0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIVID informē par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā septembrī

VID informē par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā septembrī

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis pārskatu par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2021. gada septembrī Normatīvā akta nosaukums Komentārs/skaidrojums Pieņemšanas datums Spēkā stāšanās datums Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta noteikumi Nr. 590 “Kārtība, kādā grāmatvedībā novērtē un finanšu pārskatos norāda uzņēmuma mantu un saistības, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta” Noteikumi izstrādāti, lai pilnveidotu pašreizējo normatīvo regulējumu par grāmatvedības kārtošanu, to saskaņojot ar jaunajā Grāmatvedības likumā noteikto pilnvarojumu. Noteikumi nosaka kārtību, kādā grāmatvedībā novērtē un finanšu pārskatos norāda uzņēmuma mantu un saistības, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta un noteikti gadījumi, kad noteikumi nav piemērojami. 2022.…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis pārskatu par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2021. gada septembrī

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta noteikumi Nr. 590 “Kārtība, kādā grāmatvedībā novērtē un finanšu pārskatos norāda uzņēmuma mantu un saistības, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta

Noteikumi izstrādāti, lai pilnveidotu pašreizējo normatīvo regulējumu par grāmatvedības kārtošanu, to saskaņojot ar jaunajā Grāmatvedības likumā noteikto pilnvarojumu. Noteikumi nosaka kārtību, kādā grāmatvedībā novērtē un finanšu pārskatos norāda uzņēmuma mantu un saistības, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta un noteikti gadījumi, kad noteikumi nav piemērojami. 2022. gada 1. janvārī spēku zaudēs Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumi Nr. 583 “Uzņēmuma mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšana grāmatvedībā un atspoguļošana finanšu pārskatos, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta”

31.08.2021.

01.01.2022.

Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumi Nr. 609 “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 26. novembra noteikumos Nr. 1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā”

Grozījumi veikti lai vienkāršotu un efektivizētu procesu rīcībai ar valstij piekritīgo mantu.

07.09.2021.

10.09.2021.

Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumi Nr. 610 “Noteikumi par paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iekļaujamo informāciju

Noteikumi izstrādāti, lai mazinātu administratīvo slogu. Turpmāk paziņojuma veidlapa nebūs apstiprināta ar ārēju normatīvo aktu, bet gan būs pieejama tikai Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Paziņojumā deklarējamo ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodu saraksts ar paskaidrojumiem būs pieejams Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskajā tīmekļvietnē. VID informēs par izmaiņām ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodu sarakstā VID publiskajā tīmekļvietnē un EDS ne vēlāk kā 60 dienas pirms paziņojuma iesniegšanas termiņa. Noteikumus piemēros paziņojumiem, kas sniedzami, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, par pilnu 2021. gadu un par turpmākajiem taksācijas periodiem. 2022. gada 1. janvārī spēku zaudēs Ministru kabineta 25. augusta noteikumi Nr. 677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”.

07.09.2021.

01.01.2022.

Ministru kabineta 2021. gada 14. septembra noteikumi Nr. 625 “Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai

Noteikumi izstrādāti, lai pilnveidotu pašreizējo normatīvo regulējumu par grāmatvedības kārtošanu, to saskaņojot ar jaunajā Grāmatvedības likumā noteikto pilnvarojumu. Noteikumi nosaka prasības uzņēmuma kasē saņemtās skaidrās naudas iemaksu un skaidrās naudas izmaksu no uzņēmuma kases attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai. 2022. gada 1. janvārī spēku zaudēs Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumi Nr. 584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi”

14.09.2021.

01.01.2022.

Ministru kabineta 2021. gada 14. septembra noteikumi Nr. 637 “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi””

Ar grozījumiem precizēta kārtību, kādā aprēķina komandējuma izdevumus sakarā ar komandēšanu dalībai Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras organizētājos pasākumos, izslēdzot 30.punktu un 2. pielikumu. Noteikumi papildināti ar 87.1 punktu, nosakot izdevumu diennakts normas komandējumiem (darba braucieniem) uz Vatikānu.

14.09.2021.

21.09.2021.

Ārlietu ministrijas informācija par Latvijas Republikas valdības un Saūda Arābijas Karalistes valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas novēršanu un tās protokols stāšanos spēkā

Konvencija parakstīta 2019. gada 7. novembrī Rijādā, ratificēta Saeimā 2020. gada 20. februārī, publicēta oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis Nr. 46, 2020. gada 5. martā

22.09.2021.

01.07.2021.

Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra  noteikumi Nr. 652 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība

Noteikumi nosaka vienādu normatīvo regulējumu budžeta iestādēm gada pārskata un konsolidētā saimnieciskā gada pārskata sagatavošanā, lai nodrošinātu pārskata lietotājiem – Latvijas Bankai, starptautiskajām organizācijām, reitingu aģentūrām un investoriem, kā arī Latvijas Republikas iedzīvotājiem informāciju par iestādes, ministrijas, pašvaldības un valsts finanšu stāvokli atbilstoši vienotiem grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas principiem. Noteikumi stājas spēkā 01.01.2023. un pirmo reizi tiek piemērots 2024.gadā sagatavojot 2023.gada pārskatu. 2023. gada 1. janvārī spēku zaudēs Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumus Nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”

28.09.2021.

01.01.2023.

 

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: