0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAVID: Ārpakalpojumu grāmatvežiem jāsaņem licence līdz 1. jūlijam

VID: Ārpakalpojumu grāmatvežiem jāsaņem licence līdz 1. jūlijam

Valsts ieņēmumu dienests

Digitalizācija un grāmatvedis
Foto: © dusanpetkovic1 – stock.adobe.com

Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka jau no šī gada 1. jūlija grāmatvedības ārpakalpojuma sniegšana bez licences būs aizliegta, un tie ārpakalpojuma grāmatveži, kuri nebūs saņēmuši licenci, vairs nedrīkstēs turpināt sniegt grāmatvedības pakalpojumus. Ņemot to vērā, VID aicina tos ārpakalpojumu grāmatvedības pakalpojumu sniedzējus, kuri vēlas turpināt savu darbību arī pēc 2023. gada 1. jūlija, savlaicīgi iesniegt iesniegumu licences saņemšanai.

Licencēšanas prasības attiecas gan uz uzņēmumiem, kas sniedz grāmatvedības ārpakalpojumus, gan arī uz fiziskajām personām, kas grāmatvedības ārpakalpojumus sniedz kā saimnieciskās darbības veicēji.

Kā saņemt licenci?

Licenci var saņemt attālināti – Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), aizpildot iesnieguma veidlapu “Iesniegums ārpakalpojuma grāmatveža licences saņemšanai” (EDS- Dokumenti – No veidlapas – Citi – Ārpakalpojuma grāmatveža licence).

Iesniegumā jānorāda atbildīgā grāmatveža personas dati (atbildīgais grāmatvedis vienlaicīgi var būt arī uzņēmuma valdes loceklis, ja tas atbilst likumā noteiktajām licencēšanas prasībām attiecībā uz darba pieredzi un izglītību) un jāpievieno profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments (augstākās izglītības iestādes diploms), profesionālo pieredzi apliecinošs dokuments (darba līgums vai amata apraksts, vai darba devēja izziņa par personas nodarbināšanu grāmatveža amatā), Iekšējā kontroles sistēma (IKS) un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.

Fiziskām personām, kuras sniedz grāmatvedības ārpakalpojumus kā saimnieciskās darbības veicēji, atšķiras tikai iesniedzamo profesionālo pieredzi apliecinošo dokumentu veids, kas šajā gadījumā ir uzņēmuma līgums ar klientiem par grāmatvedības ārpakalpojumu nodrošināšanu.

Aizpildot EDS iesniegumu un iesniedzot tam pievienotos dokumentus, aicinām īpašu vērību pievērst un aktualizēt[1] saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 6. un 7.pantu izstrādāto “Iekšējo kontroles sistēmu (IKS)”.

Kā uzzināt, kuri ārpakalpojumu grāmatveži ir licencēti?

Informācija par jau izsniegtajām licencēm ir pieejama Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļas “Publiskojamo datu bāze” apakšsadaļā “Licencēto ārpakalpojuma grāmatvežu reģistrs”. Ar to var iepazīties ikviens interesents, tajā skaitā uzņēmēji, kuri uzticējuši kārtot savu grāmatvedību tieši ārpakalpojuma grāmatvedim. Ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšana ir valstiski atzīts mehānisms, kas palīdz noskaidrot, kurš no pakalpojumu sniedzējiem ir kompetents un uzticams.

Kopš 2021. gada 1.jūlija ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzējiem ir izsniegtas 1 628  licences, no tām lielākā daļa – 1 342 licences jeb 82% no visām izsniegtajām licencēm – ir izsniegtas uzņēmumiem, savukārt 286 licences jeb 18% fiziskajām personām, kas grāmatvedības ārpakalpojumus sniedz kā saimnieciskās darbības veicēji. VID šobrīd reģistrēti ir 5 228 ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzēji.

VID turpina aktīvi konsultēt ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzējus par licences saņemšanas kārtību un nosacījumiem un aicina ārpakalpojuma grāmatvežus licenci saņemt savlaicīgi.

[1] Likuma subjekta pienākums ir regulāri, bet ne retāk kā reizi 18 mēnešos izvērtēt iekšējās kontroles sistēmas darbības efektivitāti, tai skaitā pārskatot un aktualizējot ar klientu, tā rezidences (reģistrācijas) valsti, klienta saimniecisko vai personisko darbību, izmantotajiem pakalpojumiem un produktiem un to piegādes kanāliem, kā arī ar veiktajiem darījumiem saistīto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējumu.

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Digitalizācija un grāmatvedis
Foto: © dusanpetkovic1 – stock.adobe.com

Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka jau no šī gada 1. jūlija grāmatvedības ārpakalpojuma sniegšana bez licences būs aizliegta, un tie ārpakalpojuma grāmatveži, kuri nebūs saņēmuši licenci, vairs nedrīkstēs turpināt sniegt grāmatvedības pakalpojumus. Ņemot to vērā, VID aicina tos ārpakalpojumu grāmatvedības pakalpojumu sniedzējus, kuri vēlas turpināt savu darbību arī pēc 2023. gada 1. jūlija, savlaicīgi iesniegt iesniegumu licences saņemšanai.

Licencēšanas prasības attiecas gan uz uzņēmumiem, kas sniedz grāmatvedības ārpakalpojumus, gan arī uz fiziskajām personām, kas grāmatvedības ārpakalpojumus sniedz kā saimnieciskās darbības veicēji.

Kā saņemt licenci?

Licenci var saņemt attālināti – Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), aizpildot iesnieguma veidlapu “Iesniegums ārpakalpojuma grāmatveža licences saņemšanai” (EDS- Dokumenti – No veidlapas – Citi – Ārpakalpojuma grāmatveža licence).

Iesniegumā jānorāda atbildīgā grāmatveža personas dati (atbildīgais grāmatvedis vienlaicīgi var būt arī uzņēmuma valdes loceklis, ja tas atbilst likumā noteiktajām licencēšanas prasībām attiecībā uz darba pieredzi un izglītību) un jāpievieno profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments (augstākās izglītības iestādes diploms), profesionālo pieredzi apliecinošs dokuments (darba līgums vai amata apraksts, vai darba devēja izziņa par personas nodarbināšanu grāmatveža amatā), Iekšējā kontroles sistēma (IKS) un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.

Fiziskām personām, kuras sniedz grāmatvedības ārpakalpojumus kā saimnieciskās darbības veicēji, atšķiras tikai iesniedzamo profesionālo pieredzi apliecinošo dokumentu veids, kas šajā gadījumā ir uzņēmuma līgums ar klientiem par grāmatvedības ārpakalpojumu nodrošināšanu.

Aizpildot EDS iesniegumu un iesniedzot tam pievienotos dokumentus, aicinām īpašu vērību pievērst un aktualizēt[1] saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 6. un 7.pantu izstrādāto “Iekšējo kontroles sistēmu (IKS)”.

Kā uzzināt, kuri ārpakalpojumu grāmatveži ir licencēti?

Informācija par jau izsniegtajām licencēm ir pieejama Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļas “Publiskojamo datu bāze” apakšsadaļā “Licencēto ārpakalpojuma grāmatvežu reģistrs”. Ar to var iepazīties ikviens interesents, tajā skaitā uzņēmēji, kuri uzticējuši kārtot savu grāmatvedību tieši ārpakalpojuma grāmatvedim. Ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšana ir valstiski atzīts mehānisms, kas palīdz noskaidrot, kurš no pakalpojumu sniedzējiem ir kompetents un uzticams.

Kopš 2021. gada 1.jūlija ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzējiem ir izsniegtas 1 628  licences, no tām lielākā daļa – 1 342 licences jeb 82% no visām izsniegtajām licencēm – ir izsniegtas uzņēmumiem, savukārt 286 licences jeb 18% fiziskajām personām, kas grāmatvedības ārpakalpojumus sniedz kā saimnieciskās darbības veicēji. VID šobrīd reģistrēti ir 5 228 ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzēji.

VID turpina aktīvi konsultēt ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzējus par licences saņemšanas kārtību un nosacījumiem un aicina ārpakalpojuma grāmatvežus licenci saņemt savlaicīgi.

[1] Likuma subjekta pienākums ir regulāri, bet ne retāk kā reizi 18 mēnešos izvērtēt iekšējās kontroles sistēmas darbības efektivitāti, tai skaitā pārskatot un aktualizējot ar klientu, tā rezidences (reģistrācijas) valsti, klienta saimniecisko vai personisko darbību, izmantotajiem pakalpojumiem un produktiem un to piegādes kanāliem, kā arī ar veiktajiem darījumiem saistīto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējumu.