bet nav to reģistrējis Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) kā turētājs?

– Sākusies valsts amatpersonu kārtējo gada deklarāciju iesniegšana.

Valsts ieņēmumu dienests sagatavojis informatīvo materiālu par Ministru kabineta 2012.gada 31.janvāra noteikumiem Nr.91 „Kārtība, kādā fiziskās personas skaidras naudas uzkrājumus iemaksā kontā kredītiestādē”.

– VID pērn veicis 1396 nodokļu auditus.

– VID pērn veicis 8972 tematiskās pārbaudes.

– Valsts ieņēmumu dienesta apkopotie jautājumi un atbildes par PVN „reversās” maksāšanas kārtības piemērošanu būvniecības pakalpojumiem.

Kāds likums nosaka auto turētāja reģistrēšanu CSDD, jo – ar ko gan atšķiras situācija, kad firma īrē taksometra pakalpojumus vai nomā darbinieka auto darba laikā, ja ar darbinieku ir nevis patapinājuma, bet nomas līgums (tātad saimnieciskā darbība); pēc pašreizējiem publiskajiem likuma skaidrojumiem sanāk, ka arī taksim (ja nejaušības pēc sanāk, ka vairāk kā 10 dienas būs viena un tā pati mašīna aizbraukusi pie klienta) jāreģistrē visi turētāji. Jo arī darbinieks pēc 18.00 var strādāt otrā, trešā darbavietā un arī tur izmantot savu auto, vai tad visi tagad jāreģistrē kā turētāji un par vienu un to pašu mašīnu visiem šiem uzņēmumiem jāmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis?

Ja tiek veidots jauns produkts – komplekts, kura sastāvā ir vairāki produkti ar atšķirīgiem PVN, kā tiek rēķināta visa komplekta cena un kāds ir visa komplekta PVN? Kā informācijā jāatspoguļo rēķinā klientam?

– Valsts amatpersonu deklarācijas par 2011.gadu jāiesniedz līdz 1.aprīlim.

Kam ir jāpilda sākumdeklarācija, saistībā ar likuma 3.panta 9.punktu, respektīvi dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājumu? Ir maksātājs X, kurš maksā par bērniem domātām dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājumu, kur labuma guvējs pēc 5 vai 15 gadiem būs bērns. Deklarācijā pēc 5.panta 9.punkta, kas ir uzkrājuma summa? Vai tā ir iemaksu summa, jo, cik saņems pēc 15 gadiem, neviens jau nezin?

Vai esam pareizi sapratuši, ka uz  cilvēku, kas priekšlaicīgi pensionējies, bet pensiju nesaņem, aprēķinot algu, ņem vērā 45 latu neapliekamo minimumu un 70 latu par katru apgādājamo kā “standartsituācijā”, bet valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme gan ir cita – 30.30% ar tādu dalījumu, kāds minēts Labklājības ministrijas (LM) atbildē, kas tika publicēta www.plz.lv (obligāto iemaksu likmes  sadalījums  starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 20,80 % un  9,50  %.)?

Ja uzņēmums vēlas veikt celtniecības darbus Igaunijā vai Somijā, tad kurā brīdī (un vai vispār) rodas nepiecešamība reģistrēt pastāvīgo pārstāvniecību konkrētajā valstī? Un vai tiks pārkāpts kāds likums, ja pārstāvniecība netiek reģistrēta bet visi nodokļi tiek nomaksāti Latvijā? 

Vai uz preču pārdošanas pavadzīmēm obligāti jābūt norādītam preču pārvadātājam ( kāda firma, auto reģ. nr.,  šofera vārds uzvārds)?

Man ir jautājumi par iznomātu personālu.  1. Itālijas un Dānijas uzņēmums piestāda rēķinu Latvijas uzņēmumam par iznomātā personāla algu + telefons+viesnīcas izdevumi, kur nodokļi tiek ieturēti un samaksāti attiecīgajās valstīs (iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un  valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). 2. Dānijas darbinieki strādās Latvijas uzņēmumā par vadītājiem, viens uzturās ilgāk par 183 dienām gadā Latvijā, otrs – nē.  Algu viņiem maksās Dānijas uzņēmums un uzturēšanās izdevumus segs Itālijas uzņēmums. Latvijas uzņēmums samaksās rēķinu Dānijas un Itālijas uzņēmumam. Piemēram, Latvijas uzņēmums saņem rēķinu par 100000 LVL, kas iekļauj abu darbinieku algu un citus uzturēšanās izdevumus, kā arī nomaksātos nodokļus. Latvijas uzņēmums pārskaita 100000 LVL Dānijas uzņēmumam. Šiem darbiniekiem ir E101 sertifikāts.
Vai jau jāietur IIN no šīs summas? No kuras summas tiek maksāts IIN? Un kā pēc tam to pieprasa atpakaļ no Dānijas un Itālijas? Vai Dānijas uzņēmums uzreiz var maksāt Latvijas Valsts ieņēmumu dienestam (VID) IIN un iesniegt deklarāciju? Šiem darbiniekiem ir jāreģistrējas mūsu VID un jāsaņem personas kods, pēc kura mēs deklarēsim nodokļa maksājumus? Kurā mirklī ir jāreģistrē un vai vajag? Kā rīkoties, ja viņiem šeit nav pieraksta adrese, bet dzīvo viesnīcās?

Valsts ieņēmumu dienesta metodiskie materiāli Par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto  projektu ietvaros.

Vadoties no normatīvā akta, fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarācijā netiek norādīts tāds nekustamais īpašums, kas reģistrēts zemesgrāmatā. Vai fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarācijā jānorāda ieguldījumi virs Ls10 000 (tika nomainīts jumts, līgumsumma + materiāli – virs Ls 10 000) zemesgrāmatā reģistrētā nekustamā īpašumā?

Lūdzu skaidrojumu par 2011.gada 8.septembra grozījumiem likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” – par zemnieku saimniecībām, uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātājām, un īpašnieku izņemtajām peļņām, kas tiek pielīdzinātas dividendēm no 2012.gada 1.janvāra. Man nesaprašanu rada 1.5. punkts: vai tad 2011.gada peļņa jau jāizņem 2011.gadā. Un ko darīt ar iepriekšējo gadu peļņām, kas nav paspētas izņemt. Cik ilgā laikā zemnieku saimniecība drīkstēs izņemt 2011.gada peļņu, lai tā netiktu aplikta ar 10% nodokli – vai visa 2011.gada peļņa jāizņem 2011.gadā, vai to varēs darīt arī vēlāk, pa daļām un peļņa netiks aplikta ar nodokli?

Ja amatpersona aizpilda amatpersonas deklarāciju vai viņai jāaizpilda arī “nulles deklarācija”?

Man kā saimnieciskās darbības veicējam no īpašuma nomas ienākumiem jāmaksā 25% iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). Vai ar likuma “Par IIN” grozījumiem jāsaprot, ka vēl klāt būs jāmaksā 10% no nomas ienākumiem, kā par kapitāla pieaugumu?

VID atbildēs minēts, ka fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarācijā  jādeklarē jaunbūvē ieguldītie līdzekļi, ja tie pārsniedz  10 000 Ls.  Šī summa ir domājamā aptuvenā (īpašnieka aprēķini), vai oficiāli ar inventarizāciju apstiprināta summa? (Ja otrais variants, vai būs vajadzīgas neplānotas izmaksas inventarizācijas veikšanai?)

Man ir jautājums par īpašās PVN maksāšanas kārtības piemērošanu būvniecībā ar 2012. gada 1. janvāri – kā piemērot īpašo PVN maksāšanas kārtību pārējas periodā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim  gadījumā, ja pats būvniecības līgums noslēgts līdz 2011. gada 31. decembrim, bet papildvienošanās pie šī līguma – pēc 2012. gada 1. janvāra?

Latvijas juridiska persona iegādājas preci citas ES valsts uzņēmumā (PVN maksātājs) un tajā pat valstī pārdod citam uzņēmumam (PVN maksātājs), neievedot preci Latvijā.  Kā darījums atspoguļojas PVN deklarācijā un vai ir kādi citi pārskati, kur parādīt pirkšanu un pārdošanu?

Ja 2012.gada februārī tiek uzdāvināts nekustamais īpašums, vai tas būs jādeklarē fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarācijā? (Uz 2011. gada 31. decembri tas nebūs īpašumā un nebūs noticis dāvinājuma fakts.).

Tiek vienkāršota gada ienākumu deklarēšana, vai tas nozīmē, ka tagad gada ienākumu deklarācijā nav jāuzrāda ne depozīti, ne autoratlīdzība, ne dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu, jo tā informācija jau ir pieejama valsts reģistros. Tad –  kas jāuzrāda, un kas nav?

– Vai ir jau skaidrība ar būvniecības reverso pievienotās vērtības nodokli (PVN), kā, piemēram, būs ar vājstrāvnieku apakšuzņēmēju pakalpojumiem galvenajam būvniekam? Vai būvnieks no vājstrāvnieka tagad prasīs rēķinu ar PVN?

–  Kā ar dzīvības apdrošināšanu un uzkrājumu – vai tas jādeklarē fiziskās personas mantiskā stāvokļa deklarācijā?

– Informē par nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas nosacījumiem fiziskām personām.

– Vai Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarācijā būs jādeklarē jaunbūve, ja “jā”, tad kādā vērtībā?

– VID atbild uz jautājumiem un skaidro, kā aizpildāma Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarācija.

– VID apkopojis atbildes uz jautājumiem par fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarāciju.

– Mantiskā stāvokļa deklarācijā norādāmā informācija fiziskajām personām jāfiksē uz 2011.gada 31.decembra pulksten 24:00.

– Kā fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarācijā noteikt kapitāldaļu vērtību?

– Jautājums par fiziskās personas mantiskā stāvokļa deklarāciju. Vai pareizi saprotu, ka kapitāla daļas (pirkuma vērtība), tas ir pašu kapitāls (piemēram, 2100 lati), nevis pašu kapitāls uz 2011. gada 31. decembri?

– Ja es bankā nomaksāju kredītu skaidrā naudā virs 3000.- Ls, vai man kā fiziskai personai arī Valsts ieņēmu dienestam ir jāziņo par darījumu?

– Cigaretes, alkoholu un degvielu fiziskas personas tik bieži ievest vairs nevarēs.

– Jautājums par briļļu iegādes kompensāciju. Darbinieks iesniedz čeku par briļļu iegādi un darba koplīgums paredz tā apmaksu. Vai šī summa ir jāapliek ar VSAOI un IIN, kā ienākumi pie darba algas.

– Vieglo transportlīdzekļu nodoklis jānomaksā līdz 15. decembrim.

– Līdz 15.decembrim var pieteikties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusam vai atteikties no tā.

– Kā aizpildīt deklarāciju par ienākumiem no kapitāla? Un kādā gadījumā tā ir jāaizpilda?

– Par ko juridiskajai personai var uzlikt naudas sodu līdz 5000 latiem?

– Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusam jāpiesakās vai jāatsakās no tā laikus.

– VID atklāj „aplokšņu” algas kādā mēbeļu ražošanas uzņēmumā Rīgā.

– Vai uzņēmumam jāmaksā auto nodoklis par patapinātu automašīnu? Ja uzņēmuma vadītājs visu gadu savu personisko auto izmanto firmas vajadzībām, vai transportlīdzekļa nodoklis, kas pēc likumdošanas aktiem būtu 30 lati mēnesī, par 12 mēnešiem firmai jāmaksā pilnā apjomā, tas ir, 30 lati x12 mēn.=360 lati vai arī šo nodokli var samazināt proporcionāli tam, cik daudz konkrētā mēneša laikā auto tiek izmantots firmas vajadzībām? Ja patapinātais auto pašlaik ir reģistrēts uz īpašnieka – firmas vadītāja vārda, kādas darbības jāveic CSDD – vai CSDD jāpārreģistrē auto uz firmas vārda utt.?

– Uzņēmuma kasē trūkst 5000 latu un uzņēmuma vadītājs kā privātpersona grib aizdot naudu savam uzņēmumam, lai šo summu segtu. Kā abām pusēm – uzņēmumam un uzņēmuma vadītājam kā privātpersonai jādeklarē šis skaidrās naudas darījums?

– Divi uzņēmumi – A un B – noslēdz pakalpojumu līgumu. Līgums paredz, ka uzņēmums A piegādā uzņēmuma B klientiem grāmatas, kurām ir 12% PVN, un par to no uzņēmuma B pretim saņem reklāmas pakalpojumus, kuriem ir 22% PVN. Uzņēmums B pats sniedz tikai pakalpojumus, kam ir 22% PVN. Kā abām pusēm pareizi iegrāmatot PVN?

– VID aicina nodokļu maksātājus​, kuriem sakarā ar a/s „Latvijas Krājbankas​” darbības apturēšanu radušās problēmas ar nodokļu nomaksu, pieteikt nodokļu samaksas termiņa pagarināju​mu.

Kā pareizi iegrāmatot rēķinu, ja tas saņemts par produktu- komplektu, kas sastāv no precēm ar atšķirīgu PVN?

– Oktobrī VID atmaksājis uzņēmējiem PVN pārmaksas par 49,7% vairāk nekā pērn.

1. Vai būtu kāds materiāls vai metodika, kur būtu izskaidrots, kā uzskaitīt ieņēmumus tūrisma pakalpojumu sniedzējiem?
2.Vai peļņas un zaudējumu aprēķinā jāuzrāda visi ieņēmumi no tūrisma pakalpojuma, vai tāpat kā PVN deklarācijā, uzrāda, kā to paredz PVN likuma 13.pants, tikai “ienākumi mīnus izdevumi par tūrisma paketes veidošanu”?

– PVN deklarācija jāiesniedz līdz 21. novembrim.

– Personas ienākumi no kapitāla pieauguma jādeklarē laikus.

– Vai, pamatojoties uz MK noteikumiem nr. 488, tagad bilancē neizmantotā atvaļinājuma summas (summas nevar noteikt ļoti precīzi) būtu no “Uzkrātām saistībām” jāpārliek uz “Uzkrājumiem” (neizmantotais atvaļinājums tomēr ir īstermiņa saistības)?

– VID atklāj aplokšņu algas vairāk nekā 64 tūkstošu latu apmērā.

– Valsts ieņēmumu dieneta Nodokļu pārvaldes speciālisti sniedz atbildes uz plz.lv jautājumiem par jaunajiem pārskatu sagatavošana noteikumiem.

Valsts ieņēmumu dienesta metodiskais materiāls “Par fiksēto ienākuma nodokli”, kas aktualizēts uz 2012.gada 1.aprīli.

VID informatīvais materiāls par grozījumiem likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli

Atbildēt